Allkeys.in.th

Allkeys.in.th

C Dm Em F G Am Bm7

หน้าค้นหา

0
0m 0s0 0s0 1s1 1s1 2s2 2s2 2s2 2s2 0s0 1r1-r2 0m 3s0 3s0 3s0 3s0 2s0 2s0 2s0 2s0
tn7_CFkr6Oo?si=l1oDj2aMBWmfBAPM
Bodyslam
ยาพิษ

เพลง : ยาพิษ

Song : Ya Phit

ศิลปิน : Bodyslam


m คำง่ายง่ายแต่ความหมายสุดลึกล้ำ คำง่ายง่ายที่เธอใช้ประจำ ซ้ำไปซ้ำมา คิดจะพูดแต่ก็พูดอย่างไม่คิด รู้ไหมว่าหนึ่งชีวิตของใคร ต้องเกิดปัญหา เจ็บช้ำ ปางตาย ชีวิต วุ่นวาย คิดมันไปว่าจริง ลุ่มหลง เชื่อใจ กับถ้อยคำร้ายร้าย เอะอะก็ว่ารัก เอะอะก็คิดถึง แต่เธอไม่เคยซึ้งไม่เคยเข้าใจ ไม่เคยจะให้รู้ ไม่เคยทำให้เห็น ไม่ห่วงเลยว่าใครจะเป็นจะตาย คำพูดที่ไม่เคยคิด ที่จริงก็คือยาพิษ ทำลายชีวิตของคนงมงาย เธอจะรู้บ้างหรือเปล่า คิดหรือเปล่า ว่ามีใครเขาทุกข์ทน พิษของคำคน ร้ายแรงแค่ไหน คำง่ายง่ายที่เธอใช้บอกกับฉัน รู้ไว้ด้วยว่าความหมายของมัน สำคัญแค่ไหน r m ล้านคำลวงหลอกหลอนหัวใจ วาดวิมาน บนฟ้าแสนไกล ล้วนเติมแต่งจากคำของใคร แล้วความจริง อยู่ตรงที่ใด เชื่อคำลวงสุดท้ายเสียใจ โลกความจริง เรียนรู้หมุนไป ทบและทวนไตร่ตรองข้างใน ให้เวลาตัดสิน หัวใจ เอะอะก็ว่ารัก เอะอะก็คิดถึง แต่เธอไม่เคยซึ้งไม่เคยเข้าใจ ไม่เคยจะให้รู้ ไม่เคยทำให้เห็น ไม่ห่วงเลยว่าใครจะเป็นจะตาย คำพูดที่ไม่เคยคิด ที่จริงก็คือยาพิษ ทำลายชีวิตของคนงมงาย เธอจะรู้บ้างหรือเปล่า คำที่เธอนั้นพร่ำบอก รักที่ร่วงหล่น ทำให้ใครเขาทุกข์ทน พิษของคำคน
m Kham Ngai Ngai Tae Khwammai Sut Lueklam Kham Ngai Ngai Thi Thoe Chai Pracham Sam Pai Sam Ma Khit Cha Phut Tae Ko Phut Yang Mai Khit Ru Mai Wa Nueng Chiwit Khong Khrai Tong Koet Panha Chep Cham Pang Tai Chiwit Wunwai Khit Man Pai Wa Ching Lumlong Chueachai Kap Thoikham Rai Rai E-a Ko Wa Rak E-a Ko Khitthueng Tae Thoe Mai Khoei Sueng Mai Khoei Khaochai Mai Khoei Cha Hai Ru Mai Khoei Thamhai Hen Mai Huang Loei Wa Khrai Cha Pen Cha Tai Khamphut Thi Mai Khoei Khit Thiching Kokhue Ya Phit Thamlai Chiwit Khong Khon Ngomngai Thoe Cha Ru Bang Rue Plao Khit Rue Plao Wa Mi Khrai Khao Thuk Thon Phit Khong Kham Khon Rairaeng Khae Nai Kham Ngai Ngai Thi Thoe Chai Bok Kap Chan Ru Wai Duai Wa Khwammai Khong Man Samkhan Khae Nai r m Lan Kham Luang Loklon Huachai Wat Wiman Bon Fa Saen Klai Luan Toem Taeng Chak Kham Khong Khrai Laeo Khwamching Yu Trong Thi Dai Chuea Kham Luang Sutthai Siachai Lok Khwamching Rianru Mun Pai Thop Lae Thuan Traitrong Khangnai Hai Wela Tatsin Huachai E-a Ko Wa Rak E-a Ko Khitthueng Tae Thoe Mai Khoei Sueng Mai Khoei Khaochai Mai Khoei Cha Hai Ru Mai Khoei Thamhai Hen Mai Huang Loei Wa Khrai Cha Pen Cha Tai Khamphut Thi Mai Khoei Khit Thiching Kokhue Ya Phit Thamlai Chiwit Khong Khon Ngomngai Thoe Cha Ru Bang Rue Plao Kham Thi Thoe Nan Phram Bok Rak Thi Ruang Lon Thamhai Khrai Khao Thuk Thon Phit Khong Kham Khon
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Karaoke

เพลง : ยาพิษ

ศิลปิน : Bodyslam

Em][/][Am][][Bm][/( 2 ครั้ง ) Em7][Am7][Bm7][Em7][Am7][Bm7 Em7][Am7][Bm7][Em7][Am7][Bm7 Em][Am][Bm][Em][Am][Bm Em][Am][Bm][Em][Am][Bm  ][Em][Am][Bm  ][Em][Am][Bm  ][Em][Am][Bm  ][Em][Am][Bm][Em][Am][Bm Em7][Am7][Bm7][Em7][Am7][Bm7 r Em][/][Am][][Bm][/( 4 ครั้ง ) Em    ][Am][Bm][Em][Am][Bm Em][Am][Bm][Em][Am  ][Em][Am][Bm  ][Em][Am][Bm  ][Em][Am][Bm  ][Em][Am][Bm][Em][Am][Bm][Em E
m คำง่ายง่ายแต่ความหมายสุดลึก][ล้ำ   คำ][ง่ายง่ายที่เธอใช้ประ][จำ ซ้ำไปซ้ำ][มา      ][  คิดจะพูดแต่ก็พูดอย่างไ][ม่คิด รู้ไห][มว่าหนึ่งชีวิตของ][ใคร ต้องเกิดปัญ][หา      ][  เจ็บช้ำ ปาง][ตาย   ][        ][ชีวิต วุ่น][วาย   ][ คิดมันไปว่าจริง ลุ่มหลง เชื่][อใจ    ][        ][กับถ้อยคำร้า][ยร้าย ][  เอะอะก็ว่][ารัก เอะอะก็คิดถึง แต่เธอไม่เค][ยซึ้งไม่เคยเข้า][ใจ ไม่เคยจะ][ให้รู้ ไม่เคยทำให้เห็น ไม่ห่วงเลยว่า][ใครจะเป็นจะ][ตาย คำพูดที่ไม่เค][ยคิด ที่จริงก็คือยาพิษ ทำลายชี][วิตของคนงม][งาย เธอจะ][รู้บ้างหรือเปล่า คิดหรือ][เปล่า ว่ามี][ใครเขาทุกข์ทน ][พิษของคำคน ร้าย][แรงแค่ไ][หน คำง่ายง่ายที่เธอใช้บอกกับ][ฉัน รู้ไว้ด้][วยว่าความหมายขอ][งมัน สำคัญแค่ไ][หน      ][  r m ล้านคำลวงหลอกหลอนหัวใจ วาดวิมาน บนฟ้าแสนไกล ล้วนเติมแต่งจากคำของใคร แล้วความจริง อยู่ตรงที่ใด เชื่อคำลวงสุดท้][าย   เสี][ยใจ   ][โลกความจริง เรียน][รู้ หมุน][ไป ทบและทวนไตร่][ตรองข้า][งใน   ][ให้เวลาตัด][สิน หัวใจ เอะอะก็ว่][ารัก เอะอะก็คิดถึง แต่เธอไม่เค][ยซึ้งไม่เคยเข้า][ใจ ไม่เคยจะ][ให้รู้ ไม่เคยทำให้เห็น ไม่ห่วงเลยว่า][ใครจะเป็นจะ][ตาย คำพูดที่ไม่เค][ยคิด ที่จริงก็คือยาพิษ ทำลายชี][วิตของคนงม][งาย เธอจะ][รู้บ้างหรือเ][ปล่า คำที่][เธอนั้นพร่ำบอก][ รักที่ร่วงหล่][น ทำให้][ใครเขาทุกข์ทน][ พิษของคำคน
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Chord

        เพลง         เพลง           Song           Song  Release  Release
ขอบฟ้าKhop Fa2005-04-22
ครามKhram2010-06-09
ความเชื่อKhwamchuea2005-04-22
ความซื่อสัตย์Khwam Suesat2003-09-09
ความรักKhwam Rak2010-06-09
ความรักทำให้คนตาบอดKhwam Rak Thamhai Khon Tabot2005-04-22
เจ็บจนวันนี้Chep Chon Wanni2005-04-22
ชีวิตเป็นของเราChiwit Pen Khong Rao2005-04-22
ทางของฉัน ฝันของเธอThang Khong Chan Fan Khong Thoe2002-07-09
นาฬิกาตายNalika Tai2007-09-18
เปราะบางPro Bang2010-06-09
พูดในใจPhut Nai Chai2005-04-22
ยาพิษYa Phit2007-09-18
ย้ำYam2002-07-09
สักวันฉันจะดีพอSak Wan Chan Cha Di Pho2002-07-09
แสงสุดท้ายSaeng Sutthai2010-06-09
หวั่นไหวWanwai2003-09-09
อากาศAkat2002-07-09
สติ๊กเกอร์Sticker2010-06-09
คนมีตังค์Khon Mi Tang2007-09-18
แค่หลับตาKhae Lapta2007-09-18
งมงายNgomngai2002-07-09
จันทร์ยังเต็มดวงChan Yang Tem Duang2003-09-09
ชีวิตที่ฉันเหลืออยู่Chiwit Thi Chan Luea Yu2003-09-09
ทางกลับบ้านThang Klapban2010-06-09
ปล่อยPloi2010-06-09
ป่านนี้Panni2002-07-09
ภาพลวงตาPhapluangta2003-09-09
รักก็เป็นอย่างนี้Rak Ko Pen Yang Ni2005-04-22
ห้ามใจHam Chai2005-04-22
BodyslamBodyslam2003-09-09
ขอบคุณน้ำตาKhopkhun Namta2007-09-18
คนที่ถูกรักKhon Thi Thuk Rak2005-04-22
เงาNgao2010-06-09
ด้วยกันDuai Kan2011-11-17
ท่านผู้ชมThan Phuchom2007-09-18
โทนThon2010-06-09
นาทีสุดท้ายNathi Sutthai2002-07-09
ปลายทางPlaithang2003-09-09
เผื่อไว้Phuea Wai2002-07-09
ไม่รู้เมื่อไหร่Mai Ru Muearai2005-04-22
ยกโทษYok Thot2002-07-09
ยิ่งรู้ยิ่งไม่เข้าใจYing Ru Ying Mai Khaochai2007-09-18
เสียดายSiadai2009-06-26
เสี้ยววินาทีSiao Winathi2007-09-18
แสงแรกSaeng Raek2007-09-18
หลังฝนLang Fon2003-09-09
ให้รักคุ้มครองHai Rak Khumkhrong2003-09-09
อกหักOkhak2007-09-18
เรือเล็กควรออกจากฝั่งRuea Lek Khuan Ok Chak Fang2013-11-11
ดัมมะชาติDharmajati2014-03-26
ชีวิตยังคงสวยงามChiwit Yangkhong Suai-ngam2014-07-14
รักอยู่ข้างเธอRak Yu Khang Thoe2014-11-17
คิดถึงKhitthueng2014-11-17
ปลิดปลิวPlit Plio2014-09-28
เตรียมตัวตายTriamtua Tai2014-11-17
ครึ่งหลับครึ่งตื่นKhrueng Lap Khrueng Tuen2014-10-11
หากเราไม่คิดมองHak Rao Mai Khit Mong2015-06-10
เวลาเท่านั้นWela Thaonan2015-07-19

เพลงที่ถูกเรียกดูล่าสุด
Last song


แนะนำการใช้งาน

 | 

Site map

 | 

About me

 | 

Contact us

ขออภัยท่านผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th

เนื่องจากเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th แสดงผลได้ไม่สมบูรณ์ กับ browser Internet Explorer เวอร์ชั่น ที่ต่ำกว่า 9 ลงไป ดังนั้น เพื่อให้การแสดงผลเป็นไปอย่างถูกต้อง สวยงาม และสื่อความหมายได้ครบถ้วนนั้น ท่านผู้เยี่ยมชมคงต้องสละเวลาทดลองใช้ browser ตัวอื่นแทน browser ที่ใช้อยู่เป็นประจำครับ ( และนี่จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ ในการท่องเว็ปไซต์ให้กัท่านผู้เยี่ยมชม ในการใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ครับ )

00:00 / 00:00