Allkeys.in.th

Allkeys.in.th

C Dm Em F G Am Bm7

หน้าค้นหา

0
0m 0s0 0s0 0s0 1s1 1s1 0s0 0s0 0s0 1r1 2s2 2s2 0m 3s0 3s0 3s0 1s0 1s0 1r2 4s0 4s0 0m
Bodyslam
แสงสุดท้าย

เพลง : แสงสุดท้าย

Song : Saeng Sutthai

ศิลปิน : Bodyslam


m รอนแรมมาเนิ่นนานเพียงหนึ่งใจ กับทางที่โรยเอาไว้ด้วยขวากหนาม ถูกแหลมคมทิ่มแทง จนมันแทบจะทนไม่ไหว ชีวิตทำไมยากเย็นขนาดนั้น สองมือจะมีเรี่ยวแรงขนาดไหน แต่หัวใจของคน ยังยืนยันจะไม่ถอดใจ ในค่ำคืนที่ฟ้านั้นไม่มีดาวอยู่ตรงนี้ ฉันยังคงก้าวไป ยังคงมีรักแท้ เป็นแสงนำไปในคืนที่หลงทาง วันเวลาไม่เคยจะหยุดเดิน อย่างไรเราคงต้องเดินไปกับมัน เก็บทุกความผิดพลั้ง เป็นคำเตือนให้เราเข้าใจ ชีวิตเริ่มตรงที่คำว่าฝ่าฟัน ขอเพียงใจเราเท่านั้นไม่หวั่นไหว บทชีวิตของเรา เราจะทำให้มีความหมาย r กับที่ที่ความฝัน นั้นพร้อมเป็นเพื่อนตาย เส้นทางนี้ ฉันยังมีจุดหมาย ตราบใดที่ปลายท้องฟ้ามีแสงรำไร จะไปจนถึงแสงสุดท้าย m กับความเดียวดาย ในคืนเหน็บหนาว แหงนมองฟ้ายังนึกถึงวันเก่า มันคงชินที่ทางยาวไกล กร่อนหัวใจ ภาวนากับความมืดมิด ขอให้รักยังคุ้มครองเราอยู่ เตือนคืนวันให้ใจดวงนี้ ไม่ยอมแพ้ ในค่ำคืนที่ฟ้าท้ายใจคนอยู่ตรงนี้ และฉันยังคงก้าวไป ยังคงมีรักแท้ เป็นแสงนำไปในคืนที่หลงทาง r จนถึงแสงสุดท้าย ตราบใดที่ปลายท้องฟ้า ตราบใดที่ปลายท้องฟ้า m
m Ronraem Ma Noennan Phiang Nueng Chai Kap Thang Thi Roi Ao Wai Duai Khwaknam Thuk Laem Khom Thimthaeng Chon Man Thaep Cha Thon Mai Wai Chiwit Thammai Yakyen Khanat Nan Song Mue Cha Mi Riaoraeng Khanat Nai Tae Huachai Khong Khon Yang Yuenyan Cha Mai Thot Chai Nai Khamkhuen Thi Fa Nan Mai Mi Dao Yu Trongni Chan Yangkhong Kao Pai Yangkhong Mi Rak Thae Pen Saeng Nam Pai Nai Khuen Thi Long Thang Wanwela Mai Khoei Cha Yut Doen Yangrai Rao Khong Tong Doen Pai Kap Man Kep Thuk Khwamphit Phlang Pen Khamtuean Hai Rao Khaochai Chiwit Roem Trong Thi Kham Wa Fafan Kho Phiang Chai Rao Thaonan Mai Wanwai Bot Chiwit Khong Rao Rao Cha Thamhai Mi Khwammai r Kap Thi Thi Khwam Fan Nan Phrom Pen Phuean Tai Senthang Ni Chan Yang Mi Chutmai Trapdai Thi Plai Thongfa Mi Saeng Ramrai Cha Pai Chonthueng Saeng Sutthai m Kap Khwam Diaodai Nai Khuen Nep Nao Ngaen Mong Fa Yang Nuekthueng Wan Kao Man Khong Chin Thithang Yao Klai Kron Huachai Phawana Kap Khwam Muet Mit Kho Hai Rak Yang Khumkhrong Rao Yu Tuean Khuen Wan Hai Chai Duang Ni Mai Yom Phae Nai Khamkhuen Thi Fa Thathai Chai Khon Yu Trongni Lae Chan Yangkhong Kao Pai Yangkhong Mi Rak Thae Pen Saeng Nam Pai Nai Khuen Thi Long Thang r Chonthueng Saeng Sutthai Trapdai Thi Plai Thongfa Trapdai Thi Plai Thongfa m
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Karaoke

เพลง : แสงสุดท้าย

ศิลปิน : Bodyslam

Am][/( 8 ครั้ง ) Am][Em  ][F][G Am][Em][F][G  ][F][G][Em][Am  ][F][G][Em][Am Am][Em  ][F][G Am][Em][F][G r  ][F][G][Em][Am  ][F][G][Em][Am Am][/( 8 ครั้ง )  ][F][G][Am][Em F][G][Am F][G][Am][Em][F][G][Am  ][F][G][Em][Am  ][F][G][Em][Am r F][G][Em][Am][F][Em][Bb][G F][Em][F][Em][F][Em][Bb][G Am][/( 4 ครั้ง ) F
m รอนแรมมาเนิ่นนานเพียงหนึ่งใจ กับ][ทางที่โรยเอาไว้ด้วยขวากหนาม ถูกแห][ลมคมทิ่มแทง ][จนมันแทบจะทนไม่ไหว ชีวิตทำไมยากเย็นขนาดนั้น สอง][มือจะมีเรี่ยวแรงขนาดไหน แต่หั][วใจของคน ][ยังยืนยันจะไม่ถอดใจ ในค่ำคืนที่][ฟ้านั้นไม่มีดา][วอยู่ตรงนี้ ][ฉันยังคงก้าว][ไป ยังคงมีรักแ][ท้ เป็นแสงนำไ][ปในคืนที่][หลงท][าง วันเวลาไม่เคยจะหยุดเดิน อย่าง][ไรเราคงต้องเดินไปกับมัน เก็บ][ทุกความผิดพลั้ง ][เป็นคำเตือนให้เราเข้าใจ ชีวิตเริ่มตรงที่คำว่าฝ่าฟัน ขอเ][พียงใจเราเท่านั้นไม่หวั่นไหว บท][ชีวิตของเรา ][เราจะทำให้มีความหมาย r กับที่ที่ความฝัน ][นั้นพร้อมเป็นเพื่อนต][าย เส้นทางนี้ ][ฉันยังมีจุดหม][าย ตราบใดที่ปลายท้อง][ฟ้ามีแสงรำ][ไร จะไปจน][ถึงแสง][สุดท้าย m กับควา][มเดียวดาย ในคื][นเหน็บหนาว ][แหงนมองฟ้ายัง][นึกถึงวันเก่า มันคงชินที่ท][างยาวไกล กร่อนหั][วใจ ภาวนากับคว][ามมืดมิด ][ขอให้รักยัง][คุ้มครองเราอยู่ เตื][อนคืนวันให้][ใจดวงนี้ ไม่ยอม][แพ้ ในค่ำคืนที่][ฟ้าท้ายใจค][นอยู่ตรงนี้ และ][ฉันยังคงก้าว][ไป ยังคงมีรักแ][ท้ เป็นแสงนำไ][ปในคืนที่][หลงท][าง r      ][  จน][ถึงแสง][สุดท้าย][     ][        ][     ][       ][ตราบใดที่ปลายท้อง][ฟ้า  ][ ตราบใดที่ปลายท้อง][ฟ้า  ][        ][     ][  m
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Chord

        เพลง         เพลง           Song           Song    Album    Album  View  View
ขอบฟ้าKhop FaBelieve6707
ครามKhramคราม6060
ความเชื่อKhwamchueaBelieve19693
ความซื่อสัตย์Khwam SuesatDrive14002
ความรักKhwam Rakคราม14266
ความรักทำให้คนตาบอดKhwam Rak Thamhai Khon TabotBelieve13424
เจ็บจนวันนี้Chep Chon WanniBelieve8558
ชีวิตเป็นของเราChiwit Pen Khong RaoBelieve4416
ทางของฉัน ฝันของเธอThang Khong Chan Fan Khong ThoeBodyslam4640
นาฬิกาตายNalika TaiSave my life17571
เปราะบางPro Bangคราม11359
พูดในใจPhut Nai ChaiBelieve9138
ยาพิษYa PhitSave my live6000
ย้ำYamBodyslam8945
สักวันฉันจะดีพอSak Wan Chan Cha Di PhoBodyslam8996
แสงสุดท้ายSaeng Sutthaiคราม17951
หวั่นไหวWanwaiDrive13365
อากาศAkatBodyslam12234
สติ๊กเกอร์Stickerคราม5987
คนมีตังค์Khon Mi TangSave my life4195
แค่หลับตาKhae LaptaSave my life8361
งมงายNgomngaiBodyslam23325
จันทร์ยังเต็มดวงChan Yang Tem DuangDrive5617
ชีวิตที่ฉันเหลืออยู่Chiwit Thi Chan Luea YuDrive8780
ทางกลับบ้านThang Klapbanคราม10327
ปล่อยPloiคราม3931
ป่านนี้PanniBodyslam3588
ภาพลวงตาPhapluangtaDrive3184
รักก็เป็นอย่างนี้Rak Ko Pen Yang NiBelieve2062
ห้ามใจHam ChaiBelieve4439
BodyslamBodyslamDrive3656
ขอบคุณน้ำตาKhopkhun NamtaSave my life3655
คนที่ถูกรักKhon Thi Thuk RakBelieve10777
เงาNgaoคราม3262
ด้วยกันDuai Kan2532
ท่านผู้ชมThan PhuchomSave my life2750
โทนThonคราม3996
นาทีสุดท้ายNathi SutthaiBodyslam3979
ปลายทางPlaithangDrive13729
เผื่อไว้Phuea WaiBodyslam2833
ไม่รู้เมื่อไหร่Mai Ru MuearaiBelieve2520
ยกโทษYok ThotBodyslam2411
ยิ่งรู้ยิ่งไม่เข้าใจYing Ru Ying Mai KhaochaiSave my life7204
เสียดายSiadaiPlay8561
เสี้ยววินาทีSiao WinathiSave my life4503
แสงแรกSaeng RaekSave my life5532
หลังฝนLang FonDrive3419
ให้รักคุ้มครองHai Rak KhumkhrongDrive3302
อกหักOkhakSave my life5777
เรือเล็กควรออกจากฝั่งRuea Lek Khuan Ok Chak Fangดัมมะชาติ6930
ดัมมะชาติDharmajatiดัมมะชาติ5574
ชีวิตยังคงสวยงามChiwit Yangkhong Suai-ngamดัมมะชาติ6454
คิดถึงKhitthuengดัมมะชาติ6463
รักอยู่ข้างเธอRak Yu Khang Thoeดัมมะชาติ2787
ปลิดปลิวPlit Plioดัมมะชาติ2348
เตรียมตัวตายTriamtua Taiดัมมะชาติ1792
ครึ่งหลับครึ่งตื่นKhrueng Lap Khrueng Tuenดัมมะชาติ1287
หากเราไม่คิดมองHak Rao Mai Khit Mong2185
เวลาเท่านั้นWela Thaonan2928

เพลงที่ถูกเรียกดูล่าสุด
Last song


แนะนำการใช้งาน

 | 

Site map

 | 

About me

 | 

Contact us

ขออภัยท่านผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th

เนื่องจากเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th แสดงผลได้ไม่สมบูรณ์ กับ browser Internet Explorer เวอร์ชั่น ที่ต่ำกว่า 9 ลงไป ดังนั้น เพื่อให้การแสดงผลเป็นไปอย่างถูกต้อง สวยงาม และสื่อความหมายได้ครบถ้วนนั้น ท่านผู้เยี่ยมชมคงต้องสละเวลาทดลองใช้ browser ตัวอื่นแทน browser ที่ใช้อยู่เป็นประจำครับ ( และนี่จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ ในการท่องเว็ปไซต์ให้กัท่านผู้เยี่ยมชม ในการใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ครับ )

00:00 / 00:00 0