Allkeys.in.th

Allkeys.in.th

C Dm Em F G Am Bm7

หน้าค้นหา

0
0m 2s1 2s1 0s0 0s0 0s0 0s0 1s0 1s0 1s0 1r1 0m 0s0 0s0 0s0 1s0 1s0 1r1
WonderFrame
อยู่ดี ๆ ก็...

เพลง : อยู่ดี ๆ ก็...

Song : Yu Di Di Ko...

ศิลปิน : WonderFrame feat.Youngohm


m อยู่ดีดีก็หาย ไลน์ไม่ตอบ อยู่ดีดีเปลี่ยนไป ไม่รู้ทำไม อยู่ดีดีก็นก ฉันพลาดตรงไหน ถึงได้เดินจากไป ไม่บอกกันสักคำ อยู่ดีดีหายไป ส่งไลน์ไปทำไมเดี๋ยวนี้เธอเริ่มจะตอบช้า บอกไปทำธุระมา แต่ฉันไม่ค่อยแน่ใจ ห่างกันไปทุกวัน เรียกร้องอะไรไม่ได้ก็เรายังไม่มีสถานะ แต่ยังคุยกันทุกวัน ก็ไม่รู้จะเรียกว่าไง แบบว่าพี่น้องกัน แต่โทรคุยแม่งยันเช้าแบบนี้ก็คงจะไม่ใช่มั้ง แต่ละคำที่ได้ฟัง ทำฉันนั้นคิดไปไกล แต่สุดท้ายก็พัง โดนเทไปจนชินแต่ยังไม่ชินอ่ะจริงมะ แล้วก็ห่างหายไป เหมือนคนไม่รู้จักกัน โอ้โปรดเชื่อใจ บางครั้งแค่เล่นเกมก็แค่นั้นเอง ฉันไม่ได้หาย แค่ไม่ได้คุยอย่ากระวนกระวาย มีแค่เธอคนเดียว มีแค่เธอคนเดียว อยากคุยด้วยนานนาน แต่บางครั้งทำงาน แล้วเธอรอได้เปล่า นานานานานา r m และจริงจริงก็รู้ดี ว่าเธอแค่เข้ามาคุยเป็นแค่ทางผ่านเท่านั้น เป็นคนแก้เหงาทุกวัน แค่นั้นที่เธอต้องการ ทำให้ฉันเป็นบ้าบอ กับการที่ฉันชอบเธอและเธอเองก็บอกว่าชอบฉัน แต่เป็นได้แค่พี่น้องกัน แบบนี้ฉันไม่เข้าใจ ชอบจริงไม่ได้หลอก ชอบเธออยากคุยต่อ แต่เธอจะรับได้ไหม ฉันแค่กลัวเธอจะรอไม่ไหว เธอคิดไปเองทุกอย่าง ไม่เคยมองเธอเป็นทางผ่าน มาหาได้เลยถ้าไลน์ไม่อ่าน r
m Yu Di Di Ko Hai line Mai Top Yu Di Di Plian Pai Mai Ru Thammai Yu Di Di Ko Nok Chan Phlat Trong Nai Thueng Dai Doen Chak Pai Mai Bok Kan Sak Kham Yu Di Di Hai Pai Song line Pai Thammai Diaoni Thoe Roem Cha Top Cha Bok Pai Tham Thura Ma Tae Chan Maikhoi Naechai Hang Kan Pai Thuk Wan Riakrong Arai Mai Dai Ko Rao Yang Mai Mi Sathana Tae Yang Khui Kan Thuk Wan Ko Mai Ru Cha Riakwa Ngai Baep Wa Phinong Kan Tae Tho Khui Maeng Yan Chao Baep Ni Ko Khong Cha Mai Chai Mang Taela Kham Thi Dai Fang Tham Channan Khit Pai Klai Tae Sutthai Ko Phang Laeoko Hang Hai Pai Muean Khon Mai Ruchak Kan O Prot Chueachai Bang Khrang Khae Len game Ko Khaenan Eng Chan Mai Dai Hai Khae Mai Dai Khui Ya Krawonkrawai Mi Khae Thoe Khon Diao Mi Khae Thoe Khon Diao Yak Khui Duai Nan Nan Tae Bang Khrang Thamngan Laeo Thoe Ro Dai Plao Na Nana Nana r m Lae Ching Ching Ko Ru Di Wa Thoe Khae Khao Ma Khui Pen Khae Thangphan Thaonan Pen Khon Kae Ngao Thuk Wan Khaenan Thi Thoe Tongkan Thamhai Chan Pen Ba Bo Kap Kan Thi Chan Chop Thoe Lae Thoe Eng Ko Bok Wa Chop Chan Tae Pen Dai Khae Phinong Kan Baep Ni Chan Mai Khaochai Chop Ching Mai Dai Lok Chop Thoe Yak Khui To Tae Thoe Cha Rap Dai Mai Chan Khae Klua Thoe Cha Ro Mai Wai Thoe Khit Pai Eng Thuk Yang Mai Khoei Mong Thoe Pen Thangphan Ma Ha Dai Loei Tha line Mai An r
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Karaoke

เพลง : อยู่ดี ๆ ก็...

ศิลปิน : WonderFrame feat.Youngohm

Ab][/][Ab][][Bb][/][Fm][/][Fm][][Gm][/( 2 ครั้ง )  ][Ab][Bb][Fm][Gm  ][Ab][Bb][Fm][Gm Ab][Bb][Fm][Gm][Ab  ][Bb][Fm][Gm][Ab  ][Bb][Fm][Gm][Ab  ][Bb][Fm][Gm][Ab  ][Bb][Fm][Gm  ][Ab][Bb  ][Fm][Gm r Ab][/][G][/][Cm][/][Bbm][][Eb][/( 2 ครั้ง ) Ab][Bb][Fm][Gm][Ab  ][Bb][Fm  ][Gm][Ab  ][Bb][Fm][Gm Ab][Bb][Fm][Gm r Ab
m อยู่ดีดีก็][หาย ไลน์ไม่][ตอบ อยู่ดีดีเปลี่ยน][ไป ไม่รู้ทำ][ไม อยู่ดีดีก็][นก ฉันพลาดตรง][ไหน ถึงได้เดินจาก][ไป ไม่บอกกันสัก][คำ   อยู่ดีดีหายไป ส่ง][ไลน์ไปทำไมเดี๋ยวนี้เธอเริ่มจะตอบ][ช้า บอกไปทำธุระมา แต่][ฉันไม่ค่อยแน่][ใจ ห่างกันไปทุกวัน เรียก][ร้องอะไรไม่ได้ก็เรายังไม่มีสถา][นะ แต่ยังคุยกันทุกวัน ก็ไม่][รู้จะเรียกว่า][ไง แบบว่าพี่น้องกัน แต่โทร][คุยแม่งยันเช้าแบบนี้ก็คงจะไม่ใช่][มั้ง แต่ละคำที่ได้ฟัง ทำ][ฉันนั้นคิดไป][ไกล แต่สุดท้ายก็พัง โดน][เทไปจนชินแต่ยังไม่ชินอ่ะจริง][มะ แล้วก็ห่างหายไป เหมือน][คนไม่รู้จัก][กัน โอ้โปรดเชื่อใจ บางครั้งแค่เล่น][เกมก็แค่นั้นเอง ฉันไม่ได้][หาย แค่ไม่ได้คุยอย่ากระวนกระ][วาย มีแค่เธอคน][เดียว มีแค่เธอคนเดียว ][อยากคุยด้วยนานนาน แต่บางครั้งทำ][งาน แล้วเธอรอได้เปล่า ][นานานานานา r m   และจริงจริงก็รู้ดี ว่า][เธอแค่เข้ามาคุยเป็นแค่ทางผ่านเท่า][นั้น เป็นคนแก้เหงาทุกวัน แค่][นั้นที่เธอต้อง][การ ทำให้ฉันเป็นบ้าบอ กับ][การที่ฉันชอบเธอและเธอเองก็บอกว่าชอบ][ฉัน แต่เป็นได้แค่พี่น้องกัน แบบ][นี้ฉันไม่เข้า][ใจ ชอบจริงไม่ได้หลอก ][ชอบเธออยากคุยต่อ แต่][เธอจะรับได้ไหม ฉันแค่][กลัวเธอจะรอไม่ไหว เธอคิดไปเองทุกอย่าง ไม่][เคยมองเธอเป็นทางผ่าน มา][หาได้เลยถ้าไลน์ไม่อ่าน ][  r
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Chord


เพลงที่ถูกเรียกดูล่าสุด
Last song


แนะนำการใช้งาน

 | 

Site map

 | 

About me

 | 

Contact us

ขออภัยท่านผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th

เนื่องจากเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th แสดงผลได้ไม่สมบูรณ์ กับ browser Internet Explorer เวอร์ชั่น ที่ต่ำกว่า 9 ลงไป ดังนั้น เพื่อให้การแสดงผลเป็นไปอย่างถูกต้อง สวยงาม และสื่อความหมายได้ครบถ้วนนั้น ท่านผู้เยี่ยมชมคงต้องสละเวลาทดลองใช้ browser ตัวอื่นแทน browser ที่ใช้อยู่เป็นประจำครับ ( และนี่จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ ในการท่องเว็ปไซต์ให้กัท่านผู้เยี่ยมชม ในการใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ครับ )

00:00 / 00:00 0