Allkeys.in.th

Allkeys.in.th

C Dm Em F G Am Bm7

หน้าค้นหา

0
0m 0s0 0s0 0s0 0s0 1s1 2s2 2s2 2s2 2s2 0s0 0s0 1r1-r2 3s0 3s0 3s0 3s0 3s0 3s0 r
3SAa6uca2IA?si=1j0AX4JXSjBeFZPV
Mean
พอเถอะ

เพลง : พอเถอะ

Song : Pho Thoe

ศิลปิน : Mean


m เปิดดูอีกแล้ว ทั้งที่ก็รู้จะเป็นยังไง แต่ห้ามไม่ไหว เพราะฉันอยากรู้ว่าชีวิตเธอ จะเป็นอย่างไรเธอจะทุกข์ใจบ้างไหม ก็ยังแอบหวัง ให้เธอนั้นเหงาและไม่มีใคร แต่เท่าที่เห็น ก็ดูว่าเธอจะไปได้ดี คงมีแค่ฉันที่ยังไม่ก้าวไปไหน ต้องยอมรับความจริงแล้วเดินต่อไปซักที ฉันไม่ควรจะจมอยู่อย่างนี้ พอเถอะพอแล้วพอ พอเถอะควรพอได้แล้ว หากว่ารอแล้วมันต้องเจ็บก็เลิกรอดีกว่า เดินออกมาเธอคงไม่สนใจไม่รับรู้ อยู่ตรงนี้ต่อไปก็มีแต่เสียใจ พอเถอะพอแล้วพอ พอเถอะควรพอได้แล้ว เหนื่อยเกินไปแล้วใจเมื่อไรจะรักตัวเองบ้าง รอต่อไปก็คงจะไม่ต่างต้องท่องไว้ อย่ามัวเอาชีวิตไปผูกไว้ที่ใคร พอเถอะพอได้แล้วพอ หยุดรอได้แล้ว ถ้ารอแล้วมันไม่ได้อะไร จะรักแค่ไหน ก็ต้องตัดใจจากเธอซักที ( no ) ทำอยู่อย่างนี้มันดูไม่มีความหมาย r ตบหน้าตัวเองหนึ่งครั้งให้มันตื่น หยุดเอาความรู้สึกไปฝากไว้กับคนอื่น จะฝืนรอทำไม ทั้งที่เขาไม่ต้องการ และเมื่อไหร่จะเข้าใจ เขาไม่ใส่ใจเราตั้งนานแล้ว หยุดทำร้ายตัวเองด้วยความหวัง ไปต่อได้แล้ว อย่ามัวยึดติดกับความหลัง แม้วันนี้มันพัง แม้ใจเรายังไม่ดี แต่ถ้ามันถึงเวลา ก็ควรจะพอซักที ถ้าเขามีแต่จะให้เรา รอ รอ รอ ก็ควรบอกตัวเองว่าให้ พอ พอ พอ ถ้าเขามีแต่จะให้เรา รอ รอ รอ เราก็ควรบอกตัวเองว่าให้ พอ พอ พอ พอ พอ r
m Poet Du Ik Laeo Thangthi Ko Ru Cha Pen Yangngai Tae Ham Mai Wai Phro Chan Yak Ru Wa Chiwit Thoe Cha Pen Yangrai Thoe Cha Thuk Chai Bang Mai Ko Yang Aep Wang Hai Thoe Nan Ngao Lae Mai Mi Khrai Tae Thao Thi Hen Ko Du Wa Thoe Cha Pai Dai Di Khong Mi Khae Chan Thi Yang Mai Kao Pai Nai Tong Yomrap Khwamching Laeo Doen Topai Sak Thi Chan Mai Khuan Cha Chom Yu Yang Ni Pho Thoe Pho Laeo Pho Pho Thoe Khuan Pho Dai Laeo Hakwa Ro Laeo Man Tong Chep Ko Loek Ro Di Kwa Doen Ok Ma Thoe Khong Mai Sonchai Mai Rapru Yu Trongni Topai Ko Mi Tae Siachai Pho Thoe Pho Laeo Pho Pho Thoe Khuan Pho Dai Laeo Nueai Koenpai Laeo Chai Muearai Cha Rak Tua-eng Bang Ro Topai Ko Khong Cha Mai Tang Tong Thong Wai Ya Mua Aochiwit Pai Phuk Wai Thi Khrai Pho Thoe Pho Dai Laeo Pho Yut Ro Dai Laeo Tha Ro Laeo Man Mai Dai Arai Cha Rak Khae Nai Ko Tong Tatchai Chak Thoe Sak Thi ( no ) Tham Yu Yang Ni Man Du Mai Mi Khwammai r Top Na Tua-eng Nueng Khrang Hai Man Tuen Yut Ao Khwamrusuek Pai Fak Wai Kap Khon Uen Cha Fuen Ro Thammai Thangthi Khao Mai Tongkan Lae Muearai Cha Khaochai Khao Mai Saichai Rao Tang Nan Laeo Yut Thamrai Tua-eng Duai Khwamwang Pai To Dai Laeo Ya Mua Yuet Tit Kap Khwamlang Mae Wanni Man Phang Mae Chai Rao Yang Mai Di Tae Tha Man Thueng Wela Ko Khuan Cha Pho Sak Thi Tha Khao Mi Tae Cha Hai Rao Ro Ro Ro Kor Khuan Bok Tua-eng Wa Hai Pho Pho Pho Tha Khao Mi Tae Cha Hai Rao Ro Ro Ro Rao Ko Khuan Bok Tua-eng Wa Hai Pho Pho Pho Pho Pho r
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Karaoke

เพลง : พอเถอะ

ศิลปิน : Mean

F#m][/][G#m][/][A][/][G#m][/][F#m][/][G#m][/][B][/][B][/ E][G#m][C#m][G#m  ][F#m][Am][B E][G#m][C#m][G#m  ][F#m][Am][B  ][A][Am][F#m][B  ][E][G#m][C#m][Bm][E A][G#m][F#m][B  ][E][G#m][C#m][Bm][E A][G#m][F#m][B][E E][G#m][C#m][G#m  ][F#m][Am][B r  ][F#m][B  ][Emaj7][C#7 F#m][B  ][Emaj7][C#7  ][F#m][G#m  ][Am][B r E
m  เปิดดูอีก][แล้ว ทั้งที่ก็รู้จะเป็นยัง][ไง แต่ห้ามไม่][ไหว เพราะฉันอยากรู้ว่าชี][วิตเธอ จะเป็นอย่าง][ไรเธอจะทุกข์ใจบ้าง][ไหม  ก็ยังแอบ][หวัง ให้เธอนั้นเหงาและไม่มี][ใคร แต่เท่าที่][เห็น ก็ดูว่าเธอจะไป][ได้ดี คงมีแค่][ฉันที่ยังไม่ก้าวไป][ไหน ต้องยอม][รับความจริงแล้วเดินต่อ][ไปซักที ][ฉันไม่ควรจะจมอยู่อย่าง][นี้ พอเถอะ][พอแล้วพอ พอเถอะควร][พอได้แล้ว หากว่า][รอแล้วมันต้องเจ็บก็][เลิกรอ][ดีกว่า เดินออกมาเธอคงไม่สน][ใจไม่รับรู้ อยู่ตรง][นี้ต่อไปก็มีแต่เสีย][ใจ พอเถอะ][พอแล้วพอ พอเถอะควร][พอได้แล้ว เหนื่อยเกิน][ไปแล้วใจเมื่อไรจะ][รักตัวเ][องบ้าง รอต่อไปก็คงจะไม่][ต่างต้องท่องไว้ อย่ามัว][เอาชีวิตไปผูกไว้ที่][ใคร พอเถอะพอได้][แล้วพอ  หยุดรอได้][แล้ว ถ้ารอแล้วมันไม่ได้อะ][ไร จะรักแค่][ไหน ก็ต้องตัดใจจากเธอ][ซักที ( no ) ทำอยู่อย่าง][นี้มันดูไม่มีความ][หมาย r ตบ][หน้าตัวเองหนึ่งครั้งให้มันตื่น หยุด][เอาความรู้สึกไปฝากไว้กับคนอื่น จะ][ฝืนรอทำไม ทั้งที่เขาไม่ต้องการ และเมื่อ][ไหร่จะเข้าใจ เขาไม่ใส่ใจเราตั้งนานแล้ว  หยุดทำร้ายตัวเองด้วยความหวัง ไป][ต่อได้แล้ว อย่ามัวยึดติดกับความหลัง แม้][วันนี้มันพัง แม้ใจเรายังไม่ดี แต่ถ้ามัน][ถึงเวลา ก็ควรจะพอซักที ถ้า][เขามีแต่จะให้เรา รอ รอ รอ ก็][ควรบอกตัวเองว่าให้ พอ พอ พอ ถ้า][เขามีแต่จะให้เรา รอ รอ รอ เราก็][ควรบอกตัวเองว่าให้ พอ พอ พอ พอ พอ r
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Chord


เพลงที่ถูกเรียกดูล่าสุด
Last song


แนะนำการใช้งาน

 | 

Site map

 | 

About me

 | 

Contact us

ขออภัยท่านผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th

เนื่องจากเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th แสดงผลได้ไม่สมบูรณ์ กับ browser Internet Explorer เวอร์ชั่น ที่ต่ำกว่า 9 ลงไป ดังนั้น เพื่อให้การแสดงผลเป็นไปอย่างถูกต้อง สวยงาม และสื่อความหมายได้ครบถ้วนนั้น ท่านผู้เยี่ยมชมคงต้องสละเวลาทดลองใช้ browser ตัวอื่นแทน browser ที่ใช้อยู่เป็นประจำครับ ( และนี่จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ ในการท่องเว็ปไซต์ให้กัท่านผู้เยี่ยมชม ในการใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ครับ )

00:00 / 00:00