Allkeys.in.th

Allkeys.in.th

C Dm Em F G Am Bm7

หน้าค้นหา

0
0m 0s0 0s0 0s0 0s0 1s1 1s1 2s2 2s2 0m 1r1-r2 0m
มาลีฮวนน่า
สหายสุรา

เพลง : สหายสุรา

Song : Sahai Sura

ศิลปิน : มาลีฮวนน่า


m ชอบบรรยากาศ แห่งการได้ร่ำเมรัย ร่วมวงกับเพื่อนรู้ใจ จะหาสุขใดไม่มีเปรียบปราน รื่นรสบรั่นดี น้ำแข็งโซดาเคล้าอารมณ์พลัน ก็เปิดประตูสวรรค์ ชั้นโสดาบัณแห่งวันเมาเมา เพื่อนกินหาง่าย แต่เพื่อนรู้ใจนานนานเจอ อย่าเกรงใจโถอ้ายเกลอ น้ำมีดีกรีซื่อสัตย์ต่อเรา ดื่มน้ำอัมพัน ดื่มฝันอัมพร อ้อนลมชมดาว ร่วมเด็ดบางดวงโลมเร้า มาเล้ามาโลมสมใจทุกคืน อารมณ์ ในรสของแอลกอฮอล์ โกวเล้งยังเมาไม่พอ แม้มรณาเพราะเหล้าหยิบยื่น ท่านสุนทรภู่ ชิต บุรทัต หยัดยืน ยาขอบและคนอื่นอื่น ล้วนเป็นตัวยื่นเสน่ห์เมรัย แดดร่มลมแผ่ว มานั่งชนแก้วริมคลอง ไม่มีบรั่นดีสีทอง ก็มีบรั่นดองชุ่มใจ นักร้องดนตรีกีต้าร์ช้อนชาม จะนำเราไป สุขาวดีร่ำไร เลี้ยงดวงฤทัยสหายสุรา m r m
m Chop Banyakat Haeng Kan Dai Ram Merai Ruam Wong Kap Phuean Ru Chai Cha Ha Suk Dai Mai Mi Priap Pran Ruen Rot Brandi Namkhaeng Soda Khlao Arom Phlan Ko Poet Pratu Sawan Chan Soda Ban Haeng Wan Mao Mao Phuean Kin Ha Ngai Tae Phuean Ru Chai Nan Nan Choe Ya Krengchai Tho Ai Kloe Nam Mi Dikri Suesat To Rao Duem Nam Am Phan Duem Fan Amphon On Lom Chom Dao Ruam Det Bang Duang Lom Rao Ma Lao Ma Lom Som Chai Thuk Khuen Arom Nai Rot Khong alcohol Ko Waleng Yang Mao Mai Pho Mae Mora Na Phro Lao Yipyuen Than Sunthon Phu Chit Bun That Yat Yuen Yakhop Lae Khon Uen Uen Luan Pen Tua Yuen Sane Merai Daet Rom Lom Phaeo Ma Nang Chon Kaeo Rim Khlong Mai Mi Brandi Si Thong Ko Mi Bran Dong Chumchai Nakrong Dontri guitar Chon Cham Cha Nam Rao Pai Sukhawadi Ramrai Liang Duang Ruethai Sahai Sura m r m
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Karaoke

เพลง : สหายสุรา

ศิลปิน : มาลีฮวนน่า

D][/][Bm][/][G][][A][/][D][/][Bm][/][Em][/][D][][A][/][D][/  ][D][Bm][G][A][D  ][Bm][B7][Em][D][A  ][D][Bm][G][A][D  ][Bm][B7][Em][A][D][A][D  ][G][A][D][D7  ][Bm][B7][Em][A][D][A  ][D][Bm][G][A][D  ][Bm][B7][Em][A][D][A][D D][/][Bm][/][G][][A][/][D][/][Bm][][B7][/][Em][][A][/][D][][A][/][D][/ r B7][/][Em][/][D][][A][/][D][/ D
m ชอบบรรยา][กาศ แห่งการได้ร่ำเม][รัย ร่วมวงกับเพื่อนรู้][ใจ จะหาสุข][ใดไม่มีเปรียบ][ปราน รื่นรสบรั่น][ดี น้ำแข็งโซ][ดาเคล้าอารมณ์][พลัน ก็เปิดประตูส][วรรค์ ชั้นโสดาบัณ][แห่งวันเมาเมา เพื่อนกินหา][ง่าย แต่เพื่อนรู้ใจนานนาน][เจอ อย่าเกรงใจโถอ้าย][เกลอ น้ำมีดี][กรีซื่อสัตย์ต่อ][เรา ดื่มน้ำอัม][พัน ดื่มฝันอัม][พร อ้อนลมชม][ดาว ร่วม][เด็ดบางดวงโลม][เร้า มาเล้ามา][โลมสมใจทุก][คืน อา][รมณ์ ในรสของแอลกอฮอล์ โกวเล้งยังเมาไม่][พอ แม้มรณาเพราะเหล้าหยิบ][ยื่น  ][  ท่านสุนทร][ภู่ ชิต บุร][ทัต หยัด][ยืน ยาขอบและ][คนอื่น][อื่น ล้วนเป็นตัว][ยื่นเสน่ห์เมรัย แดดร่มลม][แผ่ว มานั่งชนแก้วริม][คลอง ไม่มีบรั่นดี][สีทอง ก็มี][บรั่นดองชุ่ม][ใจ นักร้องดนตรี][กีต้าร์ช้อน][ชาม จะนำเรา][ไป สุขาว][ดีร่ำไ][ร เลี้ยงดวงฤ][ทัยสหายสุ][รา m r m
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Chord

        เพลง         เพลง           Song           Song    Album    Album  View  View
แสงจันทร์Saengchanเพื่อนเพ6604
กระท่อมกัญชาKrathom Kanchaปรายแสด3848
จันทร์เจ้าเหอChan Chao Herยรรโฟล์ค26568
เด็กน้อยDek Noiคนเช็ดเงา5317
บ้านฉันBan Chanยรรโฟล์ค3554
แผลเมืองPhaen Mueangบังใบ้5109
พร้าวPhraoเพื่อนเพ3997
เรือรักกระดาษRuea Rak Kradatบุปผาชน6485
สหายสุราSahai Suraลมใต้ปีก4168
หัวใจพรือโฉ้Huachai Phrue Choบุปผาชน6154
ลมเพลมพัดLomphelomphatบุปผาชน5836
ขอทานน้อยKhothan Noiเพื่อนเพ4462
จันทร์ฉายChan Chaiลมใต้ปีก3164
บางเงาBang Ngaoบังใบ้5095
มองอย่างนกMong Yang Nokบังใบ้4115
มายาMayaลมใต้ปีก2287
คนโซKhon Soบังใบ้4087
เสียสาวSiasaoบังใบ้3395
หนาวเลNao Leบังใบ้2145
ออกเลOk Leบังใบ้2632
หัวใจละเหี่ยHuachai Lahiaบุปผาชน3227
หมาหยอกไก่Ma Yok Kaiคนเช็ดเงา2186
ลานนม ลมเนLan Nom Lom Neบุปผาชน1527
โมราMoraคนเช็ดเงา2167
คนเช็ดเงาKhon Chet Ngaoคนเช็ดเงา2774
เขเรือKhe Rueaคนเช็ดเงา1372
โปรดทิ้งฉันไว้ที่ปลายขอบฟ้าProt Thing Chan Wai Thi Plai Khop Faบังใบ้1395
คนเลวKhon Leoคนเช็ดเงา5886
ถนนแปลกแยกThanon Plaek Yaekกลับกลาย5309
อาวรณ์Awonกลับกลาย3996
สาวน้อยSao Noiยรรโฟล์ค2031

เพลงที่ถูกเรียกดูล่าสุด
Last song


แนะนำการใช้งาน

 | 

Site map

 | 

About me

 | 

Contact us

ขออภัยท่านผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th

เนื่องจากเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th แสดงผลได้ไม่สมบูรณ์ กับ browser Internet Explorer เวอร์ชั่น ที่ต่ำกว่า 9 ลงไป ดังนั้น เพื่อให้การแสดงผลเป็นไปอย่างถูกต้อง สวยงาม และสื่อความหมายได้ครบถ้วนนั้น ท่านผู้เยี่ยมชมคงต้องสละเวลาทดลองใช้ browser ตัวอื่นแทน browser ที่ใช้อยู่เป็นประจำครับ ( และนี่จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ ในการท่องเว็ปไซต์ให้กัท่านผู้เยี่ยมชม ในการใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ครับ )

00:00 / 00:00 0