Allkeys.in.th

Allkeys.in.th

C Dm Em F G Am Bm7

หน้าค้นหา

0
0m 1m 0s0 0s0 1s0 1s0 0s0 0s0 1s1 1s1 0m 1m 2s2 2s2 2s2 2s2 1r1 0m 1r2-r1
เสือ ธนพล
ใจดีสู้เสือ

เพลง : ใจดีสู้เสือ

Song : Chaidi Su Suea

ศิลปิน : เสือ ธนพล


m m หลายครั้งที่เซ็ง ทำไมเป็นอย่างนี้ โชคเรา ไม่ดีหรือไร ไม่เคยใฝ่สูง แต่ก็อดไม่ไหว น้อยใจได้ไหม ในดวงชะตา ก็พอจะรู้ มีปัญหาต้องทนหน่อย เฮ้ ปัญหามาชักบ่อย เขา บอกเอาไว้ให้ทนหน่อย แต่เฮ้ ที่ฉันโดนนะบ่อย ไป ได้งานตกงานเตะฝุ่นยันเช้า ทั้งที่เราก็มีปริญญา รักกันชอบกัน ควรจะที่เข้าใจ เธอยังใจร้าย จากไปไม่ลา ก็พอจะรู้ มีปัญหาต้องทนหน่อย ปัญหามาชักบ่อย เขา บอกเอาไว้ให้ทนหน่อย แต่จะต้องทนถึงเมื่อไหร่ ก็เหนื่อยใจที่จะคอย m m (ฟ้าคงสว่าง เมื่อฝนซา เช้าตะวันใหม่ มีความหวัง ใจดีสู้เสือ ) แต่จะต้องทนถึงเมื่อไหร่ ก็เมื่อในชีวิตจริงเจอแต่สิ่งที่น่ากลัว จะให้ฉันกลัวอย่างไร ขนาดคนที่เราไว้ใจ แต่เขาไม่เคยไว้ใจ เรามันคนโชคร้าย ทำอย่างไรดีหนอ r m r
m m Lai Khrang Thi Seng Thammai Pen Yang Ni Chok Rao Mai Di Rue Rai Mai Khoei Faisung Tae Ko-ot Mai Wai Noichai Dai Mai Nai Duang Chata Ko Pho Cha Ru Mi Panha Tong Thon Noi He Panha Ma Chak Boi Khao Bok Ao Wai Hai Thon Noi Tae He Thi Chan Don Na Boi Pai Dai Ngan Tokngan Te Fun Yan Chao Thangthi Rao Ko Mi Parinya Rak Kan Chop Kan Khuan Cha Thi Khaochai Thoe Yang Chairai Chak Pai Mai La Ko Pho Cha Ru Mi Panha Tong Thon Noi Panha Ma Chak Boi Khao Bok Ao Wai Hai Thon Noi Tae Cha Tong Thon Thueng Muearai Ko Nueai Chai Thi Cha Khoi m m ( Fa Khong Sawang Muea Fon Sa Chao Tawan Mai Mi Khwamwang Chaidi Su Suea ) Tae Cha Tong Thon Thueng Muearai Ko Muea Nai Chiwit Ching Choe Tae Sing Thi Naklua Cha Hai Chan Klua Yangrai Khanat Khon Thi Rao Waichai Tae Khao Mai Khoei Waichai Rao Man Khon Chokrai Tham Yangrai Di No r m r
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Karaoke

เพลง : ใจดีสู้เสือ

ศิลปิน : เสือ ธนพล

D][][F#m][/][Bm][][Bb][/][D][][F#m][/][Bm][][A][/ D][][F#m][/][Bm][][Bb][/][G][][A][/][Bb][][C][/( 2 ครั้ง ) D][F#m][Bm][Bb][D][F#m][Bm][A D][F#m][Bm][Bb][D][F#m][G][Bb][A  ][D][F#m][G][Bb][C][D][F#m][G][Bb][A D][F#m][G][Bb][A][D][F#m][G D][F#m][Bm][Bb][D][F#m][Bm][A D][F#m][Bm][Bb][D][F#m][G][Bb][A  ][D][F#m][G][Bb][C][D][F#m][G][Bb][A D][F#m][G][Bb][C][A][C][D D][][F#m][/][Bm][][Bb][/][D][][F#m][/][Bm][][A][/ D][][F#m][/][Bm][][Bb][/][G][][A][/][Bb][][C][/  ][D][C][G][D][C][G Bb][C][D][Bb][C][D  ][Bb][C][D  ][Bb][A r D][/][G][/][Bb][][C][/][D][/][G][/][Bb][][A][/][D][/][G][/][Bb][][C][/][A][][C][/ r D
m m  หลาย][ครั้งที่เซ็][ง ทำไม][เป็นอย่าง][นี้ โชค][เรา ไม่][ดีหรือ][ไร  ไม่เ][คยใฝ่สู][ง แต่ก็อ][ดไม่ไ][หว น้อย][ใจได้ไ][หม ใน][ดวงชะ][ตา ก็พอจะ][รู้    ][มีปัญหาต้อง][ทนหน่อย][     ][    เ][ฮ้    ][ปัญหามาชักบ่][อย  ][      ][  เขา  ][บอกเอาไว้ให้][ทนหน่อย][     ][  แต่เ][ฮ้    ][ที่ฉันโดนนะ][บ่อย ไป   ได้][งาน ตกง][าน เตะ][ฝุ่นยันเ][ช้า ทั้ง][ที่เราก็][มีปริญญ][า   รัก][กันชอบ][กัน ควรจะ][ที่เข้าใ][จ เธอ][ยัง ใจร้][าย จาก][ไปไม่ล][า ก็พอจะ][รู้    ][มีปัญหาต้อง][ทนหน่อย][     ][    เ][ฮ้    ][ปัญหามาชักบ่][อย  ][      ][  เขา  ][บอกเอาไว้ให้][ทนหน่อย ][แต่จะต้อง][ทนถึงเมื่อไ][หร่ ก็เหนื่อย][ใจที่จะ][คอย m m ( ][ฟ้าคงสว่าง เมื่อฝน][ซา  ][     เ][ช้าตะวันใหม่ มีความห][วัง  ][ใจดีสู้เสือ ) แต่จะต้อง][ทนถึงเมื่อไ][หร่ ก็เมื่อในชีวิต][จริงเจอแต่][สิ่งที่น่าก][ลัว จะให้ฉันกลัวอย่าง][ไร ขนาดค][นที่เราไว้ใจ][  แต่เขาไม่เคยไว้][ใจ เรามันคนโชคร้าย ทำอย่างไรดีห][นอ r m r
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Chord

        เพลง         เพลง           Song           Song    Album    Album  View  View
กระดาษห่อไฟKradat Ho Faiทีของเสือ2611
ใจดีสู้เสือChaidi Su Sueaใจดีสู้เสือ1506
ช่องว่างในหัวใจChongwang Nai Huachaiช่องว่างในหัวใจ4293
ชีวิตหนี้Chiwit Niทีของเสือ3139
ดาวดวงน้อยDao Duang Noiใจดีสู้เสือ9611
ดูโง่โง่Du Ngo Ngoใจดีสู้เสือ8988
นางฟ้าข้างถนนNangfa Khang Thanonช่องว่างในหัวใจ2218
ไม่ต้องเสียใจMai Tong Siachaiช่องว่างในหัวใจ2349
ร้องไห้กับฉันRonghai Kap Chanรักคนไทย10440
รักคงยังไม่พอRak Khong Yang Mai Phoทีของเสือ19885
รักคนไทยRak Khon Thaiรักคนไทย1185
รักเดียวใจเดียวRak Diao Chaidiaoคนใช้ชีวิต6039
เรือลำหนึ่งRuea Lam Nuengทีของเสือ5290
เศษSetใจดีสู้เสือ1812
สิบแปดฝนSip Paet Fonทีของเสือ4751
หัวใจเดียวกันHuachai Diaokanคนใช้ชีวิต2386
แก้วตาดวงใจKaeota Duangchaiตำนานเสือ2942
ผงเข้าตาPhong Khao Taตำนานเสือ1590
ต้นทุนTonthun2176
ขวางโลกKhwanglokทีของเสือ1397
เก็บไว้นานนานKep Wai Nan Nanทีของเสือ2385
อยากกลับบ้านYak Klapbanทีของเสือ2341
คนไม่ดีKhon Mai Diทวีคูณ1588
ดอกไม้ข้างทางDokmai Khang Thangทีของเสือ914
เสียคนSiakhon1102
ยังได้อยู่Yang Dai Yuทีของเสือ797
คิดมากไปหรือเปล่าKhitmak Pai Rue Plaoทีของเสือ1005
เพี้ยนPhianทีของเสือ708
คนใช้ชีวิตKhonchai Chiwitคนใช้ชีวิต674
จากคนไกลChak Khon Klaiใจดีสู้เสือ661

เพลงที่ถูกเรียกดูล่าสุด
Last song


แนะนำการใช้งาน

 | 

Site map

 | 

About me

 | 

Contact us

ขออภัยท่านผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th

เนื่องจากเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th แสดงผลได้ไม่สมบูรณ์ กับ browser Internet Explorer เวอร์ชั่น ที่ต่ำกว่า 9 ลงไป ดังนั้น เพื่อให้การแสดงผลเป็นไปอย่างถูกต้อง สวยงาม และสื่อความหมายได้ครบถ้วนนั้น ท่านผู้เยี่ยมชมคงต้องสละเวลาทดลองใช้ browser ตัวอื่นแทน browser ที่ใช้อยู่เป็นประจำครับ ( และนี่จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ ในการท่องเว็ปไซต์ให้กัท่านผู้เยี่ยมชม ในการใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ครับ )

00:00 / 00:00 0