Allkeys.in.th

Allkeys.in.th

C Dm Em F G Am Bm7

หน้าค้นหา

0
0s0 0s0 0s0 1s1 1s1 0m 0s0 0s0 1r1 2s0 2s0 0m 0s0 0s0 0s0 0s0 0s0 0s0 0s0 0s0 1s0 1s0 1s0 0m
แสตมป์ อภิวัชร์
เจ้าหญิงน้ำแข็ง

เพลง : เจ้าหญิงน้ำแข็ง

Song : Chaoying Namkhaeng

ศิลปิน : แสตมป์ อภิวัชร์


สามสิบสององศาฟาเรนไฮต์ น้ำแข็งจะกลายเป็นน้ำ ทฤษฎี พูดกันมา ฉันจะลองทำตาม กับหัวใจเธอ ที่แข็งเกินใคร เยือกเย็นกว่าทุกทุกอย่าง ฉันจะลอง หลอมละลาย เผื่อว่าจะพอมีทาง เติมความร้อน ให้ความรักอบอุ่น เทลงไป จะคลายความเยือกเย็นด้วยหัวใจ แต่น้ำแข็งไม่ยอมละลาย มันไม่กลายเป็นความรัก ฉันอบอุ่นไม่พอ เธอยังขอเป็นแค่คนรู้จัก จนหัวใจไม่มีแรง เจ้าหญิงน้ำแข็งเธอช่างเย็นชานัก โอ้ ฉันควรทำยังไง m เฝ้าดูแล คอยเทคคอยแคร์ รับฟังคำปรึกษา เฝ้าคอยหลายชั่วโมง หัวใจอ่อนโยน ไม่หวังอะไรคืนมา แค่อยากรู้ ปราสาทสีขาวที่เธออยู่ สูงแค่ไหน จะทำลายกำแพงบุกเข้าไป r จะหนีเธอไปไกลไกล แต่หนีเธอไปทีไรต้องย้อนมา เหมือนสายตาเธอแช่แข็งวันเวลา มันช่างไร้ อารมณ์เป็นบ้า เย็นชาจนฉันยืนไม่ได้ m เจ้าหญิงน้ำแข็ง แค่เพียงเธอเดินมา สบตาทีเดียวแล้วจากไป ฉันเหมือนนั่งหลงทางกลางหิมาลัย เหน็บหนาวสั่นไหวไปข้ามวัน ทุกทุกย่างก้าวที่เธอเหยียบลงไปนั้น เธอทำให้ปูนซีเมนต์กลายเป็นหิมะเจ็ดชั้น ทำให้เมืองไทยกลายเป็นแอนตาร์กติก เธอทำให้พลาสติกกลายเป็นผลึกคริสตัล มีคนมากมาย รอเธอรอบกาย ฝันจะเป็นเจ้าชาย ได้เป็นแค่องครักษ์ ส่วนฉันนั้นไม่แคร์ แค่อยากจะดูแลองครักษ์เธอทุกวัน ได้โปรดเถอะฝ่าบาท ได้โปรดเปิดปราสาท ข้างนอกประตูมันหนาวจะตายอยู่แล้ว ได้โปรดเถอะเปิดข้างในใจ ทำลายกำแพงให้ฉันเข้าไป ได้ไหม แต่น้ำแข็งไม่ยอมละลาย มันไม่กลายเป็นความรัก ฉันอบอุ่นไม่พอ เธอยังขอเป็นแค่คนรู้จัก จนหัวใจไม่มีแรง เจ้าหญิงน้ำแข็งเธอช่างเย็นชายื่งนัก โอ้ ฉันควรทำยังไง ฉันควรทำยังไง จะต้องทำแบบไหน ฉันควรทำยังไง หัวใจเธอถึงจะละลาย m
Samsip Song Ongsa fahrenheit Namkhaeng Cha Klaipen Nam Thruesadi Phut Kan Ma Chan Cha Long Tham Tam Kap Huachai Thoe Thi Khaeng Koen Khrai Yueakyen Kwa Thuk Thuk Yang Chan Cha Long Lomlalai Phueawa Cha Pho Mi Thang Toem Khwam Ron Hai Khwam Rak Op-un The Long Pai Cha Khlai Khwam Yueakyen Duai Huachai Tae Namkhaeng Mai Yom Lalai Man Mai Klaipen Khwam Rak Chan Op-un Mai Pho Thoe Yang Kho Pen Khae Khon Ruchak Chon Huachai Mai Mi Raeng Chaoying Namkhaeng Thoe Chang Yen Cha Nak Oh Chan Khuan Tham Yangngai m Fao Dulae Khoi take Khoi care Rap Fang Khamprueksa Faokhoi Lai Chuamong Huachai Onyon Mai Wang Arai Khuen Ma Khae Yak Ru Prasat Si Khao Thi Thoe Yu Sung Khae Nai Cha Thamlai Kamphaeng Buk Khao Pai r Cha Ni Thoe Pai Klai Klai Tae Ni Thoe Pai Thi Rai Tong Yon Ma Muean Saita Thoe Chae Khaeng Wanwela Man Chang Rai Arom Pen Ba Yen Cha Chon Chan Yuen Mai Dai m Chaoying Namkhaeng Khae Phiang Thoe Doen Ma Sop Ta Thidiao Laeo Chak Pai Chan Muean Nang Long Thang Klang Himalai Nep Nao San Wai Pai Kham Wan Thuk Thuk Yang Kao Thi Thoe Yiap Long Pai Nan Thoe Thamhai Pun cement Klaipen Hima Chet Chan Thamhai Mueangthai Klaipen Antarctic Thoe Thamhai plastic Klaipen Phaluek crytal Mi Khon Makmai Ro Thoe Rop Kai Fan Cha Pen Chaochai Dai Pen Khae Ongkharak Suan Channan Mai care Khae Yak Cha Dulae Ongkharak Thoe Thuk Wan Dai Prot Thoe Fa Bat Dai Prot Poet Prasat Khangnok Pratu Man Nao Cha Tai Yu Laeo Dai Prot Thoe Poet Khangnai Chai Thamlai Kamphaeng Hai Chan Khao Pai Dai Mai Tae Namkhaeng Mai Yom Lalai Man Mai Klaipen Khwam Rak Chan Op-un Mai Pho Thoe Yang Kho Pen Khae Khon Ruchak Chon Huachai Mai Mi Raeng Chaoying Namkhaeng Thoe Chang Yen Cha Yueng Nak Oh Chan Khuan Tham Yangngai Chan Khuan Tham Yangngai Cha Tong Tham Baep Nai Chan Khuan Tham Yangngai Huachai Thoe Thueng Cha Lalai m
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Karaoke

เพลง : เจ้าหญิงน้ำแข็ง

ศิลปิน : แสตมป์ อภิวัชร์

 ][E][C#m][A  ][E][B][C#m][A  ][E][A][E][A][B  ][E][Emaj7][C#m][Bm][E  ][A][G#m][F#m][B E][/][E][/ E][B][C#m][A  ][E][A][E][A][B r D][A][E D][A][F#m][G#m][A][B E][/( 4 ครั้ง ) E][C#m E][C#m E][C#m E][C#m F#m][G#m][A][C#m  ][F#m][G#m][A  ][B][E][C#m  ][B][A][G#m][F#m][B  ][E][Emaj7][C#m][Bm][E  ][A][G#m][F#m][B][E Emaj7][C#m][Bm][E][A][G#m][F#m][B][E E][/][E][/ E
สาม][สิบสององศาฟาเรนไฮต์ น้ำแข็งจะกลายเป็นน้ำ ][ทฤษฎี พูดกันมา ][ฉันจะลองทำตาม กับ][หัวใจเธอ ที่แข็งเกินใคร เยือก][เย็นกว่าทุกทุกอย่าง ][ฉันจะลอง หลอมละลาย เผื่อ][ว่าจะพอมีทาง เติมความ][ร้อน ให้ความ][รักอบอุ่น เท][ลงไป จะคลายความเยือก][เย็นด้วยหัว][ใจ แต่น้ำแข็ง][ไม่ยอมละลาย มัน][ไม่กลายเป็นความรัก ][ฉันอบอุ่นไม่พอ เธอยัง][ขอเป็นแค่][คนรู้จัก จน][หัวใจไม่มีแรง เจ้า][หญิงน้ำแข็งเธอช่างเย็น][ชานัก  ][โอ้ ฉันควรทำยังไง m เฝ้าดูแล คอยเทคคอยแคร์ ][รับฟังคำปรึกษา ][เฝ้าคอยหลายชั่วโมง หัวใจอ่อนโยน ไม่][หวังอะไรคืนมา แค่อยาก][รู้ ปราสาทสี][ขาวที่เธออยู่ สูงแค่][ไหน จะทำลายกำ][แพงบุกเข้า][ไป r  จะหนีเธอไปไกลไกล][ แต่หนีเธอไปทีไรต้อง][ย้อนมา  เหมือนสายตาเธอแช่][แข็งวันเวลา มันช่าง][ไร้  อา][รมณ์เป็น][บ้า เย็น][ชาจนฉันยืนไม่ได้ m เจ้าหญิงน้ำแข็ง แค่เพียงเธอเดินมา สบ][ตาทีเดียวแล้วจากไป ฉันเหมือนนั่งหลงทางกลางหิมาลัย เหน็บ][หนาวสั่นไหวไปข้ามวัน ทุกทุกย่างก้าวที่เธอเหยียบลงไปนั้น เธอ][ทำให้ปูนซีเมนต์กลายเป็นหิมะเจ็ดชั้น ทำให้เมืองไทยกลายเป็นแอนตาร์กติก เธอ][ทำให้พลาสติกกลายเป็นผลึกคริสตัล มีคนมากมาย ][รอเธอรอบกาย ][ฝันจะเป็นเจ้าชาย ได้เป็นแค่][องครักษ์ ส่วน][ฉันนั้นไม่แคร์ แค่][อยากจะดูแลองครักษ์เธอทุกวัน ได้][โปรดเถอะฝ่าบาท ได้โปรดเปิดปราสาท ข้าง][นอกประตูมันหนาวจะตายอยู่][แล้ว ได้โปรดเถอะเปิดข้างใน][ใจ ทำลายกำแพงให้][ฉันเข้า][ไป  ][     ได้][ไหม    ][  แต่น้ำแข็ง][ไม่ยอมละลาย มัน][ไม่กลายเป็นความรัก ][ฉันอบอุ่นไม่พอ เธอยัง][ขอเป็นแค่][คนรู้จัก จน][หัวใจไม่มีแรง เจ้า][หญิงน้ำแข็งเธอช่างเย็น][ชายื่งนัก  ][โอ้ ฉันควรทำยัง][ไง    ฉันควรทำยัง][ไง     ][     จะ][ต้องทำแบบ][ไหน ][ฉันควรทำยัง][ไง     ][หัวใจเธอถึงจะละ][ลาย m
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Chord

        เพลง         เพลง           Song           Song    Album    Album  View  View
มันคงเป็นความรักMan Khong Pen Khwam RakSupermarket21700
The last singleThe last singleSupermarket2355
ก่อนบทเพลงจะหมดความหมายKon Botphleng Cha Mot KhwammaiThe million ways to write part 12369
ข้างชีวิตKhang Chiwitทุกคำที่เธอเอ่ยคือบทกวี5269
คนที่คุณก็รู้ว่าใครKhon Thi Khun Ko Ru Wa KhraiThe million ways to write part 18369
ครั้งสุดท้ายKhrang Sutthaiเพลงที่นานมาแล้วไม่ได้ฟัง16389
ความคิดKhwamkhitThe million ways to write part 125432
ชายกลางChai KlangSupermarket5804
ทันเวลาThan Welaทุกคำที่เธอเอ่ยคือบทกวี2476
บ้านเล็กBan Lekเพลงที่นานมาแล้วไม่ได้ฟัง3402
ผมจะรอPhom Cha Ro2410
ผีเสื้อPhisueaเพลงที่นานมาแล้วไม่ได้ฟัง5022
ผู้ชายใจเย็นPhuchai Chaiyen3222
เพลงที่นานมาแล้วไม่ได้ฟังPhleng Thi Nan Ma Laeo Mai Dai Fangเพลงที่นานมาแล้วไม่ได้ฟัง9462
ภาษาไทยPhasa Thaiเพลงที่นานมาแล้วไม่ได้ฟัง2374
มีบางสิ่งบางอย่างนำทางให้เรากลับมาMi Bang Sing Bang Yang Namthang Hai Rao Klap MaFlash back album tributed to แทน ปัณฑุรอัมพร3375
ร่มRomThe million ways to write part 14779
AnimationAnimationเพลงที่นานมาแล้วไม่ได้ฟัง2706
สบู่SabuSupermarket6983
สองหมื่นSong MuenThe million ways to write part 16900
สุภาพบุรุษSuphapburutทุกคำที่เธอเอ่ยคือบทกวี1313
เสียงเดียวSiang DiaoLove & hope project1494
ให้HaiPast forward3400
อย่าหยุดYa Yut1731
เกี่ยวกับเธอKiaokap Thoe2422
คนปัจจุบันKhon PatchubanSupermarket1904
ระลึกชาติRaluek ChatSupermarket1473
ให้ตายสิพับผ่าHai Tai Si Phap Pha7865
สัตว์ประหลาดSat PralatSci-fi10162
กาลครั้งหนึ่งKan La Khrang NuengSci-fi83983
วิญญาณWinyanSci-fi20402
นักเลงคีย์บอร์ดNakleng KeyoardSci-fi15793
ถ้าเธอไม่รู้สึกTha Thoe Mai RusuekSci-fi114728
เจ้าหญิงน้ำแข็งChaoying NamkhaengSci-fi9664
รักกระโดดกำแพงRak Kradot KamphaengSci-fi14339
โอมจงเงยOm Chong Ngoei9379
เพศตรงข้ามPhet TrongkhamSci-fi6047
คุณKhunSci-fi1134
Vacation TimeVacation Time7480
ใกล้ใกล้Klai Klai1807

เพลงที่ถูกเรียกดูล่าสุด
Last song


แนะนำการใช้งาน

 | 

Site map

 | 

About me

 | 

Contact us

ขออภัยท่านผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th

เนื่องจากเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th แสดงผลได้ไม่สมบูรณ์ กับ browser Internet Explorer เวอร์ชั่น ที่ต่ำกว่า 9 ลงไป ดังนั้น เพื่อให้การแสดงผลเป็นไปอย่างถูกต้อง สวยงาม และสื่อความหมายได้ครบถ้วนนั้น ท่านผู้เยี่ยมชมคงต้องสละเวลาทดลองใช้ browser ตัวอื่นแทน browser ที่ใช้อยู่เป็นประจำครับ ( และนี่จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ ในการท่องเว็ปไซต์ให้กัท่านผู้เยี่ยมชม ในการใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ครับ )

00:00 / 00:00 0