Allkeys.in.th

Allkeys.in.th

C Dm Em F G Am Bm7

หน้าค้นหา

0
0m 0s0 0s0 0s0 0s0 1s1 1s1 1s1 0s0 0s0 0s0 0s0 0s0 1r1 0s0 0s0 0s0 0s0 1r1
PMC ( ปู่จ๋าน ลองไมค์ )
ตราบธุลีดิน

เพลง : ตราบธุลีดิน

Song : Trap Thuli Din

ศิลปิน : PMC ( ปู่จ๋าน ลองไมค์ )


m มีให้แค่เท่านี้ มีเพียงแค่เท่านี้ ไม่มีมากมายดังใครเขามี มีให้เพียงนิดน้อย แต่ให้ไปเกินร้อย ไม่มีเงินตรา มงกุฏชฎาแม่เนื้อกลอย ไม่มีรถเก๋ง แอร์เย็นอย่างใครเขา มีไมตี้เอ็กซ์ท่อดังและคันเก่า พี่ไร้หน้าตาในสังคมไฮโซ และจะเจอพี่ได้ ก็แค่วงไฮโล อยู่กับฉันได้ไหม ให้แก่เฒ่าเป็นตายาย ในบั้นปลายสุดท้ายของดวงชีวัน อยู่เคียงคู่กันแบบนี้ ให้ร่วงโรยเป็นธุลี กลับสู่ธรณีฝังร่างนี้ไปพร้อมกัน ฝังร่างไปพร้อมกัน ฝังร่างไปพร้อมกัน มีเธออยู่กับฉัน สู้งานในทุกวัน ถึงไร้ยศถาศักดินาใด ถึงชนชั้นล่างแค่ประชาไท คนเรารักกันอยู่ที่ใจ เงินทองหาได้มันก็สูญไป เราจะรักกันจนแก่เฒ่า ไม่ใช่รักกันไว้แค่เด้า บางคู่รักกันไว้แค่เอา บางคนรักกันหวังอั่งเปา บางทีรักกันเพราะว่าหล่อสวย บางคู่รักกันเพราะว่าตี๋หมวย ผู้หญิงบางคนรักผัวรวย กระเทยรักผู้ชายเพราะหัว ขอบคุณเธอที่รัก ถึงแม้ไม่มีอะไร ถึงมีแต่ตัวกับหัวใจ จะอยู่กันไปจนวันตาย r เริ่มจากเราสอง มันเริ่มจากคนสองคน มีกามเทพสองตน ละแผลงศรอยู่สองคม ชะตาฟ้าลิขิตหรือจะสู้วะนะ คนเราอยู่กะฉัน และร่วมฝันละให้ชนะความจน อดทนอีกนิด รับพินิจไปติดจ๋าน ปู่จ๋านคนนี้ไม่ใช่ข้าราชการ ถึงพี่จะจน แต่พี่ก็ทนไม่เคยอาย จะรักแม่ยอดหญิง ไม่ทอดทิ้งจนวันตาย r
m Mi Hai Khae Thaoni Mi Phiangkhae Thaoni Mai Mi Makmai Dang Khrai Khao Mi Mi Hai Phiang Nit Noi Tae Hai Pai Koen Roi Mai Mi Ngoentra Mongkut Chada Mae Nuea Kloi Mai Mi Rotkeng air Yen Yang Khrai Khao Mi mighty X Tho Dang Lae Khan Kao Phi Rai Nata Nai Sangkhom Hiso Lae Cha Choe Phi Dai Ko Khae Wong Hilo Yu Kap Chan Dai Mai Hai Kae Thao Pen Ta Yai Nai Banplai Sutthai Khong Duang Chiwan Yu Khiangkhu Kan Baep Ni Hai Ruangroi Pen Thuli Klap Su Thorani Fang Rang Ni Pai Phrom Kan Fang Rang Pai Phrom Kan Fang Rang Pai Phrom Kan Mi Thoe Yu Kap Chan Su Ngan Nai Thuk Wan Thueng Rai Yot Tha Sakdina Dai Thueng Chonchan Lang Khae Pracha Thai Khonrao Rak Kan Yu Thi Chai Ngoenthong Ha Dai Man Ko Sun Pai Rao Cha Rak Kan Chon Kae Thao Mai Chai Rak Kan Wai Khae Dao Bang Khurak Kan Wai Khae Ao Bang Khonrak Kan Wang Ang Pao Bangthi Rak Kan Phrowa Lo Suai Bang Khurak Kan Phrowa Ti Muai Phuying Bang Khonrak Phua Ruai Kra Thoei Rak Phuchai Phro Hua Khopkhun Thoe Thirak Thuengmae Mai Mi Arai Thueng Mi Tae Tua Kap Huachai Cha Yu Kan Pai Chon Wan Tai r Roem Chak Rao Song Man Roem Chak Khon Song Khon Mi Kamthep Song Ton La Phlaeng Son Yu Song Khom Chata Fa Likhit Rue Cha Su Wa Na Khonrao Yu Ka Chan Lae Ruam Fan La Hai Chana Khwam Chon Otthon Ik Nit Rap Phinit Pai Tit Chan Pu Chan Khon Ni Mai Chai Kharatchakan Thueng Phi Cha Chon Tae Phi Ko Thon Mai Khoei Ai Cha Rak Mae Yot Ying Mai Thotthing Chon Wan Tai r
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Karaoke

เพลง : ตราบธุลีดิน

ศิลปิน : PMC ( ปู่จ๋าน ลองไมค์ )

C][/][G][/][Am][/][F][/( 2 ครั้ง ) C][G][Am][F][C  ][G][Am][F][C  ][G][Am][F][C  ][G][Am][F][C  ][G][Am][F][C  ][G][Am][F][C  ][G][Am][F][C][G][Am][F C][G][Am][F][C  ][G][Am][F][C  ][G][Am  ][F C][G][Am][F][C r  ][C][G  ][Am][F  ][C][G  ][Am][F][C r C
m   มีให้แค่เท่า][นี้ มีเพียงแค่เท่า][นี้ ไม่มีมาก][มายดังใครเขา][มี มีให้เพียงนิด][น้อย แต่ให้ไปเกิน][ร้อย ไม่มีเงิน][ตรา มงกุฏชฎาแม่เนื้อ][กลอย ไม่มีรถ][เก๋ง แอร์เย็นอย่างใคร][เขา มีไมตี้][เอ็กซ์ท่อดังและคัน][เก่า พี่ไร้หน้า][ตาในสังคมไฮ][โซ และจะเจอพี่][ได้ ก็แค่วงไฮ][โล อยู่กับฉันได้][ไหม ให้แก่เฒ่าเป็นตา][ยาย ในบั้นปลายสุด][ท้ายของดวงชี][วัน อยู่เคียงคู่กันแบบ][นี้ ให้ร่วงโรยเป็นธุ][ลี กลับสู่ธร][ณีฝังร่างนี้ไปพร้อม][กัน ฝังร่างไปพร้อม][กัน ฝังร่างไปพร้][อมกัน  ][     ][  มีเธออยู่กับ][ฉัน สู้งานในทุ][กวัน    ][    ถึงไร้ยศถาศักดินา][ใด ถึงชนชั้นล่างแค่ประชา][ไท คนเรารักกันอยู่ที่][ใจ เงินทองหาได้มันก็สูญ][ไป เราจะรักกันจนแก่][เฒ่า ไม่ใช่รักกันไว้แค่][เด้า บางคู่รักกันไว้แค่][เอา บางคนรักกันหวังอั่ง][เปา บางทีรักกันเพราะว่าหล่อ][สวย บางคู่รักกันเพราะว่าตี๋][หมวย ผู้หญิงบางคนรักผัว][รวย กระเทยรักผู้ชายเพราะหัว ขอบคุณเธอที่][รัก ถึงแม้ไม่มีอะ][ไร ถึงมีแต่ตัวกับหัว][ใจ จะอยู่กันไปจนวัน][ตาย r เริ่มจาก][เราสอง มันเริ่มจากคนสองคน มีกาม][เทพสองตน ละแผลงศรอยู่สองคม ชะ][ตาฟ้าลิขิตหรือจะสู้วะนะ คนเราอยู่กะ][ฉัน และร่วมฝันละให้ชนะความจน อด][ทนอีกนิด รับพินิจไปติดจ๋าน ปู่][จ๋านคนนี้ไม่ใช่ข้าราชการ ถึง][พี่จะจน แต่พี่ก็ทนไม่เคยอาย จะ][รักแม่ยอดหญิง ไม่ทอดทิ้งจนวันตาย ][  r
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Chord


เพลงที่ถูกเรียกดูล่าสุด
Last song


แนะนำการใช้งาน

 | 

Site map

 | 

About me

 | 

Contact us

ขออภัยท่านผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th

เนื่องจากเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th แสดงผลได้ไม่สมบูรณ์ กับ browser Internet Explorer เวอร์ชั่น ที่ต่ำกว่า 9 ลงไป ดังนั้น เพื่อให้การแสดงผลเป็นไปอย่างถูกต้อง สวยงาม และสื่อความหมายได้ครบถ้วนนั้น ท่านผู้เยี่ยมชมคงต้องสละเวลาทดลองใช้ browser ตัวอื่นแทน browser ที่ใช้อยู่เป็นประจำครับ ( และนี่จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ ในการท่องเว็ปไซต์ให้กัท่านผู้เยี่ยมชม ในการใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ครับ )

00:00 / 00:00 0