Allkeys.in.th

Allkeys.in.th

C Dm Em F G Am Bm7

หน้าค้นหา

0
0m 0s0 0s0 0s0 0s0 1s1 1s1 0m 1m 1m 1r1 0s0 0m 1r1 1s0 0m
Clash
เธอจะอยู่กับฉันตลอดไป

เพลง : เธอจะอยู่กับฉันตลอดไป

Song : Thoe Cha Yu Kap Chan Talot Pai

ศิลปิน : Clash


m ความเป็นจริงวันนี้แม้ทำให้เราต้องปวดใจ แต่ฉันไม่ลืมภาพเธอได้เลย เก็บอยู่ในหัวใจฉัน คิดถึงและเป็นห่วงเธอ รักเธออยู่เสมอไม่เคยลบเลือน วันเวลาจะหมุนไปนานแสนนานสักเท่าไร อยากขอให้เธอมั่นใจสัญญา จะอยู่รอที่ตรงนี้ ถึงรู้เธอไม่กลับมา แต่ความรู้สึกจะไม่เลือนจากเธอ เธอจะอยู่กับฉันตลอดไป ไม่ว่าอีกนานแสนนาน นานเท่าไรไม่ลืมเลือน ความทรงจำจะย้ำและช่วยเตือน เราต่างผูกพันด้วยรัก ตลอดไป m m m r ไกลห่างคนละฟ้า แต่ด้วยรักและศรัทธา จะเชื่อมใจถึงกัน จะสัญญาด้วยหัวใจ ไม่มีใครแทนเธอ m r ความทรงจำคอยย้ำและช่วยเตือน เราต่างผูกพันด้วยรักตลอดไป m
m Khwampenching Wanni Mae Thamhai Rao Tong Puat Chai Tae Chan Mai Luem Phap Thoe Dai Loei Kep Yu Nai Huachai Chan Khitthueng Lae Pen Huang Thoe Rak Thoe Yu Samoe Mai Khoei Lopluean Wanwela Cha Mun Pai Nansaennan Sak Thaorai Yak Kho Hai Thoe Manchai Sanya Cha Yu Ro Thi Trongni Thueng Ru Thoe Mai Klap Ma Tae Khwamrusuek Cha Mai Luean Chak Thoe Thoe Cha Yu Kap Chan Talot Pai Maiwa Ik Nansaennan Nan Thaorai Mai Luem Luean Khwam Song Cham Cha Yam Lae Chuai Tuean Rao Tang Phukphan Duai Rak Talot Pai m m m r Klai Hang Khon La Fa Tae Duai Rak Lae Sattha Cha Chueam Chaithueng Kan Cha Sanya Duai Huachai Mai Mi Khrai Thaen Thoe m r Khwam Song Cham Khoi Yam Lae Chuai Tuean Rao Tang Phukphan Duai Rak Talot Pai m
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Karaoke

เพลง : เธอจะอยู่กับฉันตลอดไป

ศิลปิน : Clash

G][][D][/][Em][][D][/][C][][Bm][/][Am][][D][/ G][D][Em][D][C][Bm][Am][D Em][EmM7][Em7][Em6][C][Bm][Am][D G][D][Em][D][C][Bm][Am][D Em][EmM7][Em7][Em6][C][Bm][Am][D G][D][Em][C][D G][D][Em][C][D G][][D][/][Em][/][C][][Bm][/][C][][D][/ G][][D][/][Em][/][C][/][D][/][G][][D][/][Em][/][C][][D][/ G][][D][/][Em][/][C][/ r B][Em][D][G][C][Bm][Am][D Em][/][C][/][D][/][D][/ r Em][A][C][Cm Em][/][C][/][C][/][G][/ G
m ความเป็นจริ][งวันนี้แม้ทำให้เ][ราต้องปวด][ใจ แต่][ฉันไม่][ลืมภาพ][เธอได้เ][ลย เก็บอยู่ในหัว][ใจฉัน   คิดถึ][งและเป็น][ห่วงเธอ ][รักเธออยู่][เสมอไม่เ][คยลบเ][ลือน วันเวลาจะ][หมุนไปนานแสน][นานสักเท่า][ไร อยาก][ขอให้][เธอมั่น][ใจสัญญ][า จะอยู่รอที่][ตรงนี้   ถึง][รู้เธอไม่ก][ลับมา  ][แต่ควา][มรู้สึกจะไม่เ][ลือนจากเ][ธอ เธอจะอยู่กับ][ฉันตลอดไ][ป ไม่ว่าอีกนานแสนน][าน นานเท่าไ][รไม่ลืมเลือน ความทรงจำจะ][ย้ำและช่วยเตือ][น เราต่างผูกพันด้วย][รัก  ][ตลอดไป m m m r ไกลห่างคนละ][ฟ้า แต่ด้วย][รักและศรัท][ธา จะเชื่อมใจถึง][กัน จะสั][ญญาด้วยหั][วใจ ไม่มีใ][ครแทนเธอ m r ความทรงจำคอยย้ำและช่วยเ][ตือน เราต่างผูกพันด้วย][รักตล][อดไป m
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Chord

        เพลง         เพลง           Song           Song    Album    Album  View  View
EmotionEmotionEmotion1814
FlyingFlyingCrashing2079
Hey เธอHey ThoeRock of ages1608
I'm here for youI'm here for youNine miss you too2704
It's gonna be OKIt's gonna be OKRock of ages4174
Love does existLove does existNine miss you too2439
Love sceneLove sceneOne1530
Thai girlsThai girlsRock of ages3029
กรงKrongNine miss you too1913
กราบดินKrap DinNine miss you too3399
กอดKotOne7158
เกินกว่ารักKoen Kwa RakEmotion3871
ขอเจ็บแทนKho Chep ThaenCrashing4284
ขอเช็ดน้ำตาKho Chetnam TaSoundshake5067
เขาชื่ออะไรKhao Chue AraiBrainstorm3871
ความทรงจำครั้งสุดท้ายKhwam Song Cham Khrang SutthaiRock of ages4021
ค้างคาKhang KhaCrashing1711
จะไม่รับปากCha Mai RappakOne1918
เจ้าหญิงนิทราChaoying NitthraOne2494
เชื่อในฉันChuea Nai ChanEmotion1393
ซบที่อกฉันSop Thi Ok ChanEmotion2787
ตัวตายใจสู้Tua Taichai SuNine miss you too2007
ตัวใหญ่ล้มดังTua Yai Lom DangCrashing1369
ถอนตัวThontuaRock of ages2015
ท้าชนTha ChonCrashing1620
เธอThoeCrashing1507
เธอจะอยู่กับฉันตลอดไปThoe Cha Yu Kap Chan Talot PaiSoundshake9846
นางฟ้าNangfaSoundshake2240
เบาหวานBaowanEmotion2140
ปฏิเสธรักPatiset RakRock of ages2452
ปากดีPak DiRock of ages1326
ผมไม่ได้บ้าPhom Mai Dai BaOne1536
ฝันเดียวที่ต้องการFan Diao Thi TongkanEmotion1191
พู่กัน คู่กัน หัวใจ ให้เธอPhukan Khu Kan Huachai Hai ThoeNine miss you too1451
เพลงผีเสื้อPhleng PhisueaEmotion2494
เพลงสุดท้ายPhleng SutthaiNine miss you too3418
เพ้อPhoeSoundshake1831
แพ้ช่างมันPhae Chang ManBrainstorm3840
แฟนเก่าไม่สอนFaen Kao Mai SonOne1531
เมืองคนเหล็กMueang Khon LekBrainstorm1568
ไม่ตุ๊ดครับMai Tut KhrapBrainstorm1315
ไม่หนี ไม่แพ้Mai Ni MaiphaeRock of ages1744
รอRoCrashing2207
รักเองช้ำเองRak Eng Cham EngRock of ages1723
รับได้ทุกอย่างRap Dai Thuk YangOne3104
ร่ำร้องRam RongBrainstorm1991
เรื่องการรักRueang Kan RakNine miss you too1515
โรคประจำตัวRokprachamtuaBrainstorm22565
ละครรักแท้Lakhon Rak ThaeEmotion4365
ลางสังหรณ์Lang SanghonNine miss you too1490
เลิกงอนLoek NgonSoundshake2069
วังวนWangwonCrashing2710
สวรรค์ไม่มีตาSawan Mai MitaEmotion1245
สัจจะอธิษฐานSatcha AthitthanEmotion1442
หยุดฝันก็ไปไม่ถึงYut Fan Ko Pai Mai ThuengSoundshake2939
หยุดไม่ไหว หัวใจต้องเดินต่อYut Mai Wai Huachai Tong Doen ToCrashing1296
หุ่นกระป๋องHun KrapongOne1613
หูเบาHubaoSoundshake1862
โอ้ความรักO Khwam RakOne1550
ไออุ่นรักAi Un RakBrainstorm2593
มือที่ไร้ไออุ่นMue Thi Rai Ai UnCrashing2426
ยิ้มเข้าไว้Yim Khao WaiCrashing3923
ใส่ร้ายป้ายสีSairai PaisiBrainstorm1564
หนาวNaoSoundshake3304
อย่ารักใครข้างเดียวYa Rak Khrai Khang DiaoOne1715
ปฎิเสธไม่ได้ว่ารักเธอPati Set Mai Dai Wa Rak Thoe4711
ฝากความยินดีFak Khwam Yindi4558
เธอคือนางฟ้าในใจThoe Khue Nangfa Nai ChaiSoundcream4676

เพลงที่ถูกเรียกดูล่าสุด
Last song


แนะนำการใช้งาน

 | 

Site map

 | 

About me

 | 

Contact us

ขออภัยท่านผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th

เนื่องจากเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th แสดงผลได้ไม่สมบูรณ์ กับ browser Internet Explorer เวอร์ชั่น ที่ต่ำกว่า 9 ลงไป ดังนั้น เพื่อให้การแสดงผลเป็นไปอย่างถูกต้อง สวยงาม และสื่อความหมายได้ครบถ้วนนั้น ท่านผู้เยี่ยมชมคงต้องสละเวลาทดลองใช้ browser ตัวอื่นแทน browser ที่ใช้อยู่เป็นประจำครับ ( และนี่จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ ในการท่องเว็ปไซต์ให้กัท่านผู้เยี่ยมชม ในการใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ครับ )

00:00 / 00:00 0