Allkeys.in.th

Allkeys.in.th

C Dm Em F G Am Bm7

หน้าค้นหา

0
0m 0s0 0s0 0s0 0s0 0s0 0s0 0s0 0s0 1s1 1s1 1s1 1s1 0s0 0s0 0s0 0s0 0s0 0s0 1r1 0m 1r1 0s0 0s0 0s0 0s0 0s0 0s0 0s0 0s0
8XP1jFumJSQ?si=yPsWPPxyJHw9EASo
Phumin x Warin
ใครงามเลิศในปฐพี

เพลง : ใครงามเลิศในปฐพี

Song : Khrai Ngam Loet Nai Pathaphi

ศิลปิน : Phumin x Warin


m อย่าไปคิด เสียใจคนดี ดอกไม้นี้ อยู่ที่ใดก็งดงาม จะเป็นดอกไม้ ที่วางในแจกัน หรือเป็นดอกไม้ อยู่ข้างทางก็ดี เพราะสุดท้าย มันก็คือดอกไม้ ที่ใครต่อใครเฝ้าหวัง เพื่อเชยชม แต่คุณค่าของมัน จะเพิ่มขึ้นลดลง ก็อยู่ ณ ตรง ที่มันเติบโต ในโลกนี้ ไม่มีสิ่งใด จะเป็นดั่งใจให้เราได้ทุกที อย่างคนนั้นบอก ว่าสิ่งนี้ดี หรือมันอาจดีแค่เพียงเขาเอง ถ้าอย่างนั้น อย่าได้ไปคิด ว่าในชีวิตจะต้องมีที่ดีที่สุด เพราะคำว่าดี ที่สุดแต่ละคน มันอยู่ที่ใจของตนยินดี คุณค่าของแต่ละอย่าง อยู่ที่การให้ค่าของคน อย่างดอกไม้ข้างทางถนน หากมองจากคนที่ชอบก็ว่าสวย ชีวิตของคุณก็ด้วย จะดูสดสวยเมื่อคนมองมา บางครั้งก็ดูไร้ค่า ถ้าที่แห่งนั้นไม่ควรคู่เรา ก่อนเคยคิด ว่าตัวเอง ไม่ได้เลิศหรูสมบูรณ์เหมือนใครใคร แต่มาวันนี้ ก็เพิ่งเข้าใจ ไม่มีใครไหนจะถูกใจคนทั้งโลก อย่างดอกไม้ ที่ราคาแพง ก็เหี่ยวเฉาถูกแมลงกัดกินได้เหมือนกัน หรือเป็นดอกไม้อยู่บนภูเขาสูงชัน พอผ่านนานวันก็ร่วงโรยลงสู่พื้น บางสิ่งนั้น ฉันเคยว่าดี พอผ่านนานปีก็มีอื่นใดมาทดแทน อย่างคนเราวันนี้สวยงามสุดแสน กลับเปลี่ยนแปลงเมื่อสู่วัยชรา r m r จึงเป็นคำถาม มานานแสนนาน ว่าใครกันหนาที่สวยงามเลิศ แต่สุดท้าย จงจำไว้เถิด คนเราทั้งหมดงามเลิศเท่ากัน บางคนนั้น ก็สวยงามจากใจ บางคนใช้คำพูดได้สวยงาม บางคนมี รูปร่างที่งดงาม สุดท้ายก็ต่างอยู่ที่ใครจะเข้าใจ เพราะชีวิต มันเป็นของเรา จงพาตัวเราไปในที่ที่คู่ควร เข็มนาฬิกา ไม่เคยหมุนทวน อย่าแปรปรวนกับคำพูดของคน เพราะสุดท้าย นานาประการ ไม่ได้เกิดมาแข่งขันเพื่อเป็นใหญ่ ความงามของมัน ก็ต่างกันออกไป อยู่ที่ใคร นั้นจะเติบโต ในที่ของตน
m Ya Pai Khit Siachai Khon Di Dokmai Ni Yu Thi Dai Ko Ngotngam Cha Pen Dokmai Thi Wang Nai Chaekan Rue Pen Dokmai Yu Khang Thang Kodi Phro Sutthai Man Kokhue Dokmai Thi Khrai To Khrai Fao Wang Phuea Choeichom Tae Khunkha Khong Man Cha Phoem Khuen Lot Long Ko Yu Na Trong Thi Man Toepto Nai Lok Ni Mai Mi Sing Dai Cha Pen Dang Chai Hai Rao Dai Thukthi Yang Khon Nan Bok Wa Sing Ni Di Rue Man At Di Khae Phiang Khao Eng Tha Yang Nan Ya Dai Pai Khit Wa Nai Chiwit Cha Tong Mi Thi Di Thisut Phro Kham Wa Di Thisut Taela Khon Man Yu Thi Chai Khong Ton Yindi Khunkha Khong Taela Yang Yu Thi Kan Hai Kha Khong Khon Yang Dokmai Khang Thang Thanon Hak Mong Chak Khon Thi Chop Ko Wa Suai Chiwit Khong Khun Ko Duai Cha Du Sot Suai Muea Khon Mong Ma Bang Khrang Ko Du Rai Kha Tha Thi Haeng Nan Mai Khuan Khu Rao Kon Khoei Khit Wa Tua-eng Mai Dai Loet Ru Sombun Muean Khrai Khrai Tae Ma Wanni Ko Phoeng Khaochai Mai Mi Khrai Nai Cha Thukchai Khon Thang Lok Yang Dokmai Thi Rakha Phaeng Ko Hiao Chao Thuk Malaeng Kat Kin Dai Muean Kan Rue Pen Dokmai Yu Bon Phukhao Sung Chan Pho Phan Nan Wan Ko Ruangroi Long Su Phuen Bang Sing Nan Chan Khoei Wa Di Pho Phan Nan Pi Ko Mi Uen Dai Ma Thotthaen Yang Khonrao Wanni Suai-ngam Sut Saen Klap Plianplaeng Muea Su Wai Chara r m r Chueng Pen Khamtham Ma Nansaennan Wa Khrai Kan Na Thi Suai-ngam Loet Tae Sutthai Chong Cham Wai Thoet Khonrao Thangmot Ngam Loet Thao Kan Bang Khon Nan Ko Suai-ngam Chak Chai Bang Khonchai Khamphut Dai Suai-ngam Bang Khon Mi Ruprang Thi Ngotngam Sutthai Ko Tang Yu Thi Khrai Cha Khaochai Phro Chiwit Man Pen Khong Rao Chong Pha Tuarao Pai Nai Thi Thi Khukhuan Khem Nalika Mai Khoei Mun Thuan Ya Paenpruan Kap Khamphut Khong Khon Phro Sutthai Nana Prakan Mai Dai Koet Ma Khaengkhan Phuea Pen Yai Khwam Ngam Khong Man Ko Tang Kan Ok Pai Yu Thi Khrai Nan Cha Toepto Nai Thi Khong Ton
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Karaoke

เพลง : ใครงามเลิศในปฐพี

ศิลปิน : Phumin x Warin

D][][A][/][Bm][][F#m][/][G][][F#m][/][G][][A][/( 2 ครั้ง )  ][D][F#m][Bm][F#m  ][G][F#m][G][A D][A][Bm][F#m  ][G][F#m][G][A D][A][Bm][F#m  ][G][F#m][G][A D][A][Bm][F#m  ][G][F#m][G][A  ][D][A  ][Bm][A  ][D][A  ][Bm][A  ][D][A][Bm][F#m  ][G][F#m][G][A  ][D][A][Bm][F#m  ][G][F#m][G][A D][A][Bm][F#m  ][G][F#m][G][A r D][/][F#m][/][Bm][/][A][/( 2 ครั้ง ) r D][A][Bm][F#m G][F#m][G][A D][A][Bm][F#m G][F#m][G][A D][A][Bm][F#m  ][G][F#m][G][A D][A][Bm][F#m  ][G][F#m][G][A][D D
m อย่าไป][คิด เสีย][ใจคนดี ดอกไม้][นี้ อยู่ที่ใดก็][งดงาม จะ][เป็นดอกไม้ ที่][วางในแจกัน หรือ][เป็นดอกไม้ อยู่ข้าง][ทางก็ดี เพราะสุดท้าย มันก็][คือดอกไม้ ที่ใครต่อ][ใครเฝ้าหวัง เพื่อ][เชยชม แต่คุณ][ค่าของมัน จะเพิ่ม][ขึ้นลดลง ก็][อยู่ ณ ตรง ที่][มันเติบโต ในโลกนี้ ไม่][มีสิ่งใด จะเป็นดั่ง][ใจให้เราได้][ทุกที อย่าง][คนนั้นบอก ว่า][สิ่งนี้ดี หรือ][มันอาจดีแค่][เพียงเขาเอง ถ้าอย่างนั้น อย่า][ได้ไปคิด ว่าในชี][วิตจะต้องมีที่][ดีที่สุด เพราะ][คำว่าดี ที่][สุดแต่ละคน มัน][อยู่ที่ใจของ][ตนยินดี คุณ][ค่าของแต่ละอย่าง อยู่ที่][การให้ค่าของคน อย่างดอก][ไม้ข้างทางถนน หากมองจาก][คนที่ชอบก็ว่าสวย ชี][วิตของคุณก็ด้วย จะดูสด][สวยเมื่อคนมองมา บาง][ครั้งก็ดูไร้ค่า ถ้าที่แห่ง][นั้นไม่ควรคู่เรา ก่อนเคย][คิด ว่าตัว][เอง ไม่ได้เลิศ][หรูสมบูรณ์เหมือน][ใครใคร แต่][มาวันนี้ ก็][เพิ่งเข้าใจ ไม่มีใค][รไหนจะถูกใจคนทั้ง][โลก อย่างดอก][ไม้ ที่][ราคาแพง ก็เหี่ยว][เฉาถูกแมลงกัด][กินได้เหมือนกัน หรือ][เป็นดอกไม้อยู่บนภู][เขาสูงชัน พอ][ผ่านนานวันก็ร่วง][โรยลงสู่พื้น บางสิ่งนั้น ฉัน][เคยว่าดี พอผ่านนาน][ปีก็มีอื่นใ][ดมาทดแทน อย่าง][คนเราวันนี้สวย][งามสุดแสน ][กลับเปลี่ยนแปลงเมื่อสู่][วัยชรา r m r จึงเป็นคำถาม มา][นานแสนนาน ว่าใครกัน][หนาที่สวยงาม][เลิศ แต่สุดท้าย จง][จำไว้เถิด คน][เราทั้งหมดงาม][เลิศเท่ากัน บางคนนั้น ก็สวย][งามจากใจ บางคน][ใช้คำพูดได้][สวยงาม บางคนมี รูป][ร่างที่งดงาม สุด][ท้ายก็ต่างอยู่ที่][ใครจะเข้าใจ เพราะชีวิต มัน][เป็นของเรา จงพาตัว][เราไปในที่ที่][คู่ควร เข็ม][นาฬิกา ไม่][เคยหมุนทวน ][อย่าแปรปรวนกับคำ][พูดของคน เพราะสุดท้าย นา][นาประการ ไม่ได้เกิด][มาแข่งขันเพื่อ][เป็นใหญ่ ความ][งามของมัน ก็ต่าง][กันออกไป ][อยู่ที่ใคร นั้นจะ][เติบโต ในที่ของ][ตน
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Chord


เพลงที่ถูกเรียกดูล่าสุด
Last song


แนะนำการใช้งาน

 | 

Site map

 | 

About me

 | 

Contact us

ขออภัยท่านผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th

เนื่องจากเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th แสดงผลได้ไม่สมบูรณ์ กับ browser Internet Explorer เวอร์ชั่น ที่ต่ำกว่า 9 ลงไป ดังนั้น เพื่อให้การแสดงผลเป็นไปอย่างถูกต้อง สวยงาม และสื่อความหมายได้ครบถ้วนนั้น ท่านผู้เยี่ยมชมคงต้องสละเวลาทดลองใช้ browser ตัวอื่นแทน browser ที่ใช้อยู่เป็นประจำครับ ( และนี่จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ ในการท่องเว็ปไซต์ให้กัท่านผู้เยี่ยมชม ในการใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ครับ )

00:00 / 00:00