Allkeys.in.th

Allkeys.in.th

C Dm Em F G Am Bm7

หน้าค้นหา

0
0m 0s0 0s0 0s0 0s0 1s1 1s1 1s1 0m 0s0 0s0 1r1 0m 1r1 0m 0s0 0s0 0s0
Labanoon
คิดในใจ

เพลง : คิดในใจ

Song : Khit Nai Chai

ศิลปิน : Labanoon


m รู้ ว่าอย่าคิดไปเกินกว่านี้ เท่าที่มี ก็รู้ว่าดีหนักหนา ได้ใกล้เธอแค่คำว่าเพื่อนรัก ได้พบได้เจอได้พูดจา แต่ทุกครั้งต้องหลบสายตา กลัวว่าใจสั่น ฝืน ก็ไม่รู้ได้นานแค่ไหน เมื่อในใจ ฉันคิดมากไปกว่านั้น อยากดูแลห่วงใยเธอกว่านี้ อยากซึ้งให้เกินกว่าเพื่อนกัน กลับต้องคอยเก็บมันทุกวัน คำว่ารักเธอ เก็บไว้ข้างในใจ เก็บมันไปทุกถ้อยคำ กลัวมันจะทำ ให้เธอและฉันต้องห่างกันไป ต้องเก็บมันไว้อย่างนี้ รักของฉันได้เพียงแค่คิดในใจ หากว่าพูดออกไป กลัวต้องเสียใจ กลัวต้องเสียเธอ m รัก แต่ก็รักได้เพียงเท่านี้ ก็ยังดี แค่ขอมีเธอต่อไป ไม่ต้องการให้เธอได้รับรู้ ว่าฉันกำลังแอบรักใคร ได้แต่คิดอยู่ในหัวใจ ว่าฉันรักเธอ r m r m รัก แต่ก็รักได้เพียงเท่านี้ ก็ยังดี แค่ขอมีเธอต่อไป ไม่ต้องการให้เธอได้รับรู้ ว่าฉันกำลังแอบรักใคร ได้แต่คิดอยู่ในหัวใจ ว่าฉันรักเธอ วันคืนที่เวียนหมุนไป ได้แต่คิดอยู่ในหัวใจ ว่าฉันรักเธอ ว่าฉันรักเธอ ว่าฉันรักเธอ
m Ru Wa Ya Khit Pai Koen Kwa Ni Thao Thi Mi Ko Ru Wa Di Nakna Dai Klai Thoe Khae Kham Wa Phuean Rak Dai Phop Dai Choe Dai Phutcha Tae Thuk Khrang Tong Lop Saita Klua Wa Chai San Fuen Ko Mai Ru Dai Nan Khae Nai Muea Nai Chai Chan Khitmak Pai Kwa Nan Yak Dulae Huangyai Thoe Kwa Ni Yak Sueng Hai Koen Kwa Phuean Kan Klap Tong Khoi Kep Man Thuk Wan Kham Wa Rak Thoe Kep Wai Khangnai Chai Kep Man Pai Thuk Thoikham Klua Man Cha Tham Hai Thoe Lae Chan Tong Hang Kan Pai Tong Kep Man Wai Yang Ni Rak Khong Chan Dai Phiangkhae Khit Nai Chai Hakwa Phut Ok Pai Klua Tong Siachai Klua Tong Sia Thoe m Rak Tae Ko Rak Dai Phiang Thaoni Ko Yang Di Khae Kho Mi Thoe Topai Mai Tongkan Hai Thoe Dairap Ru Wa Chan Kamlang Aep Rak Khrai Dai Tae Khit Yu Nai Huachai Wa Chan Rak Thoe r m r m Rak Tae Ko Rak Dai Phiang Thaoni Ko Yang Di Khae Kho Mi Thoe Topai Mai Tongkan Hai Thoe Dairap Ru Wa Chan Kamlang Aep Rak Khrai Dai Tae Khit Yu Nai Huachai Wa Chan Rak Thoe Wan Khuen Thi Wian Mun Pai Dai Tae Khit Yu Nai Huachai Wa Chan Rak Thoe Wa Chan Rak Thoe Wa Chan Rak Thoe
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Karaoke

เพลง : คิดในใจ

ศิลปิน : Labanoon

E][/][E][/ E][C#m][A][E][C#m][G#m  ][A][E][F#m][B][E][B E][C#m][A][E][C#m][G#m  ][A][E][F#m][B][E][E7  ][A][B][E][A][B][E][E7  ][A][B][G#m][C#m][A F#m][B E][/][C#m][/ E][C#m][A][E][C#m][G#m  ][A][E][F#m][B][E][E7 r E][/][C#m][/][G#m][/][C#m][/][G#m][/][F#m][][B][/][F#m][][B][/][E][/ r E][/][C#m][/ E][C#m][A][E][C#m][G#m  ][A][E][F#m][B][E][A][B  ][A][B][E][C#m][E][C#m][E E
m รู้ ว่าอย่าคิดไปเกินก][ว่านี้ เท่า][ที่มี ก็รู้ว่าดีหนัก][หนา ได้ใกล้][เธอแค่คำว่าเ][พื่อนรัก ได้พ][บได้เจอได้พู][ดจา แต่ทุก][ครั้งต้องหลบสายต][า กลัวว่า][ใจสั่น][  ฝืน ก็ไม่รู้ได้นานแ][ค่ไหน เมื่อใ][นใจ ฉันคิดมากไปก][ว่านั้น อยาก][ดูแลห่วงใยเธ][อกว่านี้ อยา][กซึ้งให้เกินกว่า][เพื่อนกัน กลับต้อง][คอยเก็บมันทุกวั][น คำว่ารักเ][ธอ  ][  เก็บไว้ข้าง][ในใจ ][เก็บมันไปทุก][ถ้อยคำ กลัวมันจะ][ทำ ให้เ][ธอและฉันต้อง][ห่างกันไป][  ต้องเก็บมันไ][ว้อย่างนี้ ][รักของฉันได้][เพียงแค่คิดใน][ใจ หากว่า][พูดออกไป กลัวต้องเสียใ][จ กลัวต้องเสียเธอ m รัก แต่ก็รักได้เพียงเ][ท่านี้ ก็ยัง][ดี แค่ขอมีเธอต่อไ][ป ไม่ต้อ][งการให้เธอ][ได้รับรู้ ว่า][ฉันกำลังแอบ][รักใคร ได้แต่][คิดอยู่ในหัวใ][จ ว่าฉัน][รักเธอ][  r m r m รัก แต่ก็รักได้เพียงเ][ท่านี้ ก็ยัง][ดี แค่ขอมีเธอต่อไ][ป ไม่ต้อ][งการให้เธอ][ได้รับรู้ ว่า][ฉันกำลังแอบ][รักใคร ได้แต่][คิดอยู่ในหัวใ][จ ว่าฉัน][รักเธอ วัน][คืนที่เวียนหมุน][ไป ได้แต่][คิดอยู่ในหัว][ใจ ว่าฉั][นรักเธอ][  ว่าฉัน][รักเธอ][  ว่าฉัน][รักเธอ
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Chord

        เพลง         เพลง           Song           Song    Album    Album  View  View
Help me pleaseHelp me pleaseนมสด1804
Missed callMissed callClear2451
ของเด็กเล่นKhongdeklenคนตัวดำ2252
คนดีที่ฉันรักKhon Di Thi Chan Rakคนตัวดำ4195
ความดีที่ไม่อยากทำKhwamdi Thi Mai Yak Tham24 ชั่วโมง3542
คิดในใจKhit Nai Chaiคนตัวดำ7761
ใจง่ายChai-ngaiคนตัวดำ4830
เด็กวานซืนDek Wansuen1911722
ถูกทุกข้อThuk Thuk Kho1914315
เท่าเดิมThao DoemSiam center12362
นมสดNom Sotนมสด1838
นางงามจักรวาลNangngam ChakkrawanKeep rocking1747
ผู้ชายบ้านนอกPhuchai Bannok24 ชั่วโมง4405
ผู้ร้ายปากแข็งPhurai Pakkhaengคนตัวดำ2394
ฝันหวานFan WanSiam center6325
ฝากความคิดถึงFak Khwamkhit Thuengคนตัวดำ2736
เพ้อPhoeนมสด2674
แฟนเก่าFaen Kaoคนตัวดำ11304
รอRoนมสด2614
รักแท้Rak ThaeClear4985
รางวัลปลอบใจRangwan Plopchai1913472
หนักใจNakchaiนมสด2983
หนึ่งเก้าหนึ่งNueng Kao Nueng1913887
อมยิ้มOmyimนมสด4279
อย่าลำบากYa Lambakคนตัวดำ3946
แอบรักAep Rak19117650
Siam centerSiam centerSiam center1743
คนตัวดำKhon Tua Damคนตัวดำ4356
ความภักดีKhwam PhakdiKeep rocking2421
ความรู้สึกKhwamrusuekนมสด3122
คำต้องห้ามKham Tong Ham24 ชั่วโมง7732
บังอาจรักเธอBang-at Rak Thoe1917706
ปฏิทินPatithinSiam center9653
ประกันชั้นสามPrakan Chan SamKeep rocking1690
ไม่รู้ไม่ชี้Mai Ru Mai ChiSiam center2153
ยามYamนมสด5852
ลูกบอลLukbon1912312
สตั๊นท์แมนStuntman24 ชั่วโมง2971
สามล้อSamlo1911375
รักเธอทุกวันRak Thoe Thuk Wan24 ชั่วโมง4166
หัวใจคนอื่นHuachai Khon Uen24 ชั่วโมง1682
คำพูด ( เกินจริง ) จากหัวใจKhamphut ( Koen Ching ) Chak Huachai5112
ศึกษานารีSueksa Nari4531
พลังงานจนPhalangngan Chon5308
เชือกวิเศษChueak Wiset13198
แพ้ทางPhae ThangN.E.W.S.24857
ใจกลางเมืองChaiklang Mueang3590
ฉันก็คงChan Ko Khong2436

เพลงที่ถูกเรียกดูล่าสุด
Last song


แนะนำการใช้งาน

 | 

Site map

 | 

About me

 | 

Contact us

ขออภัยท่านผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th

เนื่องจากเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th แสดงผลได้ไม่สมบูรณ์ กับ browser Internet Explorer เวอร์ชั่น ที่ต่ำกว่า 9 ลงไป ดังนั้น เพื่อให้การแสดงผลเป็นไปอย่างถูกต้อง สวยงาม และสื่อความหมายได้ครบถ้วนนั้น ท่านผู้เยี่ยมชมคงต้องสละเวลาทดลองใช้ browser ตัวอื่นแทน browser ที่ใช้อยู่เป็นประจำครับ ( และนี่จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ ในการท่องเว็ปไซต์ให้กัท่านผู้เยี่ยมชม ในการใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ครับ )

00:00 / 00:00 0