Allkeys.in.th

Allkeys.in.th

C Dm Em F G Am Bm7

หน้าค้นหา

0
0m 1m 0s0 0s0 0s0 0s0 1s0 1s0 0m 0s0 0s0 0s0 0s0 1s0 1s0 2s1 2s1 2s1 2s1 0m 1r1 0s0 0s0 0s0 0s0 3s2 1r2
คาราบาว ปาน
หนุ่มบาว สาวปาน

เพลง : หนุ่มบาว สาวปาน

Song : Num Bao Sao Pan

ศิลปิน : คาราบาว ปาน


m m กรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัย มาขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ใน กทม. ไอ้ไข่นุ้ยลูกทักษิณรูปหล่อ ไม่ชอบเพลงฮาร์ดคอร์ ชอบเพลงคาราบาว ได้แฟนเป็นเด็กแนวสายเดี่ยว แต่อยู่กันเดี๋ยวเดียวก็ออกลายน้ำเน่า บอกอยู่กันไปก็อดตายเปล่าเปล่า เบื่อแล้วคาราบาวอยากจะโมเดิร์นด๊อก คนจนก็เลยไม่ยิ่งใหญ่ น้ำตาตกในรักมาสุดราง สัญญาหน้าฝนมันเก่า หัวควายต้องเศร้า สาวเจ้าล้างบาง m สาวจันทร์น้องนางจากบ้านนา มาเสี่ยงดวงชะตาเพื่อจะเจอโชคดี จบมอสามยังไม่ข้ามมอสี่ เลือกอาชีพสตรีขายบริการ เป็นบ้านเล็กของเสี่ยใหญ่ เสี่ยไม่เข้าใจทำไมลื้อชอบเพลงปาน มันด่าผู้ชายหลายใจทั้งวัน เสี่ยชักรำคาญ เลิกกันดีกว่า ผู้หญิงทุกคนเอาแต่ใจ น้ำตาตกใน ตบมือข้างเดียว เรื่องง่ายง่ายที่ผู้ชายไม่รู้ แต่ผู้หญิงเขารู้ ผู้ชายไม่เกี่ยว ความเหงาเป็นขั้วบวกขั้วลบ หนุ่มสาวได้มาพบกันในคืนร้าวราน คนเหงาย่อมเข้าใจคนเหงา เมื่อสายตาเศร้าเศร้า ส่งไปทักทายกัน หนุ่มขอเพลงบาวสาวก็ขอเพลงปาน หนุ่มร้องเพลงบาวสาวก็ร้องเพลงปาน ดอกรักพลิบาน ณ ตะวันแดง m r หนุ่มสาวสานความสัมพันธ์ ย้ายไปอยู่ด้วยกันอย่างเข้าอกเข้าใจ เปิดเพลงปานฟังด้วยกันตอนบ่าย กลับจากวินมอไชค์ ก็เปิด คาราบาว สองแรงร่วมด้วยช่วยกัน หวังว่าอีกไม่นาน มันต้องดีกว่าเก่า เปลี่ยนสวรรค์บนดินให้เป็นดาว ว่าจะเปิดร้านเหล้า ชื่อว่าร้านบาวปาน หนุ่มบาวสาวปาน หนุ่มบาวกับสาวปาน สองกายหัวใจเดียวกัน รวมสร้างตำนานรักทรหด r
m m Krit Yang Yu Tai Mai Plotphai Ma Khap Win Motoesai Yu Nai Kothomo Ai Khai Nui Luk Thaksin Rup Lo Mai Chop Phleng hardcore Chop Phleng Kharabao Dai Faen Pen Dek Naeo Sai Diao Tae Yu Kan Diaodiao Ko Ok Lainam Nao Bok Yu Kan Pai Ko-ot Tai Plao Plao Buea Laeo Kharabao Yak Cha modoern dog Khonchon Ko Loei Mai Yingyai Namta Toknai Rak Ma Sut Rang Sanya Na Fon Man Kao Hua Khwai Tong Sao Sao Chao Lang Bang m Sao Chan Nong Nang Chak Ban Na Ma Siang Duang Chata Phuea Cha Choe Chokdi Chop Mo Sam Yang Mai Kham Mo Si Lueak Achip Satri Khai Borikan Pen Ban Lek Khong Sia Yai Sia Mai Khaochai Thammai Lue Chop Phleng Pan Man Da Phuchai Lai Chai Thang Wan Sia Chak Ramkhan Loek Kan Di Kwa Phuying Thuk Khon Aotae Chai Namta Toknai Topmue Khang Diao Rueang Ngai Ngai Thi Phuchai Mai Ru Tae Phuying Khao Ru Phuchai Mai Kiao Khwam Ngao Pen Khuabuak Khualop Num Sao Dai Ma Phop Kan Nai Khuen Raoran Khon Ngao Yom Khaochai Khon Ngao Muea Saita Sao Sao Song Pai Thakthai Kan Num Kho Phleng Bao Sao Ko Kho Phleng Pan Num Rongphleng Bao Sao Ko Rongphleng Pan Dokrak Phli Ban Na Tawan Daeng m r Num Sao San Khwam Samphan Yai Pai Yu Duai Kan Yang Khao Ok Khaochai Poet Phleng Pan Fang Duai Kan Ton Bai Klap Chak Win Mo Chai Ko Poet Kharabao Song Raeng Ruam Duai Chuai Kan Wang Wa Ik Mai Nan Man Tong Di Kwa Kao Plian Sawan Bon Din Hai Pen Dao Wa Cha Poet Ran Lao Chuewa Ran Bao Pan Num Bao Sao Pan Num Bao Kap Sao Pan Song Kai Huachai Diaokan Ruam Sang Tamnan Rak Thorahot r
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Karaoke

เพลง : หนุ่มบาว สาวปาน

ศิลปิน : คาราบาว ปาน

F#m][/][E][/][F#m][/][E][/ F#m][/][F#m][/][A][/][A][/][Bm][/][Bm][/][E][/][E][/  ][A][E][F#m  ][D][A][Bm][E  ][A][E][F#m  ][D][A][E][A  ][D][A][E][F#m  ][D][A][E][A F#m][/][F#m][/][A][/][A][/][Bm][/][Bm][/][E][/][E][/  ][A][E][F#m  ][D][A][Bm][E  ][A][E][F#m  ][D][A][E][A  ][D][A][E][F#m  ][D][A][E][A  ][F#m][D][E][A  ][F#m][D][E][A  ][F#m][Bm][F#m][Bm  ][E][A F#m][/][F#m][/][A][/][A][/][F#m][/][F#m][/][E][/][E][/ r  ][A][E][F#m  ][D][A][Bm][E  ][A][E][F#m  ][D][A][E][A D][A][E][F#m][D][A][E][A r A
m m กรีด][ยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัย มาขับวินมอเตอร์][ไซค์อยู่ใน ][กทม. ไอ้ไข่][นุ้ยลูกทักษิณรูป][หล่อ ไม่ชอบเพลงฮาร์ด][คอร์ ชอบเพลงคารา][บาว ได้][แฟนเป็นเด็กแนวสายเดี่ยว แต่อยู่กันเดี๋ยว][เดียวก็ออกลายน้ำ][เน่า บอกอยู่กัน][ไปก็อดตายเปล่า][เปล่า เบื่อแล้วคารา][บาวอยากจะโมเดิร์น][ด๊อก คน][จนก็เลยไม่ยิ่ง][ใหญ่ น้ำตาตก][ในรักมาสุด][ราง สัญ][ญาหน้าฝนมัน][เก่า หัวควายต้อง][เศร้า สาวเจ้าล้าง][บาง m สาว][จันทร์น้องนางจากบ้านนา มาเสี่ยงดวงชะ][ตาเพื่อจะเจอโ][ชคดี จบมอ][สามยังไม่ข้ามมอ][สี่ เลือกอาชีพ][สตรีขายบริ][การ เป็น][บ้านเล็กของเสี่ยใหญ่ เสี่ยไม่เข้า][ใจทำไมลื้อชอบเพลง][ปาน มันด่าผู้][ชายหลายใจทั้ง][วัน เสี่ยชักรำ][คาญ เลิกกันดี][กว่า ผู้][หญิงทุกคนเอาแต่][ใจ น้ำตาตก][ใน ตบมือข้าง][เดียว เรื่องง่าย][ง่ายที่ผู้ชายไม่][รู้ แต่ผู้หญิงเขา][รู้ ผู้ชายไม่เ][กี่ยว ความ][เหงาเป็นขั้วบวกขั้วลบ หนุ่มสาวได้มา][พบกันใน][คืนร้าว][ราน คน][เหงาย่อมเข้าใจคนเหงา เมื่อสายตาเศร้า][เศร้า ส่งไปทัก][ทาย][กัน หนุ่มขอเพลง][บาวสาวก็ขอเพลง][ปาน หนุ่มร้องเพลง][บาวสาวก็ร้องเพลง][ปาน ดอกรักพลิ][บาน ณ ตะวัน][แดง m r หนุ่ม][สาวสานความสัมพันธ์ ย้ายไปอยู่ด้วย][กันอย่างเข้าอกเข้า][ใจ เปิดเพลง][ปานฟังด้วยกันตอน][บ่าย กลับจากวินมอ][ไชค์ ก็เปิด คารา][บาว สอง][แรงร่วมด้วยช่วยกัน หวังว่าอีกไม่][นาน มันต้องดีกว่า][เก่า เปลี่ยนส][วรรค์บนดินให้เป็น][ดาว ว่าจะเปิดร้าน][เหล้า ชื่อว่าร้านบาว][ปาน หนุ่มบาวสาว][ปาน หนุ่ม][บาวกับสาว][ปาน สอง][กายหัวใจเดียว][กัน รวมสร้างตำ][นานรักทร][หด r
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Chord


เพลงที่ถูกเรียกดูล่าสุด
Last song


แนะนำการใช้งาน

 | 

Site map

 | 

About me

 | 

Contact us

ขออภัยท่านผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th

เนื่องจากเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th แสดงผลได้ไม่สมบูรณ์ กับ browser Internet Explorer เวอร์ชั่น ที่ต่ำกว่า 9 ลงไป ดังนั้น เพื่อให้การแสดงผลเป็นไปอย่างถูกต้อง สวยงาม และสื่อความหมายได้ครบถ้วนนั้น ท่านผู้เยี่ยมชมคงต้องสละเวลาทดลองใช้ browser ตัวอื่นแทน browser ที่ใช้อยู่เป็นประจำครับ ( และนี่จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ ในการท่องเว็ปไซต์ให้กัท่านผู้เยี่ยมชม ในการใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ครับ )

00:00 / 00:00 0