Allkeys.in.th

Allkeys.in.th

C Dm Em F G Am Bm7

หน้าค้นหา

0
0m 0s0 0s0 0s0 0s0 0s0 0s0 1s1 1s1 1s1 1s1 0m 0s0 0s0 0s0 1r1 2s0 2s0 1s0 1s0 1s0 1s0 0m
Bedroom audio
ไม่บอกเธอ

เพลง : ไม่บอกเธอ

Song : Mai Bok Thoe

ศิลปิน : Bedroom audio


m อยากขยับเข้าไปใกล้เธอ อยากรู้จักตั้งแต่ได้เจอ ใจฉันสั่นเมื่อได้ยินเสียงเธอ ตั้งแต่วันแรกเจอ ก็เผลอเอาไปคิดละเมอ พอรู้จักก็อยากจะทักทาย แต่พอไม่เจอแล้วใจก็วุ่นวาย เธอหายไปก็ห่วงเธอแทบตาย จะเป็นเช่นไร ตรงนั้นมีใครดูแลอยู่หรือไม่ ก็ไม่รู้ เกือบลืมหายใจเมื่อเธอเข้ามา ใกล้ใกล้ แค่เธอยิ้มมา ก็สั่นไปทั้งหัวใจ อยากจะบอกเธอให้ได้รับรู้ความในใจ แต่บอกตอนนี้ไม่รู้จะเร็วไปหรือไม่ ก็ยังไม่รู้ว่าเธอคิดเช่นไร ถ้าบอกคำนั้นแล้วเธอตอบมาว่าไม่ใช่ ถ้าเป็นแบบนี้เธอคงจะเดินหนีไป ดีพอแล้วที่ได้มีเธออยู่ใกล้ใกล้ ได้ยินเสียงได้คอยดูแลอยู่ไม่ไกล จะซ่อนความลับเอาไว้ในหัวใจ มากเพียงไหนฉันถึงไม่ยอมพูดไป m อยากจะบอกให้เธอได้รู้ใจ ที่จริงก็อยากบอกคำนั้นไป แต่กลัวเหลือเกินว่าจะต้องเสียใจ หากเธอรับไม่ได้ เธอคงไม่ยอมให้อภัย กับคำนั้น อึดอัดเหลือเกิน ต้องเก็บเอาไว้ข้างใน อึดอัดหัวใจแต่ก็กลัวว่าถ้าพูดไป กลัวว่าจะต้องเสียใจ r ( มองกันให้ดีเธอก็คงรู้ ในความห่วงใยฉันมีอะไร ซ่อนอยู่ ที่ยังไม่รู้คือเธอนั้นคิดอย่างไร ) ( มองกันให้ดีเธอก็คงจะเห็น ความจริงที่เป็นว่าฉันคิดอะไร หนึ่งคำนั้นที่ยังไม่ได้พูดไป ) จะเก็บเอาไว้ในวันที่เธอเผยใจ รอวันนั้นวันที่ฉันแน่ใจ ว่าวันนี้เธอคิดว่าฉันนั้นใช่ และเธอพร้อมจะฟังความข้างใน จะบอกว่ารักให้เธอได้ยินใกล้ใกล้ บอกว่ารักเธอได้ยินหรือไม่ ถ้ายังไม่ชัดฟังอีกครั้งก็ได้ ได้ยินไหมว่ารักเธอทั้งหัวใจ m
m Yak Khayap Khao Pai Klai Thoe Yak Ruchak Tangtae Dai Choe Chai Chan San Muea Daiyin Siang Thoe Tangtae Wan Raek Choe Ko Phloe Ao Pai Khit Lamoe Pho Ruchak Ko Yak Cha Thakthai Tae Pho Mai Choe Laeo Chai Ko Wunwai Thoe Hai Pai Ko Huang Thoe Thaep Tai Cha Pen Chenrai Trong Nan Mi Khrai Dulae Yu Ruemai Ko Mai Ru Kueap Luem Haichai Muea Thoe Khao Ma Klai Klai Khae Thoe Yim Ma Ko San Pai Thang Huachai Yak Cha Bok Thoe Hai Dairap Rukhwam Nai Chai Tae Bok Tonni Mai Ru Cha Reo Pai Ruemai Ko Yang Mai Ru Wa Thoe Khit Chenrai Tha Bok Kham Nan Laeo Thoe Top Ma Wa Mai Chai Tha Pen Baep Ni Thoe Khong Cha Doen Ni Pai Di Pho Laeo Thi Dai Mi Thoe Yu Klai Klai Daiyin Siang Dai Khoi Dulae Yu Mai Klai Cha Son Khwam Lap Ao Wai Nai Huachai Mak Phiang Nai Chan Thueng Mai Yom Phut Pai m Yak Cha Bok Hai Thoe Dai Ru Chai Thiching Ko Yak Bok Kham Nan Pai Tae Klua Lueakoen Wa Cha Tong Siachai Hak Thoe Rap Mai Dai Thoe Khong Mai Yom Hai-aphai Kap Kham Nan Uet-at Lueakoen Tong Kep Ao Wai Khangnai Uet-at Huachai Tae Ko Klua Wa Tha Phut Pai Klua Wa Cha Tong Siachai r ( Mong Kan Hai Di Thoe Ko Khong Ru Nai Khwam Huangyai Chan Mi Arai Son Yu Thi Yang Mai Ru Khue Thoe Nan Khit Yangrai ) ( Mong Kan Hai Di Thoe Ko Khong Cha Hen Khwamching Thi Pen Wa Chan Khit Arai Nueng Kham Nan Thi Yang Mai Dai Phut Pai ) Cha Kep Ao Wai Nai Wanthi Thoe Phoei Chai Ro Wan Nan Wanthi Chan Naechai Wa Wanni Thoe Khit Wa Channan Chai Lae Thoe Phrom Cha Fang Khwam Khangnai Cha Bok Wa Rak Hai Thoe Daiyin Klai Klai Bok Wa Rak Thoe Daiyin Ruemai Tha Yang Mai Chat Fang Ik Khrang Kodai Daiyin Mai Wa Rak Thoe Thang Huachai m
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Karaoke

เพลง : ไม่บอกเธอ

ศิลปิน : Bedroom audio

E][/][C#m][/][A][/][B][/  ][E][A][C#m  ][B][A  ][E][A][C#m  ][B][A F#m][A F#m][A][B][E  ][E][C#m  ][A][B  ][E][C#m  ][A][B E][/][A][/][C#m][][B][/][A][/  ][E][A][C#m  ][B][A F#m][A][F#m][A][B][E r E][C#m][A][B E][C#m][A][B  ][E][C#m  ][A][B  ][E][C#m  ][A][B E][/][A][/][C#m][][B][/][A][/( 2 ครั้ง )/][E][/ E
m อยากขยับเข้าไป][ใกล้เธอ อยากรู้จักตั้งแต่][ได้เจอ ใจฉันสั่นเมื่อได้ยิน][เสียงเธอ ตั้งแต่][วันแรกเจอ ก็เ][ผลอเอาไปคิดละเมอ พอรู้จักก็อยากจะ][ทักทาย แต่พอไม่เจอแล้วใจก็][วุ่นวาย เธอหายไปก็ห่วงเธอ][แทบตาย จะเ][ป็นเช่นไร ตรง][นั้นมีใครดูแลอยู่หรือไม่ ก็ไม่รู้ เกือบลืมหายใจเมื่อเธอเข้ามา ใ][กล้ใกล้ แค่เธอยิ้มมา ก็สั่นไป][ทั้งหัวใจ อยากจะบอก][เธอให้ได้รับรู้ความใน][ใจ แต่บอกตอน][นี้ไม่รู้จะเร็วไปหรือไม่ ก็ยัง][ไม่รู้ว่าเธอคิดเช่นไร ถ้าบอกคำ][นั้นแล้วเธอตอบมาว่าไม่ใช่ ถ้าเป็นแบบ][นี้เธอคงจะเดินหนีไป ดีพอแ][ล้วที่ได้มีเธออยู่ใกล้ใกล้ ได้ยินเ][สียงได้คอยดูแลอยู่ไม่ไกล จะซ่อนความ][ลับเอาไว้ในหัวใจ มากเพียงไ][หนฉันถึงไม่ยอมพูดไป m อยากจะบอกให้เธอ][ได้รู้ใจ ที่จริงก็อยากบอกคำ][นั้นไป แต่กลัวเหลือเกินว่าจะต้อง][เสียใจ หากเ][ธอรับไม่ได้ เ][ธอคงไม่ยอมให้อภัย กับคำนั้น อึดอัดเหลือเกิน ต้องเก็บเอาไว้ข้][างใน][ อึดอัดหัวใจแต่ก็กลัวว่าถ้าพู][ดไป ก][ลัวว่าจะต้องเสีย][ใจ r ( มองกันให้ดีเธอก็คงรู้][ ในความห่วงใยฉันมีอะไร ซ่][อนอยู่ ที่ยังไ][ม่รู้คือเธอนั้นคิดอย่างไร ) ( มองกันให้ดีเธอก็คงจะเห็น][ ความจริงที่เป็นว่าฉันคิดอ][ะไร หนึ่งคำ][นั้นที่ยังไม่ได้พูดไป ) จะเก็บเอา][ไว้ในวันที่เธอเผยใจ รอวัน][นั้นวันที่ฉันแน่ใจ ว่าวัน][นี้เธอคิดว่าฉันนั้นใช่ และเธอ][พร้อมจะฟังความข้างใน จะบอกว่า][รักให้เธอได้ยินใกล้ใกล้ บอกว่า][รักเธอได้ยินหรือไม่ ถ้ายังไม่][ชัดฟังอีกครั้งก็ได้ ได้ยินไ][หมว่ารักเธอทั้งหัวใจ m
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Chord


เพลงที่ถูกเรียกดูล่าสุด
Last song


แนะนำการใช้งาน

 | 

Site map

 | 

About me

 | 

Contact us

ขออภัยท่านผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th

เนื่องจากเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th แสดงผลได้ไม่สมบูรณ์ กับ browser Internet Explorer เวอร์ชั่น ที่ต่ำกว่า 9 ลงไป ดังนั้น เพื่อให้การแสดงผลเป็นไปอย่างถูกต้อง สวยงาม และสื่อความหมายได้ครบถ้วนนั้น ท่านผู้เยี่ยมชมคงต้องสละเวลาทดลองใช้ browser ตัวอื่นแทน browser ที่ใช้อยู่เป็นประจำครับ ( และนี่จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ ในการท่องเว็ปไซต์ให้กัท่านผู้เยี่ยมชม ในการใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ครับ )

00:00 / 00:00 0