Allkeys.in.th

Allkeys.in.th

C Dm Em F G Am Bm7

หน้าค้นหา

0
0m 0s0 0s0 0s0 0s0 1s1 1s1 0s0 0s0 1r1 2s0 1r1
Bird ธงไชย
กลับไม่ได้ไปไม่ถึง

เพลง : กลับไม่ได้ไปไม่ถึง

Song : Klap Mai Dai Pai Mai Thueng

ศิลปิน : Bird ธงไชย


m ฉันรู้ว่าเธอรู้ และฉันก็ดูรู้ มันดูว่าเรื่องเราเริ่มไปกันใหญ่ กว่าจะรู้ก็เริ่มพัวผัน ปล่อยให้รักกันได้ยังไง ทั้งทั้งที่เธออยู่กับคนนั้น ไม่รู้ว่าใจคิด ไม่คิดว่าใจเผลอ เวลาได้ใกล้ใกล้ เธอหัวใจมันสั่น ในสมองว่าให้เลิกไป แต่ลึกลึกหัวใจต้องการ แล้วฉันจะยืนอยู่ที่ตรงไหน กลับตัวก็ไม่ได้ ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึง เหมือนมีอะไรที่ดึง ไม่ให้เราเลือกทางใด รักคนมีเจ้าของต้องทนเก็บมันในใจ ไม่รู้จะทำอย่างไรและชีวิตจะเดินต่อไปทางไหนดี ฉันรู้ว่าเธอรัก รักเขาออกปานนั้น เรายังมารักกันพวกคนใจอ่อน กับชีวิตครึ่งครึ่งกลางกลาง ไม่มีหวังที่แท้และแน่นอน ไม่รู้ใครเริ่มก่อนในเกมนี้ r ถอนหัวใจ ให้เหมือนเป็นคนไม่รักกัน แต่ก็ทำไม่ได้ ก็ลืมไม่ได้ ไม่ง่ายดายขนาดนั้น r
m Chan Ru Wa Thoe Ru Lae Chan Ko Du Ru Man Du Wa Rueang Rao Roem Pai Kan Yai Kwa Cha Ru Ko Roem Phua Phan Ploi Hai Rak Kan Dai Yangngai Thang Thang Thi Thoe Yu Kap Khon Nan Mai Ru Wa Chai Khit Mai Khit Wa Chai Phloe Wela Dai Klai Klai Thoe Huachai Man San Nai Samong Wa Hai Loek Pai Tae Luek Luek Huachai Tongkan Laeo Chan Cha Yuen Yu Thi Trong Nai Klap Tua Ko Mai Dai Hai Doen Topai Ko Pai Mai Thueng Muean Mi Arai Thi Dueng Mai Hai Rao Lueak Thang Dai Rak Khon Mi Chaokhong Tong Thon Kep Man Nai Chai Mai Ru Cha Tham Yangrai Lae Chiwit Cha Doen Topai Thang Nai Di Chan Ru Wa Thoe Rak Rak Khao Ok Pan Nan Rao Yang Ma Rak Kan Phuak Khon Chai-on Kap Chiwit Khrueng Khrueng Klang Klang Mai Mi Wang Thithae Lae Naenon Mai Ru Khrai Roem Kon Nai Kem Ni r Thon Huachai Hai Muean Pen Khon Mai Rak Kan Tae Ko Tham Mai Dai Ko Luem Mai Dai Mai Ngaidai Khanat Nan r
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Karaoke

เพลง : กลับไม่ได้ไปไม่ถึง

ศิลปิน : Bird ธงไชย

C#m][][F#m][/][B7sus4][][B7][/][E][/ F#m][C#7][A7][D  ][Bm][C#7][F#m][B7sus4][B7][Esus4][E F#m][C#7][A7][D  ][Bm][C#7][F#m][B7sus4][B7][Esus4][E  ][A][E][F#m][E][D][C#m][Bm][Esus4][E A][E][F#m][E][D][Bm][E][A F#m][C#7][A7][D  ][Bm][C#7][F#m][B7sus4][B7][Esus4][E r Abdim][C#7][F#m][E][D][Ebdim][E r E
m ฉันรู้ว่าเธอรู้][ และฉันก็ดูรู้][ มันดูว่าเรื่องเราเริ่ม][ไปกันใหญ่ กว่าจะ][รู้ก็เริ่มพัวผัน ปล่อยให้][รักกันได้ยัง][ไง   ทั้][งทั้งที่เธออยู่][กับคน][นั้น       ][  ไม่รู้ว่าใจคิด][ ไม่คิดว่าใจเผลอ][ เวลาได้ใกล้ใกล้ เธอหัวใ][จมันสั่น ในส][มองว่าให้เลิกไป แต่ลึก][ลึกหัวใจต้อง][การ แล้ว][ฉันจะยืนอ][ยู่ที่ตรงไ][หน       ][  กลับตัว][ก็ไม่ได้ ให้][เดินต่อไ][ปก็ไปไม่ถึ][ง เหมือน][มีอะไรที่][ดึง ไม่ให้เ][ราเลือกทาง][ใด       ][  รักคนมีเจ้า][ของต้องทนเก็บ][มันในใจ ][    ไม่][รู้จะทำอย่างไรและชี][วิตจะเดินต่อ][ไปทางไหน][ดี ฉันรู้ว่าเธอรัก][ รักเขาออกปานนั้น][ เรายังมารักกันพวก][คนใจอ่อน กับชี][วิตครึ่งครึ่งกลางกลาง ไม่มี][หวังที่แท้และ][แน่นอน ไม่][รู้ใครเริ่มก่][อนในเกม][นี้         ][  r  ถอนหัวใ][จ ให้เห][มือนเป็นคนไม่][รักกัน แต่ก็][ทำไม่ได้ ก็][ลืมไม่ได้ ไม่ง่][ายดายขนาดนั้น r
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Chord

        เพลง         เพลง           Song           Song    Album    Album  View  View
กลับมาวันนี้Klap Ma WanniSmile club1722
ของขวัญจากก้อนดินKhongkhwan Chak Kon Din5153
ขอบใจจริงจริงKhopchai Ching Chingรับขวัญวันใหม่7604
คนไม่มีแฟนKhon Mai Mi FaenSmile club6112
คู่แท้Khu ThaeSmile club5182
เงียบเงียบคนเดียวNgiap Ngiap Khon Diaoบูมเมอแรง4628
จะได้ไม่ลืมกันCha Dai Mai Luem Kan6235
ช่วยรับทีChuai Rap ThiSimply Bird2502
ด้วยรักและผูกพันDuai Rak Lae Phukphanหาดทราย สายลม สองเรา7867
ต้นไม้ของพ่อTonmai Khong Pho4548
พักตรงนี้Phak Trongniบูมเมอแรง4929
มีแต่คิดถึงMi Tae KhitthuengSimply Bird4702
รักหนักแน่นRak NaknaenService3061
รูปที่มีทุกบ้านRup Thi Mi Thuk Ban4312
เล่าสู่กันฟังLao Su Kan FangSmile club7715
เสียงกระซิบSiang Krasipส.ค.ส.2419
หมอกหรือควันMok Rue Khwanบูมเมอแรง11938
หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจMan Khoi Dulae Lae Raksa Duangchaiรับขวัญวันใหม่4859
เหมือนเป็นคนอื่นMuean Pen Khon Uenสบาย สบาย2855
อยากบอกรักYak Bok Rakอาสาสนุก3241
อยู่คนเดียวYu Khon Diaoอาสาสนุก4239
พูดเล่นเล่นPhut Len LenService special1871
มาทำไมMa Thammaiชุดรับแขก1609
ไม่แข่งยิ่งแพ้Mai Khaeng Ying PhaeVol.13010
ร้องไห้ทำไมRonghai Thammaiอาสาสนุก2278
รักกันมั้ยRak Kan MaiService3088
รู้ไหมว่า ( ฉันคิดถึง )Ru Mai Wa ( Chan Khitthueng )ชุดรับแขก1854
เรามา SingRao Ma Singอาสาสนุก2326
ลองซิจ๊ะLong Si Chaตู้เพลงสามัญประจำบ้าน1860
โลกของคนเหงาLok Khong Khon Ngaoอาสาสนุก1323
อกมีไว้หักOk Mi Wai Hakอาสาสนุก1821
อยากรู้Yak RuDream5434
อย่าทำร้ายใจกันYa Thamrai Chai KanSmile club2305
อย่ารักกันเลยYa Rak Kan LoeiService6179
AloneAloneอาสาสนุก1304
Too much so much very muchToo much so much very muchอาสาสนุก3262
กลับไม่ได้ไปไม่ถึงKlap Mai Dai Pai Mai Thuengตู้เพลงสามัญประจำบ้าน13180
ก็เลิกกันแล้วKo Loek Kan LaeoService4564
ก้อนหินกับนาฬิกาKonhin Kap NalikaService special3957
คู่กัดKhu Katบูมเมอแรง4878
ถ่านไฟเก่าThan Fai KaoService13901
เธอผู้ไม่แพ้Thoe Phu Maiphaeธ.ธง5284
ผู้ชายอย่างฉันPhuchai Yang Chan Service3192
ฝากฟ้าทะเลฝันFak Fa Thale Fanขนนกกับดอกไม้3001
พริกขี้หนูPhrik Khinuพริกขี้หนู2560
สบาย สบายSabai Sabaiสบาย สบาย3093
สัญญาต้องเป็นสัญญาSanya Tong Pen SanyaDream3688
อย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใคร เข้าใจไหมYa Tham Yang Ni Maiwa Kap Khrai Khaochai Maiอาสาสนุก13522
กอดกันKot KanSmile club1432
ขออุ้มหน่อยKho Um Noiพริกขี้หนู9633
ความทรงจำKhwam Song ChamService special1840
คิดถึงทุกเวลาKhitthueng Thuk WelaService2965
จะเอาจากไหนCha Ao Chak NaiSmile club2554
จำเธอขึ้นใจCham Thoe Khuenchaiตู้เพลงสามัญประจำบ้าน1874
ฉันมาทำอะไรChan Ma Tham Araiตู้เพลงสามัญประจำบ้าน3531
โชคดีChokdiตู้เพลงสามัญประจำบ้าน1317
ซ่อมซะให้เข็ดSom Sa Hai KhetService special1422
ซ่อมได้Som DaiService1657
ดอกไม้ในทะเลทรายDokmai Nai ThalesaiDream1697
ตกหลุมรักเธอทุกวันTok Lum Rak Thoe Thuk WanSimply Bird4898
ต้องโทษดาวTongthot Daoชุดรับแขก25061
ตัดไฟแต่ต้นลมTatfai Tae Ton LomService special1559
ทำไมต้องเธอThammai Tong Thoeตู้เพลงสามัญประจำบ้าน7965
ทูนหัวThun Huaตู้เพลงสามัญประจำบ้าน1340
นับเรื่องดีดีNap Rueang Di Diอาสาสนุก1315
น้ำตาNamtaSimply Bird1586
บอกว่าอย่าน่ารักBok Wa Ya NarakService1906
บูมเมอแรงBoomerangบูมเมอแรง2136
ไปดีมาดีPai Di Ma DiService1424
ไปเที่ยวกันPai Thiao Kan1494
ผิดตรงไหนPhit Trong Naiตู้เพลงสามัญประจำบ้าน6580
ฝากไว้Fak Waiพริกขี้หนู4777
พรหมลิขิตPhrommalikhitSinging Bird 12606
พรุ่งนี้PhrungniDream1487
สวิทช์ที่ใจSwitch Thi ChaiSimply Bird1695
หยดน้ำYot NamVillage2518
หัวใจดวงน้อยHuachai Duang Noiพริกขี้หนู1477
เหนื่อยใจเหลือเกินNueai Chai LueakoenService1718
อย่าต่อรองหัวใจYa Torong Huachaiพริกขี้หนู2783
โอ้ละหนอ My LoveOh La No My LoveVol.15876
คนแพ้ที่ไม่มีน้ำตาKhon Phae Thi Mai Mi Namta4640
พระราชาผู้ทรงธรรมPhraracha Phusong Tham9688
เขียนคำว่ารักKhian Kham Wa Rak2892
ดอกไม้ในใจDokmai Nai Chai1594
รักที่ไม่มีวันเป็นจริงRak Thi Mai Mi Wan Pen Ching1234
รักคำเดียวRak Kham Diao1379
พริบตาPhrip Ta5537

เพลงที่ถูกเรียกดูล่าสุด
Last song


แนะนำการใช้งาน

 | 

Site map

 | 

About me

 | 

Contact us

ขออภัยท่านผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th

เนื่องจากเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th แสดงผลได้ไม่สมบูรณ์ กับ browser Internet Explorer เวอร์ชั่น ที่ต่ำกว่า 9 ลงไป ดังนั้น เพื่อให้การแสดงผลเป็นไปอย่างถูกต้อง สวยงาม และสื่อความหมายได้ครบถ้วนนั้น ท่านผู้เยี่ยมชมคงต้องสละเวลาทดลองใช้ browser ตัวอื่นแทน browser ที่ใช้อยู่เป็นประจำครับ ( และนี่จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ ในการท่องเว็ปไซต์ให้กัท่านผู้เยี่ยมชม ในการใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ครับ )

00:00 / 00:00 0