Allkeys.in.th

Allkeys.in.th

C Dm Em F G Am Bm7

หน้าค้นหา

0
0m 0s0 0s0 0s0 0s0 1s1 1s1 0s0 0s0 1r1 2s0 1r1
Bird ธงไชย
กลับไม่ได้ไปไม่ถึง

เพลง : กลับไม่ได้ไปไม่ถึง

Song : Klap Mai Dai Pai Mai Thueng

ศิลปิน : Bird ธงไชย


m ฉันรู้ว่าเธอรู้ และฉันก็ดูรู้ มันดูว่าเรื่องเราเริ่มไปกันใหญ่ กว่าจะรู้ก็เริ่มพัวผัน ปล่อยให้รักกันได้ยังไง ทั้งทั้งที่เธออยู่กับคนนั้น ไม่รู้ว่าใจคิด ไม่คิดว่าใจเผลอ เวลาได้ใกล้ใกล้ เธอหัวใจมันสั่น ในสมองว่าให้เลิกไป แต่ลึกลึกหัวใจต้องการ แล้วฉันจะยืนอยู่ที่ตรงไหน กลับตัวก็ไม่ได้ ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึง เหมือนมีอะไรที่ดึง ไม่ให้เราเลือกทางใด รักคนมีเจ้าของต้องทนเก็บมันในใจ ไม่รู้จะทำอย่างไรและชีวิตจะเดินต่อไปทางไหนดี ฉันรู้ว่าเธอรัก รักเขาออกปานนั้น เรายังมารักกันพวกคนใจอ่อน กับชีวิตครึ่งครึ่งกลางกลาง ไม่มีหวังที่แท้และแน่นอน ไม่รู้ใครเริ่มก่อนในเกมนี้ r ถอนหัวใจ ให้เหมือนเป็นคนไม่รักกัน แต่ก็ทำไม่ได้ ก็ลืมไม่ได้ ไม่ง่ายดายขนาดนั้น r
m Chan Ru Wa Thoe Ru Lae Chan Ko Du Ru Man Du Wa Rueang Rao Roem Pai Kan Yai Kwa Cha Ru Ko Roem Phua Phan Ploi Hai Rak Kan Dai Yangngai Thang Thang Thi Thoe Yu Kap Khon Nan Mai Ru Wa Chai Khit Mai Khit Wa Chai Phloe Wela Dai Klai Klai Thoe Huachai Man San Nai Samong Wa Hai Loek Pai Tae Luek Luek Huachai Tongkan Laeo Chan Cha Yuen Yu Thi Trong Nai Klap Tua Ko Mai Dai Hai Doen Topai Ko Pai Mai Thueng Muean Mi Arai Thi Dueng Mai Hai Rao Lueak Thang Dai Rak Khon Mi Chaokhong Tong Thon Kep Man Nai Chai Mai Ru Cha Tham Yangrai Lae Chiwit Cha Doen Topai Thang Nai Di Chan Ru Wa Thoe Rak Rak Khao Ok Pan Nan Rao Yang Ma Rak Kan Phuak Khon Chai-on Kap Chiwit Khrueng Khrueng Klang Klang Mai Mi Wang Thithae Lae Naenon Mai Ru Khrai Roem Kon Nai Kem Ni r Thon Huachai Hai Muean Pen Khon Mai Rak Kan Tae Ko Tham Mai Dai Ko Luem Mai Dai Mai Ngaidai Khanat Nan r
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Karaoke

เพลง : กลับไม่ได้ไปไม่ถึง

ศิลปิน : Bird ธงไชย

C#m][][F#m][/][B7sus4][][B7][/][E][/ F#m][C#7][A7][D  ][Bm][C#7][F#m][B7sus4][B7][Esus4][E F#m][C#7][A7][D  ][Bm][C#7][F#m][B7sus4][B7][Esus4][E  ][A][E][F#m][E][D][C#m][Bm][Esus4][E A][E][F#m][E][D][Bm][E][A F#m][C#7][A7][D  ][Bm][C#7][F#m][B7sus4][B7][Esus4][E r Abdim][C#7][F#m][E][D][Ebdim][E r E
m ฉันรู้ว่าเธอรู้][ และฉันก็ดูรู้][ มันดูว่าเรื่องเราเริ่ม][ไปกันใหญ่ กว่าจะ][รู้ก็เริ่มพัวผัน ปล่อยให้][รักกันได้ยัง][ไง   ทั้][งทั้งที่เธออยู่][กับคน][นั้น       ][  ไม่รู้ว่าใจคิด][ ไม่คิดว่าใจเผลอ][ เวลาได้ใกล้ใกล้ เธอหัวใ][จมันสั่น ในส][มองว่าให้เลิกไป แต่ลึก][ลึกหัวใจต้อง][การ แล้ว][ฉันจะยืนอ][ยู่ที่ตรงไ][หน       ][  กลับตัว][ก็ไม่ได้ ให้][เดินต่อไ][ปก็ไปไม่ถึ][ง เหมือน][มีอะไรที่][ดึง ไม่ให้เ][ราเลือกทาง][ใด       ][  รักคนมีเจ้า][ของต้องทนเก็บ][มันในใจ ][    ไม่][รู้จะทำอย่างไรและชี][วิตจะเดินต่อ][ไปทางไหน][ดี ฉันรู้ว่าเธอรัก][ รักเขาออกปานนั้น][ เรายังมารักกันพวก][คนใจอ่อน กับชี][วิตครึ่งครึ่งกลางกลาง ไม่มี][หวังที่แท้และ][แน่นอน ไม่][รู้ใครเริ่มก่][อนในเกม][นี้         ][  r  ถอนหัวใ][จ ให้เห][มือนเป็นคนไม่][รักกัน แต่ก็][ทำไม่ได้ ก็][ลืมไม่ได้ ไม่ง่][ายดายขนาดนั้น r
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Chord

        เพลง         เพลง           Song           Song    Album    Album  View  View
กลับมาวันนี้Klap Ma WanniSmile club1874
ของขวัญจากก้อนดินKhongkhwan Chak Kon Din5403
ขอบใจจริงจริงKhopchai Ching Chingรับขวัญวันใหม่9309
คนไม่มีแฟนKhon Mai Mi FaenSmile club7264
คู่แท้Khu ThaeSmile club5517
เงียบเงียบคนเดียวNgiap Ngiap Khon Diaoบูมเมอแรง5279
จะได้ไม่ลืมกันCha Dai Mai Luem Kan7350
ช่วยรับทีChuai Rap ThiSimply Bird3046
ด้วยรักและผูกพันDuai Rak Lae Phukphanหาดทราย สายลม สองเรา8447
ต้นไม้ของพ่อTonmai Khong Pho4773
พักตรงนี้Phak Trongniบูมเมอแรง5212
มีแต่คิดถึงMi Tae KhitthuengSimply Bird5784
รักหนักแน่นRak NaknaenService3360
รูปที่มีทุกบ้านRup Thi Mi Thuk Ban4500
เล่าสู่กันฟังLao Su Kan FangSmile club8772
เสียงกระซิบSiang Krasipส.ค.ส.2719
หมอกหรือควันMok Rue Khwanบูมเมอแรง13761
หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจMan Khoi Dulae Lae Raksa Duangchaiรับขวัญวันใหม่5760
เหมือนเป็นคนอื่นMuean Pen Khon Uenสบาย สบาย3275
อยากบอกรักYak Bok Rakอาสาสนุก3575
อยู่คนเดียวYu Khon Diaoอาสาสนุก4668
พูดเล่นเล่นPhut Len LenService special1983
มาทำไมMa Thammaiชุดรับแขก1704
ไม่แข่งยิ่งแพ้Mai Khaeng Ying PhaeVol.13480
ร้องไห้ทำไมRonghai Thammaiอาสาสนุก2536
รักกันมั้ยRak Kan MaiService3323
รู้ไหมว่า ( ฉันคิดถึง )Ru Mai Wa ( Chan Khitthueng )ชุดรับแขก2028
เรามา SingRao Ma Singอาสาสนุก2445
ลองซิจ๊ะLong Si Chaตู้เพลงสามัญประจำบ้าน1968
โลกของคนเหงาLok Khong Khon Ngaoอาสาสนุก1463
อกมีไว้หักOk Mi Wai Hakอาสาสนุก2118
อยากรู้Yak RuDream5577
อย่าทำร้ายใจกันYa Thamrai Chai KanSmile club2477
อย่ารักกันเลยYa Rak Kan LoeiService6490
AloneAloneอาสาสนุก1387
Too much so much very muchToo much so much very muchอาสาสนุก3767
กลับไม่ได้ไปไม่ถึงKlap Mai Dai Pai Mai Thuengตู้เพลงสามัญประจำบ้าน14412
ก็เลิกกันแล้วKo Loek Kan LaeoService5129
ก้อนหินกับนาฬิกาKonhin Kap NalikaService special4426
คู่กัดKhu Katบูมเมอแรง5766
ถ่านไฟเก่าThan Fai KaoService15404
เธอผู้ไม่แพ้Thoe Phu Maiphaeธ.ธง5533
ผู้ชายอย่างฉันPhuchai Yang Chan Service3622
ฝากฟ้าทะเลฝันFak Fa Thale Fanขนนกกับดอกไม้3321
พริกขี้หนูPhrik Khinuพริกขี้หนู2959
สบาย สบายSabai Sabaiสบาย สบาย3489
สัญญาต้องเป็นสัญญาSanya Tong Pen SanyaDream3837
อย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใคร เข้าใจไหมYa Tham Yang Ni Maiwa Kap Khrai Khaochai Maiอาสาสนุก15074
กอดกันKot KanSmile club1563
ขออุ้มหน่อยKho Um Noiพริกขี้หนู9874
ความทรงจำKhwam Song ChamService special2033
คิดถึงทุกเวลาKhitthueng Thuk WelaService3177
จะเอาจากไหนCha Ao Chak NaiSmile club2853
จำเธอขึ้นใจCham Thoe Khuenchaiตู้เพลงสามัญประจำบ้าน2003
ฉันมาทำอะไรChan Ma Tham Araiตู้เพลงสามัญประจำบ้าน4199
โชคดีChokdiตู้เพลงสามัญประจำบ้าน1438
ซ่อมซะให้เข็ดSom Sa Hai KhetService special1503
ซ่อมได้Som DaiService1839
ดอกไม้ในทะเลทรายDokmai Nai ThalesaiDream1806
ตกหลุมรักเธอทุกวันTok Lum Rak Thoe Thuk WanSimply Bird5079
ต้องโทษดาวTongthot Daoชุดรับแขก29456
ตัดไฟแต่ต้นลมTatfai Tae Ton LomService special1691
ทำไมต้องเธอThammai Tong Thoeตู้เพลงสามัญประจำบ้าน9108
ทูนหัวThun Huaตู้เพลงสามัญประจำบ้าน1500
นับเรื่องดีดีNap Rueang Di Diอาสาสนุก1430
น้ำตาNamtaSimply Bird1741
บอกว่าอย่าน่ารักBok Wa Ya NarakService2151
บูมเมอแรงBoomerangบูมเมอแรง2372
ไปดีมาดีPai Di Ma DiService1594
ไปเที่ยวกันPai Thiao Kan1629
ผิดตรงไหนPhit Trong Naiตู้เพลงสามัญประจำบ้าน7036
ฝากไว้Fak Waiพริกขี้หนู4973
พรหมลิขิตPhrommalikhitSinging Bird 13028
พรุ่งนี้PhrungniDream1613
สวิทช์ที่ใจSwitch Thi ChaiSimply Bird1837
หยดน้ำYot NamVillage2753
หัวใจดวงน้อยHuachai Duang Noiพริกขี้หนู1607
เหนื่อยใจเหลือเกินNueai Chai LueakoenService1952
อย่าต่อรองหัวใจYa Torong Huachaiพริกขี้หนู3138
โอ้ละหนอ My LoveOh La No My LoveVol.16179
คนแพ้ที่ไม่มีน้ำตาKhon Phae Thi Mai Mi Namta5105
พระราชาผู้ทรงธรรมPhraracha Phusong Tham9886
เขียนคำว่ารักKhian Kham Wa Rak3059
ดอกไม้ในใจDokmai Nai Chai1698
รักที่ไม่มีวันเป็นจริงRak Thi Mai Mi Wan Pen Ching1431
รักคำเดียวRak Kham Diao1669
พริบตาPhrip Ta7489

เพลงที่ถูกเรียกดูล่าสุด
Last song


แนะนำการใช้งาน

 | 

Site map

 | 

About me

 | 

Contact us

ขออภัยท่านผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th

เนื่องจากเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th แสดงผลได้ไม่สมบูรณ์ กับ browser Internet Explorer เวอร์ชั่น ที่ต่ำกว่า 9 ลงไป ดังนั้น เพื่อให้การแสดงผลเป็นไปอย่างถูกต้อง สวยงาม และสื่อความหมายได้ครบถ้วนนั้น ท่านผู้เยี่ยมชมคงต้องสละเวลาทดลองใช้ browser ตัวอื่นแทน browser ที่ใช้อยู่เป็นประจำครับ ( และนี่จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ ในการท่องเว็ปไซต์ให้กัท่านผู้เยี่ยมชม ในการใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ครับ )

00:00 / 00:00 0