Allkeys.in.th

Allkeys.in.th

C Dm Em F G Am Bm7

หน้าค้นหา

0
1s1 1s1 1s1 1s1 0m 0s0 0s0 2s2 1r1 0m 1m 1r2-r1 0m 1s0
Tattoo colour
จำทำไม

เพลง : จำทำไม

Song : Cham Thammai

ศิลปิน : Tattoo colour


แต่ทำไม ทำไม ต้องจำ เมื่อเธอไม่คิดจริงใจ ทำไม ทำไม ความรักที่เธอนั้นลืมต้องเก็บมาคิดฟูมฟาย อะไร อะไร ยังย้อนเข้ามา ทุกช่วงเวลา นั้นยังไม่เคยจางหาย วันที่ฉันมีเธอ ไม่ว่าเวลาจะนานเท่าไร ฉันลืมไม่ได้จริงจริง m อยู่ตรงนี้ ทุกครั้งที่นอนเดียวดาย แค่หลับตาก่อนนอนครั้งใด ยังเห็นเธออยู่ เธอยังไม่ลบเลือนไป จากวันนั้น วันนี้ฉันไม่มีใคร เก็บอาการซ่อนความเสียใจ ยังรักเธออยู่อีกนานไหม รู้ทั้งรู้ว่ารักเธอคงไม่ย้อนมา รู้ทั้งรู้ต้องใช้เวลาเพื่อลืมเธอ เข้าใจ r m m r m คนที่รักจริงจัง จะรักเพียงเธอจนหมดใจ ฉันลืมไม่ได้จริงจริง
Tae Thammai Thammai Tong Cham Muea Thoe Mai Khit Chingchai Thammai Thammai Khwam Rak Thi Thoe Nan Luem Tong Kep Ma Khit Fumfai Arai Arai Yang Yon Khao Ma Thuk Chuang Wela Nan Yang Mai Khoei Chang Hai Wanthi Chan Mi Thoe Maiwa Wela Cha Nan Thaorai Chan Luem Mai Dai Ching Ching m Yu Trongni Thuk Khrang Thinon Diaodai Khae Lapta Kon Non Khrang Dai Yang Hen Thoe Yu Thoe Yang Mai Lopluean Pai Chak Wan Nan Wanni Chan Mai Mi Khrai Kep Akan Son Khwam Siachai Yang Rak Thoe Yu Ik Nan Mai Ru Thang Ru Wa Rak Thoe Khong Mai Yon Ma Ru Thang Ru Tong Chai Wela Phuea Luem Thoe Khaochai r m m r m Khon Thirak Chingchang Cha Rak Phiang Thoe Chon Mot Chai Chan Luem Mai Dai Ching Ching
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Karaoke

เพลง : จำทำไม

ศิลปิน : Tattoo colour

 ][Am7][D9][Gm7  ][C9][Am7][D9][Gm7  ][C9][Am7][D9][Gm7][C9  ][Am7][D9][Gm7][C9 Fmaj7][/][C6][/][Fmaj7][/][C6][/  ][Fmaj7][Bbm][Am7][Dm7][Gm7][C][F][C  ][Fmaj7][Bbm][Am7][Dm7][Gm7][C][F Bb][Am7][Gm7][Am7][Bb][Am7][Gm7][C r Fmaj7][/][C6][/Fmaj7][/][C6][/ Fmaj7][][Bbm][/Am7][][Dm7][/][Gm7][][C][/F][/ r Fmaj7][/][C7][/  ][Am7][D9][Gm7][C9][Fmaj7 F
แต่ทำ][ไม ทำไม ต้อง][จำ เมื่อเธอไม่][คิดจริงใจ ทำ][ไม ทำไม ความ][รักที่เธอนั้นลื][มต้องเก็บมา][คิดฟูมฟาย อะ][ไร อะไร ยัง][ย้อนเข้ามา ทุก][ช่วงเวลา นั้นยั][งไม่เคยจางห][าย วันที่][ฉันมีเธอ ไม่][ว่าเวลาจะ][นานเท่าไร ฉัน][ลืมไม่ได้จริงจริง m อยู่][ตรงนี้ ทุกค][รั้งที่นอนเดียว][ดาย แค่หลับ][ตาก่อนนอนครั้][งใด  ยังเ][ห็นเธออยู่ เธอ][ยังไม่ลบเลือนไ][ป จาก][วันนั้น  วัน][นี้ฉันไม่มีใ][คร เก็บอาก][ารซ่อนความเสีย][ใจ  ยังรั][กเธออยู่อีกน][านไหม รู้ทั้งรู้ว่า][รักเธอคงไม่][ย้อนมา][         ][รู้ทั้งรู้ต้อง][ใช้เวลาเพื่อ][ลืมเธอ เข้า][ใจ r m m r m คนที่][รักจริงจัง จะ][รักเพียงเธอจน][หมดใจ ฉัน][ลืมไม่ได้จ][ริงจริง
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Chord

        เพลง         เพลง           Song           Song    Album    Album  View  View
CinderellaCinderellaจงเพราะ5990
LikeLikeHong ser2109
One night standOne night standHong ser3171
กลัวKluaHong ser17568
เกาะร้าง ห่างรักKo Rang Hang RakHong ser9086
โกหกKohokจงเพราะ7635
ขาหมูKha Muจงเพราะ8649
คนสวยKhon Suaiตรงแนว ตรงแนว2583
แค่นั้นจริงจริงKhaenan Ching Chingตรงแนว ตรงแนว4145
จำทำไมCham Thammaiจงเพราะ15667
ฉันรักเธอChan Rak Thoeจงเพราะ7184
เธอไม่อาจเอารักไปจากหัวใจThoe Mai At Ao Rak Pai Chak Huachaiตรงแนว ตรงแนว21595
นกน้อยNok Noiจงเพราะ2729
บ้านของฉันBan Khong Chanจงเพราะ1793
เปิดเพลงไหน เปิดเมื่อไหร่ ก็ยังสวยงามPoet Phleng Nai Poet Muearai Ko Yang Suai-ngamจงเพราะ3141
แปรผกผันPaen Phokphanตรงแนว ตรงแนว5450
ฝากทีFak ThiHong ser11901
พรสวรรค์Phonsawanตรงแนว ตรงแนว2226
เพลงสุดท้ายPhleng Sutthaiจงเพราะ2486
แพ้คนสวยPhae Khon SuaiSanamluang Connect Selected2450
ฟ้าFaHong ser23561
ยอมแล้วYom Laeoตรงแนว ตรงแนว2231
รอยจูบRoi ChupHong ser3602
รักรึเปล่าRak Rue PlaoHong ser2687
รักแรกพบRak Raek Phopตรงแนว ตรงแนว38411
รู้มั้ยจ๊ะRu Mai ChaHong ser1914
เรือสำราญRuea Samranตรงแนว ตรงแนว2131
ลับสุดยอดLap Sutyotตรงแนว ตรงแนว2933
แล้วแต่Laeotaeตรงแนว ตรงแนว2684
เคียงข้างคุณKhiang Khang Khun1532
อากาศร้อนร้อนAkat Ron RonHong ser5520
โอกาสสุดท้ายOkat Sutthaiจงเพราะ14221
คืนนี้สบายKhuen Nit BaiPop dad15965
ยกมือYokmue1753
หัวใจบ้าบิ่นHuachai Babin3044
ซ่อนหาSonhaPop dad29485
เพลงของเราPhleng Khong RaoPop dad9902
จากกันด้วยดีChak Kan Duai DiPop dad3872
เผลอไปPhloe PaiPop dad5243
เจ็บแล้วไม่จำChep Laeo Mai ChamPop dad4366

เพลงที่ถูกเรียกดูล่าสุด
Last song


แนะนำการใช้งาน

 | 

Site map

 | 

About me

 | 

Contact us

ขออภัยท่านผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th

เนื่องจากเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th แสดงผลได้ไม่สมบูรณ์ กับ browser Internet Explorer เวอร์ชั่น ที่ต่ำกว่า 9 ลงไป ดังนั้น เพื่อให้การแสดงผลเป็นไปอย่างถูกต้อง สวยงาม และสื่อความหมายได้ครบถ้วนนั้น ท่านผู้เยี่ยมชมคงต้องสละเวลาทดลองใช้ browser ตัวอื่นแทน browser ที่ใช้อยู่เป็นประจำครับ ( และนี่จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ ในการท่องเว็ปไซต์ให้กัท่านผู้เยี่ยมชม ในการใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ครับ )

00:00 / 00:00 0