Allkeys.in.th

Allkeys.in.th

C Dm Em F G Am Bm7

หน้าค้นหา

0
0s0 0s0 0s0 1s1 1s1 1s1 2s2 0m 0s0 0s0 1r1-r2 3s0 3s0 1r1-r2 2s0 0m
Tattoo colour
เธอไม่อาจเอารักไปจากหัวใจ

เพลง : เธอไม่อาจเอารักไปจากหัวใจ

Song : Thoe Mai At Ao Rak Pai Chak Huachai

ศิลปิน : Tattoo colour


ก่อนจากกัน เธอเตรียมหัวใจมาก่อน เตรียมจะหายไป อย่างใจร้อน จบทุกอย่างที่สองเราเคยฝันใฝ่ ชุดนอนที่เคยสวมใส่ ของขวัญรูปถ่าย อยู่มุมไหน เก็บทุกอย่างไม่เหลือร่องรอย หายไป เหมือนเธอเอาความฝัน วันนั้นที่มีกันเก็บออกไป เสียงอ่อนโยนความหวาน รอยยิ้มที่สวยงามสิ่งใดใด สุดแต่ใจเธอนั้น ต้องการอะไร จะเอาชีวิตของคนคนนี้จากไป แต่เธอไม่อาจเอารักไปจากหัวใจ ไม่มีหวัง เรื่องราวภาพทรงจำ เก็บเป็นของสำคัญเสมอไป เธอไม่อาจเอารักไปจากหัวใจ m แตกต่างกัน ของที่สำคัญรอบกาย คืนวันพ้นผ่าน แหลกสลาย แต่ความทรงจำไม่ลบเลือนจากหัวใจ r ฉันเหมือนเดิมไม่เคยเก่า ถึงเธอรักเขา ฉันรักเธออยู่ เธอยังคงไม่รู้ อาจจะลืมไปนั้น ไม่มีวัน ที่ฉันจะทิ้งมันไป r ไม่มีหวัง เรื่องราวภาพทรงจำ ติดตรึงในใจฉันเสมอไป เธอไม่อาจเอารักไปจากหัวใจ m
Kon Chak Kan Thoe Triam Huachai Ma Kon Triam Cha Hai Pai Yang Chairon Chop Thuk Yang Thi Song Rao Khoei Fan Fai Chut Non Thi Khoei Suamsai Khongkhwan Rupthai Yu Mum Nai Kep Thuk Yang Mai Luea Rongroi Hai Pai Muean Thoe Ao Khwam Fan Wan Nan Thi Mi Kan Kep Ok Pai Siang Onyon Khwam Wan Roiyim Thi Suai-ngam Sing Dai Dai Suttae Chai Thoe Nan Tongkan Arai Cha Aochiwit Khong Khon Khon Ni Chak Pai Tae Thoe Mai At Ao Rak Pai Chak Huachai Mai Mi Wang Rueangrao Phap Song Cham Kep Pen Khong Samkhan Samoe Pai Thoe Mai At Ao Rak Pai Chak Huachai m Taektang Kan Khong Thisamkhan Rop Kai Khuen Wan Phon Phan Laek Salai Tae Khwam Song Cham Mai Lopluean Chak Huachai r Chan Mueandoem Mai Khoei Kao Thueng Thoe Rak Khao Chan Rak Thoe Yu Thoe Yangkhong Mai Ru At Cha Luem Pai Nan Mai Mi Wan Thi Chan Cha Thing Man Pai r Mai Mi Wang Rueangrao Phap Song Cham Tit Trueng Nai Chai Chan Samoe Pai Thoe Mai At Ao Rak Pai Chak Huachai m
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Karaoke

เพลง : เธอไม่อาจเอารักไปจากหัวใจ

ศิลปิน : Tattoo colour

 ][A][Amaj7][C#m7][F#9][F#7  ][Bm7][E9][A][Amaj7 Dm7][C#m7][F#9][F#7][Bm7][E][A F#][Bm7][E][F#  ][Bm7][E][F#  ][Bm7][E][C#m7][F#][Bm7][E A][Dmaj7][C#m7][F#][Bm7][E Amaj7][/][Dmaj7][/][Amaj7][/][Dmaj7][/  ][A][Amaj7][C#m7][F#9][F#7  ][Bm7][E][A r F#m][F#mM7][Em][A][Dmaj7 Bm7][C#m7][Dmaj7][E r A][Dmaj7][C#m7][F#][Bm7][E Amaj7][/][Dmaj7][/][Amaj7][/ A
ก่อนจาก][กัน  ][            ][เธอเตรียมหัวใจม][าก่อน เ][ตรียมจะ][หายไป อย่า][งใจร้อน จบทุกอย่างที่][สองเราเคย][ฝันใ][ฝ่ ชุดนอนที่เคยส][วมใส่    ][ของขวัญรูป][ถ่าย อยู่][มุมไหน เก็บทุกอย่างไม่เห][ลือร่องรอย ห][ายไป เหมือนเธอเอาความ][ฝัน วัน][นั้นที่มีกันเ][ก็บออกไป เสียงอ่อนโยนความห][วาน รอยยิ้][มที่สวยงาม][สิ่งใดใด สุดแต่ใจเธอ][นั้น ต้องก][ารอะไร จ][ะเอาชีวิตของ][คนคนนี้จ][ากไป แต่เ][ธอไม่อาจเอารักไปจากหัวใจ   ไม่][มีหวัง เรื่อง][ราวภาพทรงจำ เก็บเ][ป็นของสำคัญเ][สมอไป เธ][อไม่อาจเอารักไปจากหัวใจ m แตกต่าง][กัน  ][            ][ของที่สำคัญรอ][บกาย  ][คืนวันพ้][นผ่าน แหลก][สลาย แต่ความทรงจำไม่][ลบเลือนจาก][หัวใจ r ฉันเหมือน][เดิมไม่เคยเก่][า ถึงเธอรักเ][ขา ฉันรักเธอ][อยู่ เธอยังคงไม่รู้][ อาจจะลืมไปนั้น ][ไม่มีวัน ที่ฉั][นจะทิ้งมันไป r   ไม่][มีหวัง เรื่อง][ราวภาพทรงจำ ติดต][รึงในใจฉัน][เสมอไป เธ][อไม่อาจเอารักไปจากหัวใจ m
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Chord

        เพลง         เพลง           Song           Song    Album    Album  View  View
CinderellaCinderellaจงเพราะ4007
LikeLikeHong ser1358
One night standOne night standHong ser2031
กลัวKluaHong ser8656
เกาะร้าง ห่างรักKo Rang Hang RakHong ser7243
โกหกKohokจงเพราะ5771
ขาหมูKha Muจงเพราะ6330
คนสวยKhon Suaiตรงแนว ตรงแนว1672
แค่นั้นจริงจริงKhaenan Ching Chingตรงแนว ตรงแนว3374
จำทำไมCham Thammaiจงเพราะ12107
ฉันรักเธอChan Rak Thoeจงเพราะ4790
เธอไม่อาจเอารักไปจากหัวใจThoe Mai At Ao Rak Pai Chak Huachaiตรงแนว ตรงแนว10495
นกน้อยNok Noiจงเพราะ1910
บ้านของฉันBan Khong Chanจงเพราะ1533
เปิดเพลงไหน เปิดเมื่อไหร่ ก็ยังสวยงามPoet Phleng Nai Poet Muearai Ko Yang Suai-ngamจงเพราะ2260
แปรผกผันPaen Phokphanตรงแนว ตรงแนว4593
ฝากทีFak ThiHong ser7300
พรสวรรค์Phonsawanตรงแนว ตรงแนว1655
เพลงสุดท้ายPhleng Sutthaiจงเพราะ1805
แพ้คนสวยPhae Khon SuaiSanamluang Connect Selected1679
ฟ้าFaHong ser19963
ยอมแล้วYom Laeoตรงแนว ตรงแนว1650
รอยจูบRoi ChupHong ser2656
รักรึเปล่าRak Rue PlaoHong ser2357
รักแรกพบRak Raek Phopตรงแนว ตรงแนว34375
รู้มั้ยจ๊ะRu Mai ChaHong ser1373
เรือสำราญRuea Samranตรงแนว ตรงแนว1490
ลับสุดยอดLap Sutyotตรงแนว ตรงแนว1975
แล้วแต่Laeotaeตรงแนว ตรงแนว2123
เคียงข้างคุณKhiang Khang Khun1315
อากาศร้อนร้อนAkat Ron RonHong ser3620
โอกาสสุดท้ายOkat Sutthaiจงเพราะ7893
คืนนี้สบายKhuen Nit BaiPop dad14281
ยกมือYokmue1572
หัวใจบ้าบิ่นHuachai Babin2453
ซ่อนหาSonhaPop dad24426
เพลงของเราPhleng Khong RaoPop dad4547
จากกันด้วยดีChak Kan Duai DiPop dad2634
เผลอไปPhloe PaiPop dad3086
เจ็บแล้วไม่จำChep Laeo Mai ChamPop dad2752

เพลงที่ถูกเรียกดูล่าสุด
Last song


แนะนำการใช้งาน

 | 

Site map

 | 

About me

 | 

Contact us

ขออภัยท่านผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th

เนื่องจากเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th แสดงผลได้ไม่สมบูรณ์ กับ browser Internet Explorer เวอร์ชั่น ที่ต่ำกว่า 9 ลงไป ดังนั้น เพื่อให้การแสดงผลเป็นไปอย่างถูกต้อง สวยงาม และสื่อความหมายได้ครบถ้วนนั้น ท่านผู้เยี่ยมชมคงต้องสละเวลาทดลองใช้ browser ตัวอื่นแทน browser ที่ใช้อยู่เป็นประจำครับ ( และนี่จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ ในการท่องเว็ปไซต์ให้กัท่านผู้เยี่ยมชม ในการใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ครับ )

00:00 / 00:00 0