Allkeys.in.th

Allkeys.in.th

C Dm Em F G Am Bm7

หน้าค้นหา

0
0m 0s0 0s0 0s0 0s0 1s1 1s1 2s2 2s2 2s2 0s0 0s0 0m 1r1 2s0 2s0 1r2 0s0
Flame
คนโสดมีบ้างไหม

เพลง : คนโสดมีบ้างไหม

Song : Khon Sot Mi Bang Mai

ศิลปิน : Flame


m โสดอย่างนี้มานานเท่าไรเล่าใครจะรู้ โสดเป็นปีกี่เดือนกี่วัน ไม่เห็นจะมีใคร เข้ามาเติมเต็มท่วงทำนอง ช่วงชีวิตที่มันขาดหาย ไม่รู้เมื่อไหร่ ใครหนอ อยู่ลำพังมันเหงาเหลือเกิน โอ้ใจเอ๋ย วอนสายลมลำเพยช่วยเอื้อนเอ่ย ความรักไป ฝากเจ้านกที่เหินลม ช่วยหอบรักของข้านี้ไป มีใครได้ยินไหมช่วยตอบที รถไฟขบวนสุดท้าย ผ่านชานชาลาหรือยัง ใครหนอคือความหวัง จะมอบใจให้กับฉัน คนอื่นมีคู่รัก ปลอบตัวเองต้องมีสักวัน จูงมือเดินเบียดกัน อยู่ที่ไหนเนื้อคู่ฉัน คนโสดมีบ้างไหม ลองยกมือขึ้นหน่อย จะได้ไม่ต้องคอยแอบมองแฟนคนอื่นอยู่อย่างนี้ อยากมีใครอย่างเขา มันอิจฉาน้ำตาตกในทุกที กอดหมอนอยู่ทั้งปี อยากจะมีใครสักคน ไว้ให้กอด อยากจะเมมเบอร์โทรสักคนว่าที่รัก ความคิดถึงมีที่หยุดพัก คงอุ่นในหัวใจ ฟ้าดลใจช่วยเร่งที บอกผ่านเพลงนี้ไป จะรักให้สาใจ ทิ้งความโสด m r คนโสดมีบ้างไหม ลองยกมือขึ้นหน่อย จะได้ไม่ต้องคอยแอบมองแฟนคนอื่นอยู่อย่างนี้ อยากมีใครอย่างเขา มันอิจฉาน้ำตาตกในทุกที กอดหมอนอยู่ทั้งปี อยากจะมีใครสักคน r ฝากเพลงรักของข้านี้ไป กล่อมเธอให้ฝันดี จากใจหนึ่งดวงนี้ ของคนโสด
m Sot Yang Ni Ma Nan Thaorai Lao Khrai Cha Ru Sot Pen Pi Ki Duean Ki Wan Mai Hen Cha Mi Khrai Khao Ma Toemtem Thuangthamnong Chuang Chiwit Thi Man Khat Hai Mai Ru Muearai Khrai No Yu Lamphang Man Ngao Lueakoen O Chai Oei Won Sailom Lam Phoei Chuai Uean Oei Khwam Rak Pai Fak Chao Nok Thi Hoen Lom Chuai Hop Rak Khong Kha Ni Pai Mi Khrai Daiyin Mai Chuai Top Thi Rotfai Khabuan Sutthai Phan Chanchala Rue Yang Khrai No Khue Khwamwang Cha Mop Chai Hai Kap Chan Khon Uen Mi Khurak Plop Tua-eng Tong Mi Sak Wan Chungmue Doen Biat Kan Yu Thinai Nueakhu Chan Khon Sot Mi Bang Mai Long Yokmue Khuen Noi Cha Dai Mai Tong Khoi Aep Mong Faen Khon Uen Yu Yang Ni Yak Mi Khrai Yang Khao Man Itcha Namta Toknai Thukthi Kot Mon Yu Thang Pi Yak Cha Mi Khrai Sak Khon Wai Hai Kot Yak Cha Memboe Tho Sak Khon Wa Thirak Khwamkhit Thueng Mi Thi Yut Phak Khong Un Nai Huachai Fa Donchai Chuai Reng Thi Bok Phan Phleng Ni Pai Cha Rak Hai Sa Chai Thing Khwam Sot m r Khon Sot Mi Bang Mai Long Yokmue Khuen Noi Cha Dai Mai Tong Khoi Aep Mong Faen Khon Uen Yu Yang Ni Yak Mi Khrai Yang Khao Man Itcha Namta Toknai Thukthi Kot Mon Yu Thang Pi Yak Cha Mi Khrai Sak Khon r Fak Phleng Rak Khong Kha Ni Pai Klom Thoe Hai Fan Di Chak Chai Nueng Duang Ni Khong Khon Sot
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Karaoke

เพลง : คนโสดมีบ้างไหม

ศิลปิน : Flame

D][][E][/][C#m][][F#m][/][Bm][][E][/][A][/][A][/  ][A][C#m][Bm][E  ][D][C#m][F#m][Bm][E  ][A][C#m][Bm][E  ][D][C#m][F#m][Bm][E][A  ][D][C#m][Bm][E][A  ][D][C#m][F#m][Bm][D][E  ][D][E][C#m][F#m][Bm][E][A  ][D][E][C#m][F#m][Bm][D][E    ][A][C#m][Bm][E  ][D][C#m][F#m][Bm][E][A D][/][C#m][][F#m][/][Bm][][E][/][A][/][D][][E][/][C#m][][F#m][/][Bm][/][E][/ r  ][D][E][C#m][F#m][Bm][E][A  ][D][E][C#m][F#m][Bm][D][E r  ][D][C#m][F#m][Bm][E][A D
m โสดอย่าง][นี้มานานเท่าไรเล่าใครจ][ะรู้ โสดเป็น][ปีกี่เดือนกี่วัน ไม่เห็][นจะมีใคร เข้ามาเ][ติมเต็มท่วงทำนอง ช่วง][ชีวิตที่มัน][ขาดหาย ][ไม่รู้เมื่อไหร่ ใครห][นอ อยู่ลำ][พังมันเหงาเหลือเกิน โอ้][ใจเอ๋ย ][วอนสายลมลำเพยช่วยเอื้อนเ][อ่ย ความรักไป ฝากเจ้า][นกที่เหินลม ช่วยหอบ][รักของข้][านี้ไป มีใ][ครได้ยินไ][หมช่วยตอบ][ที รถไ][ฟขบวนสุดท้าย ผ่าน][ชานชาลาหรือยัง ใคร][หนอคือความห][วัง จะมอบใจให้][กับฉัน คน][อื่นมีคู่รัก ปลอบตั][วเองต้องมี][สักวัน จูง][มือเดินเบียดกัน อยู่ที่ไ][หนเนื้อคู่][ฉัน คนโสดมีบ้างไ][หม ลอง][ยกมือขึ้น][หน่อย จะ][ได้ไม่ต้อง][คอยแอบมองแฟน][คนอื่นอยู่อ][ย่างนี้ อยากมีใครอย่างเ][ขา มันอิจฉ][าน้ำ][ตาตกใน][ทุกที กอดห][มอนอยู่ทั้งปี อยากจะ][มีใครสัก][คน ไว้ให้กอด อยากจะเ][มมเบอร์โทรสักคนว่][าที่รัก ความคิด][ถึงมีที่หยุดพัก คง][อุ่นในหัวใจ ฟ้าดลใ][จช่วยเร่งที บอก][ผ่านเพลง][นี้ไป จะ][รักให้สาใ][จ ทิ้งความโ][สด m r คนโสดมีบ้างไ][หม ลอง][ยกมือขึ้น][หน่อย จะ][ได้ไม่ต้อง][คอยแอบมองแฟน][คนอื่นอยู่อ][ย่างนี้ อยากมีใครอย่างเ][ขา มันอิจฉ][าน้ำ][ตาตกใน][ทุกที กอดห][มอนอยู่ทั้งปี อยากจะ][มีใครสัก][คน r ฝากเพลงรั][กของข้านี้ไป กล่อม][เธอให้ฝัน][ดี จาก][ใจหนึ่งดวง][นี้ ของคนโสด][ 
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Chord


เพลงที่ถูกเรียกดูล่าสุด
Last song


แนะนำการใช้งาน

 | 

Site map

 | 

About me

 | 

Contact us

ขออภัยท่านผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th

เนื่องจากเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th แสดงผลได้ไม่สมบูรณ์ กับ browser Internet Explorer เวอร์ชั่น ที่ต่ำกว่า 9 ลงไป ดังนั้น เพื่อให้การแสดงผลเป็นไปอย่างถูกต้อง สวยงาม และสื่อความหมายได้ครบถ้วนนั้น ท่านผู้เยี่ยมชมคงต้องสละเวลาทดลองใช้ browser ตัวอื่นแทน browser ที่ใช้อยู่เป็นประจำครับ ( และนี่จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ ในการท่องเว็ปไซต์ให้กัท่านผู้เยี่ยมชม ในการใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ครับ )

00:00 / 00:00 0