Allkeys.in.th

Allkeys.in.th

C Dm Em F G Am Bm7

หน้าค้นหา

0
0m 0s0 0s0 0s0 0s0 1s1 1s1 0m 0s0 0s0 1r1 2s0 0m 1r1 0m
ดา Endorphine
ให้รักเดินทางมาเจอกัน

เพลง : ให้รักเดินทางมาเจอกัน

Song : Hai Rak Doenthang Ma Choe Kan

ศิลปิน : ดา Endorphine


m ต้นเหตุของความเสียใจ ก็คือความจริงที่สองเราไม่พูดกัน ไม่เคยจะมองตากัน ได้แต่คิดและทำ อะไรไปตามต้องการ โดยไม่สนใคร ต้นเหตุของรอยน้ำตา ไม่เคยเยียวยารักษาด้วยความเข้าใจ มันเป็นเพราะความไม่รู้ ไม่เคยดูให้ลึกลงไปข้างในหัวใจ ได้แต่ทนเก็บไว้ ผิดอะไรไม่เคยคิดถาม เมื่อไรจะเข้าใจ เมื่อไรจะรักกัน หากเราทั้งสองไม่ยอมเปิดใจ ให้คำว่ารักเดินทางมาเจอกัน เมื่อไรจะเข้าใจ ได้ไหมคนดี ช่วยพังทลายกำแพงที่มี ให้ใจของเรามีวันที่ดี ที่สวยงาม m ถ้าหากว่าเราพูดกัน ก็คงไม่ทำให้สองเราต้องร้องไห้ และคงไม่เป็นเช่นนี้ คงจะมีทุกวัน ที่ดีให้กันและกัน อยากให้เป็นอย่างนั้น พอจะทำให้กันได้ไหม r อยากจะลบลืมภาพเก่า ๆ อยากจะทำให้เรานั้นเข้าใจกันสักครั้ง m r m
m Tonhet Khong Khwam Siachai Kokhue Khwamching Thi Song Rao Mai Phut Kan Mai Khoei Cha Mong Ta Kan Dai Tae Khit Lae Tham Arai Pai Tam Tongkan Doi Mai Son Khrai Tonhet Khong Roi Namta Mai Khoei Yiaoya Raksa Duai Khwam Khaochai Man Pen Phro Khwam Mai Ru Mai Khoei Du Hai Luek Long Pai Khangnai Huachai Dai Tae Thon Kep Wai Phit Arai Mai Khoei Khit Tham Muearai Cha Khaochai Muearai Cha Rak Kan Hak Rao Thang Song Mai Yom Poetchai Hai Kham Wa Rak Doenthang Ma Choe Kan Muearai Cha Khaochai Dai Mai Khon Di Chuai Phangthalai Kamphaeng Thi Mi Hai Chai Khong Rao Mi Wanthi Di Thi Suai-ngam m Thahakwa Rao Phut Kan Ko Khong Mai Thamhai Song Rao Tong Ronghai Lae Khong Mai Pen Chenni Khong Cha Mi Thuk Wan Thi Di Hai Kanlaekan Yak Hai Pen Yang Nan Pho Cha Thamhai Kan Dai Mai r Yak Cha Lop Luem Phap Kao Kao Yak Cha Thamhai Rao Nan Khaochai Kan Sak Khrang m r m
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Karaoke

เพลง : ให้รักเดินทางมาเจอกัน

ศิลปิน : ดา Endorphine

E][/][A][/][E][ ][G#m][/][A][/][B][/  ][E][A][B][G#m  ][A][G#m][G#7][C#m][B][A][B  ][E][A][B][G#m  ][A][G#m][G#7][C#m][B][A][B  ][E][Emaj7][A][G#m][F#m][B  ][E][E7][A][G#m][F#m][B E][ ][G#m][/][A][/][B][/  ][E][A][B][G#m  ][A][G#m][G#7][C#m][B][A][B r F#m][G#m][A][Cmaj7][B F#m][/][G#m][/][A][/][B][/][B][/ r E][/][A][/][E][ ][G#m][/][A][/][B][/ E
m ต้นเหตุของความเ][สียใจ ก็][คือความจริงที่ส][องเราไม่][พูดกัน ไม่][เคยจะมองตากัน ได้แ][ต่คิดและ][ทำ   อะ][ไรไปต][ามต้องก][าร โดยไม่ส][นใคร ต้นเหตุของรอย][น้ำตา ไม่เ][คยเยียวยารัก][ษาด้วยความเข้][าใจ มัน][เป็นเพราะความไม่รู้ ไม่เ][คยดูให้][ลึก   ลงไ][ปข้างใ][นหัวใ][จ ได้แต่ท][นเก็บไว้ ผิดอะไรไม่เคยคิดถาม เมื่อ][ไรจะเข้าใจ เมื่][อไรจะรักกัน หากเราทั้งส][องไม่ยอมเปิ][ดใจ ให้คำว่า][รักเดินทางมาเ][จอกัน เมื่อ][ไรจะเข้าใจ ได้ไ][หมคนดี ช่วยพังทล][ายกำแพง][ที่มี ให้ใจขอ][งเรามีวันที่][ดี ที่สวยงาม m ถ้าหากว่าเราพู][ดกัน ก็][คงไม่ทำให้ส][องเราต้อง][ร้องไห้ และ][คงไม่เป็นเช่นนี้ ค][งจะมีทุก][วัน   ที่][ดีให้กั][นและ][กัน อยากให้เป็][นอย่างนั้น พอจะทำให้กันได้ไหม r อยากจะ][ลบลืมภาพเก่า ๆ อยากจะ][ทำให้เรานั้นเข้าใจกันสั][กครั้ง      ][  m r m
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Chord

        เพลง         เพลง           Song           Song    Album    Album  View  View
การเดินทางที่แสนพิเศษKan Doenthang Thi Saen PhisetSound about5032
คืนข้ามปีKhuen Kham Piภาพลวงตา8229
ดูแลเขาให้ดีดีDulae Khao Hai Di DiSound about5782
ได้ยินไหมDaiyin MaiSound about4564
ถึงเวลาฟังThueng Wela Fangดอกไม้ไฟ2562
ภาพลวงตาPhapluangtaภาพลวงตา4453
เรื่องของเราRueang Khong Raoดอกไม้ไฟ1750
ไม่ขอก็จะให้Mai Kho Ko Cha Haiดอกไม้ไฟ2932
ให้รักเดินทางมาเจอกันHai Rak Doenthang Ma Choe KanMusic box I love you more3053
ครั้งหนึ่ง เราเคยรักกันKhrang Nueng Rao Khoei Rak Kanแสนแสบ6175
คำขอสุดท้ายKhamkho Sutthaiภาพลวงตา2157
แค่บางครั้งKhae Bang Khrangดอกไม้ไฟ1740
ชีวิตสั้นจะตายChiwit San Cha TaiSound about 2067
ที่เห็นและเป็นอยู่Thi Hen Lae Pen Yuภาพลวงตา2175
ไม่ใครก็ใครMai Khrai Ko Khrai1359
ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอYing Ruchak Ying Rak Thoe26068
รักครั้งใหม่Rak Khrang MaiSound about2211
วันใหม่Wan MaiSound about1150
หญิงไทยYing Thaiแสนแสบ1864
อดีตของฉันปัจจุบันของเราAdit Khong Chan Patchuban Khong Raoแสนแสบ2697
อยากได้ยินว่ารักกันYak Daiyin Wa Rak Kanแสนแสบ5260
จุดเริ่มต้นของจุดจบChutroemton Khong Chutchopแสนแสบ2056
รักจะนำทางRak Cha NamthangSound about1455
รักษาสิทธิ์Raksa Sitภาพลวงตา2352
แสบSaepแสนแสบ1731
หากไม่มีวันพรุ่งนี้Hak Mai Mi Wan Phrungniแสนแสบ2774
หายเหนื่อยHai NueaiSound about1435
อยากรัก ไม่ต้องกลัวคำว่าเสียใจYak Rak Mai Tong Klua Kham Wa Siachai2000
อย่าบอกว่าไม่มีใครYa Bok Wa Mai Mi KhraiSound about2248
เข้าใจฉันไหมKhaochai Chan Maiดอกไม้ไฟ1519
รุ่งอรุณRung Arunภาพลวงตา1553
แล้วเราจะพบกันใหม่Laeo Rao Cha Phop Kan Maiภาพลวงตา1870
รักเอยRak Oei3229
รู้ทั้งรู้Ru Thang Ru4352
คำท้าKham Thaแสนแสบ741
ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนMai Tong Ru Wa Rao Khop Kan Baep NaiSleepless society 24511
อยากอยู่กับเธอทั้งคืนYak Yu Kap Thoe Thang Khuen1033
เขียนในใจ ร้องในเพลงKhian Nai Chai Rong Nai Phleng1793

เพลงที่ถูกเรียกดูล่าสุด
Last song


แนะนำการใช้งาน

 | 

Site map

 | 

About me

 | 

Contact us

ขออภัยท่านผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th

เนื่องจากเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th แสดงผลได้ไม่สมบูรณ์ กับ browser Internet Explorer เวอร์ชั่น ที่ต่ำกว่า 9 ลงไป ดังนั้น เพื่อให้การแสดงผลเป็นไปอย่างถูกต้อง สวยงาม และสื่อความหมายได้ครบถ้วนนั้น ท่านผู้เยี่ยมชมคงต้องสละเวลาทดลองใช้ browser ตัวอื่นแทน browser ที่ใช้อยู่เป็นประจำครับ ( และนี่จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ ในการท่องเว็ปไซต์ให้กัท่านผู้เยี่ยมชม ในการใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ครับ )

00:00 / 00:00 0