Allkeys.in.th

Allkeys.in.th

C Dm Em F G Am Bm7

หน้าค้นหา

0
0m 1m 0s0 0s0 0s0 1s1 1s1 2s2 2s2 0m 0s0 0s0 0s0 1r1 2s0 2s0 0m 1r2 0m
ปนัดดา เรืองวุฒิ
ผิดที่เธอ

เพลง : ผิดที่เธอ

Song : Phit Thi Thoe

ศิลปิน : ปนัดดา เรืองวุฒิ


m m คนอย่างเธอถึงทำอย่างไง ไม่มีวันที่ฉันจะมองว่าดี ไม่มีวันเปิดหัวใจ รักเธอ กลับไปซะอย่ามาให้เจอกันเลย เธอก็รู้ว่าฉันทุกครั้งไม่เคยใจอ่อน กับการทุ่มเทของเธอ แต่แล้วทำไม วันนี้มีเธอจนล้นในใจ ก่อนนั้นก็ไม่เคยจะคิดอะไร มันเกลียดไม่อยากจะมองด้วยซ้ำ สิ่งที่ทำลงไป ไม่ควร ฉันเองก็รู้ ห้ามอย่างไร มันอยาก กลับไปเป็นเหมือนเดิม กลับไปวันที่ไม่มีใครให้สบตา ผิดที่เธอคนเดียว เธอทำให้ความรักเกิด เพื่ออะไร เมื่อต่าง ต่างก็รู้กันอยู่ เราอยู่บนโลกที่ควร ห่าง กัน m ตั้งแต่วันที่รู้ตัวเอง รู้ว่าใจของฉันกำลังรักเธอ ก็เหมือนใจมันแบ่งครึ่งเป็นสองทาง ห่างกันไปไกลไกล แล้วลืมเธอเลย กลับปิดทางให้เธอแล้วทิ้งอะไรทุกอย่าง แต่อย่างไงก็มีน้ำตา ไม่รู้ทำไม ต้องรับเธอมาในหัวใจ ก่อนนั้นก็ไม่เคยจะสนใคร มันแปลกที่ใจมาเป็น อย่างนี้ r ผิดที่เธอคนเดียว เธอทำให้ความรักเกิด เพื่ออะไร เมื่อต่าง ต่างก็รู้กันอยู่ ว่าเรา ต้องห้ามจิตใจเอาไว้ m r m
m m Khon Yang Thoe Thueng Tham Yang Ngai Mai Mi Wanthi Chan Cha Mong Wa Di Mai Mi Wan Poet Huachai Rak Thoe Klap Pai Sa Ya Ma Hai Choe Kan Loei Thoe Ko Ru Wa Chan Thuk Khrang Mai Khoei Chai-on Kap Kan Thumthe Khong Thoe Tae Laeo Thammai Wanni Mi Thoe Chon Lon Nai Chai Kon Nan Ko Mai Khoei Cha Khit Arai Man Kliat Mai Yak Cha Mong Duai Sam Sing Thi Tham Long Pai Mai Khuan Chan Eng Ko Ru Ham Yangrai Man Yak Klap Pai Pen Mueandoem Klap Pai Wanthi Mai Mi Khrai Hai Sop Ta Phit Thi Thoe Khon Diao Thoe Thamhai Khwam Rak Koet Phuea Arai Muea Tang Tang Ko Ru Kan Yu Rao Yu Bon Lok Thi Khuan Hang Kan m Tangtae Wanthi Ru Tua-eng Ru Wa Chai Khong Chan Kamlang Rak Thoe Ko Muean Chai Man Baeng Khrueng Pen Song Thang Hang Kan Pai Klai Klai Laeo Luem Thoe Loei Klap Pit Thang Hai Thoe Laeo Thing Arai Thuk Yang Tae Yang Ngai Ko Mi Namta Mai Ru Thammai Tong Rap Thoe Ma Nai Huachai Kon Nan Ko Mai Khoei Cha Son Khrai Man Plaek Thi Chaima Pen Yang Ni r Phit Thi Thoe Khon Diao Thoe Thamhai Khwam Rak Koet Phuea Arai Muea Tang Tang Ko Ru Kan Yu Wa Rao Tong Ham Chitchai Ao Wai m r m
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Karaoke

เพลง : ผิดที่เธอ

ศิลปิน : ปนัดดา เรืองวุฒิ

F#m][][Bm][/][E][][A][/][D][][G][/][F#m][][C#][/ A][/][D][/][A][/][D][/ A][E][F#m][C#][D][F#][Bm][E A][E][F#m][C#][D][E][D][A  ][D][C#][F#m][A7][D][Bm][C#  ][F#m][Bm][E][A  ][D][G][Cdim][C#  ][F#m][Bm][E][A  ][D][C#m][Cdim][C# A][/][D][/][A][/][D][/ A][E][F#m][C#][D][F#][Bm][E A][E][F#m][C#][D][E][D][A  ][D][C#][F#m][A7][D][Bm][C# r  ][F#m][Bm][E][A  ][D][C#m][Cdim][C# F#m][][Bm][/][E][][A][/][D][][G][/][Cdim][][C#][/ r F#m][][Bm][/][E][][A][/][D][][G][/][C#][/][F#m][/ A
m m คนอย่างเธอถึง][ทำอย่างไง ไม่มี][วันที่ฉัน][จะมองว่าดี ][ไม่มี][วันเปิดหัวใจ ][รักเธอ  ][  กลับไปซะอย่ามาให้][เจอกันเลย เธอ][ก็รู้ว่าฉันทุก][ครั้งไม่เคยใจ][อ่อน กับ][การทุ่มเทของ][เธอ  ][  แต่แล้วทำ][ไม วัน][นี้มีเธอจน][ล้นในใจ ก่อน][นั้นก็ไม่เคยจะ][คิดอะไร มัน][เกลียดไม่อยากจะ][มองด้วยซ้ำ สิ่งที่][ทำลงไป ไม่][ควร ฉันเอง][ก็รู้ ห้ามอย่าง][ไร มัน][อยาก กลับไปเป็นเหมือน][เดิม กลับไปวันที่][ไม่มีใครให้สบ][ตา ผิด][ที่เธอคนเดียว เธอ][ทำให้ความรัก][เกิด เพื่ออะ][ไร เมื่อ][ต่าง ต่าง][ก็รู้กันอยู่ ][เราอยู่บน][โลกที่ควร ห่าง กัน m ตั้งแต่วันที่][รู้ตัวเอง ][รู้ว่าใจของ][ฉันกำลังรัก][เธอ ก็เหมือน][ใจมันแบ่งครึ่ง][เป็นสอง][ทาง ห่างกันไปไกลไกล แล้ว][ลืมเธอเลย กลับปิด][ทางให้เธอแล้ว][ทิ้งอะไรทุก][อย่าง แต่อย่าง][ไงก็มีน้ำ][ตา  ][  ไม่รู้ทำ][ไม ต้อง][รับเธอมาใน][หัวใจ ก่อน][นั้นก็ไม่เคยจะ][สนใคร มัน][แปลกที่ใจมา][เป็น อย่างนี้ r ผิด][ที่เธอคนเดียว เธอ][ทำให้ความรัก][เกิด เพื่ออะ][ไร เมื่อ][ต่าง ต่าง][ก็รู้กันอยู่ ][ว่าเรา ต้อง][ห้ามจิตใจเอาไว้ m r m
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Chord

        เพลง         เพลง           Song           Song    Album    Album  View  View
ผิดที่เธอPhit Thi Thoeมีค่าเวลาเธอเหงา2370
ลมหนาวและดาวเดือนLom Nao Lae Dao Dueanดอกไม้ในหัวใจ6832
โกหกไม่ลง พูดตรงตรงไม่ได้Kohok Mai Long Phut Trong Trong Mai Daiผู้หญิงสีเทา ความเหงา กับความรัก1750
ชั่วโมงนี้ฉันขอChuamong Ni Chan Khoผู้หญิงสีเทา ความเหงา กับความรัก2451
ผิดเรื่องเดียวPhit Rueang Diaoผู้หญิงสีเทา ความเหงา กับความรัก3926
ผู้หญิงโง่โง่ที่ยอมเธอง่ายง่ายPhuying Ngo Ngo Thi Yom Thoe Ngai Ngai1845
พยายามPhayayam1705
หัวใจไม่เคยหยุดรักเธอHuachai Mai Khoei Yut Rak Thoe1615
ความรักไม่อนุญาตKhwam Rak Mai Anuyat1716
ในฐานะอะไรNai Thana Arai2139
ทำไมต้องยอมThammai Tong Yomดอกไม้ นอกแจกัน2532
สายตาคู่นั้นSaita Khu Nan2608
สิ้นสุดสักทีSinsut Sak Thiดอกไม้ นอกแจกัน1906
หมดหัวใจMot Huachai1895
ทำเพราะรักTham Phro Rak1568

เพลงที่ถูกเรียกดูล่าสุด
Last song


แนะนำการใช้งาน

 | 

Site map

 | 

About me

 | 

Contact us

ขออภัยท่านผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th

เนื่องจากเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th แสดงผลได้ไม่สมบูรณ์ กับ browser Internet Explorer เวอร์ชั่น ที่ต่ำกว่า 9 ลงไป ดังนั้น เพื่อให้การแสดงผลเป็นไปอย่างถูกต้อง สวยงาม และสื่อความหมายได้ครบถ้วนนั้น ท่านผู้เยี่ยมชมคงต้องสละเวลาทดลองใช้ browser ตัวอื่นแทน browser ที่ใช้อยู่เป็นประจำครับ ( และนี่จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ ในการท่องเว็ปไซต์ให้กัท่านผู้เยี่ยมชม ในการใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ครับ )

00:00 / 00:00 0