Allkeys.in.th

Allkeys.in.th

C Dm Em F G Am Bm7

หน้าค้นหา

0
0s0 0s0 1s1 1s1 2s2 2s2 2s2 0m 0s0 1r1-r2 0m 2s0 2s0 2s0 0m
sGqLREQMCRM?si=q2IQKgNssfRgHR4G
Zeal
บุคคลตัวอย่าง

เพลง : บุคคลตัวอย่าง

Song : Bukkhon Tuayang

ศิลปิน : Zeal


คนเรามีหัวใจ เลยทำให้มีความรู้สึก ฉันนึกจะทำอะไร ก็คิดถึงใจของเธอก่อน ว่าเดือดร้อนหรือไม่ เธอก็คงรู้ดี ว่าตัวฉันมีความรู้สึก แต่นึกจะทำอะไร ไม่คิดถึงใครว่าต้องเจ็บ เก็บรักให้คนมากมาย ถ้ารักกันไปดีดีโดยไม่มีเรื่องคนอื่น มันฝืนใจเธอขนาดนั้น ถ้าเห็นฉันมุมแรงแรง เปลี่ยนแปลงไม่หวาน และไม่ยอมเธอเหมือนทุกที อยากให้รู้ว่าฉันมีเธอเป็นคนที่สอนทุกอย่าง อย่าโมโหถ้าฉัน หลงทางเป็นคนไม่ดี ถ้าฉันมีคนอื่น อย่ายืนร้องไห้เพื่อบอกกับฉันให้กลับมารักเธอได้ไหม หัวใจ ไม่ได้ต้องการทำอย่างนี้ หัวใจ แค่ลองทำตามสิ่งที่เธอคิดว่าดี แค่เท่านี้เอง m คงไม่มีวิธี ที่ทำให้เธอนั้นรู้สึก ว่าลึกลงไปในใจ ฉันร้าวระบมยังไง นอกจากทำตัวเหมือนเธอ r m อยากให้รู้ว่าฉันมีเธอเป็นคนที่สอนทุกอย่าง จากวันนี้ถ้าฉัน หลงทางเป็นคนไม่ดี ถ้าฉันมีคนอื่น อย่ายืนร้องไห้เพื่อบอกกับฉันให้กลับมารักเธอได้ไหม หัวใจ ไม่ได้ต้องการทำอย่างนี้ หัวใจ แค่ลองทำตามสิ่งที่เธอคิดว่าดี แค่เท่านี้เอง m
Khonrao Mi Huachai Loei Thamhai Mi Khwamrusuek Chan Nuek Cha Tham Arai Ko Khitthueng Chai Khong Thoe Kon Wa Dueatron Ruemai Thoe Ko Khong Ru Di Wa Tua Chan Mi Khwamrusuek Tae Nuek Cha Tham Arai Mai Khitthueng Khrai Wa Tong Chep Kep Rak Hai Khon Makmai Tha Rak Kan Pai Di Di Doi Mai Mi Rueang Khon Uen Man Fuen Chai Thoe Khanat Nan Tha Hen Chan Mum Raeng Raeng Plianplaeng Mai Wan Lae Mai Yom Thoe Muean Thukthi Yak Hai Ru Wa Chan Mi Thoe Pen Khon Thi Son Thuk Yang Ya Moho Tha Chan Long Thang Pen Khon Mai Di Tha Chan Mi Khon Uen Ya Yuen Ronghai Phuea Bok Kap Chan Hai Klap Ma Rak Thoe Dai Mai Huachai Mai Dai Tongkan Tham Yang Ni Huachai Khae Long Tham Tam Sing Thi Thoe Khit Wa Di Khae Thao Ni-eng m Khong Mai Mi Withi Thi Thamhai Thoe Nan Rusuek Wa Luek Long Pai Nai Chai Chan Rao Rabom Yangngai Nokchak Thamtua Muean Thoe r m Yak Hai Ru Wa Chan Mi Thoe Pen Khon Thi Son Thuk Yang Chak Wanni Tha Chan Long Thang Pen Khon Mai Di Tha Chan Mi Khon Uen Ya Yuen Ronghai Phuea Bok Kap Chan Hai Klap Ma Rak Thoe Dai Mai Huachai Mai Dai Tongkan Tham Yang Ni Huachai Khae Long Tham Tam Sing Thi Thoe Khit Wa Di Khae Thao Ni-eng m
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Karaoke

เพลง : บุคคลตัวอย่าง

ศิลปิน : Zeal

 ][Asus2][C#m7][F#m][D][C#m][Bm][E  ][Asus2][C#m7][F#m][D][C#m][Bm][E  ][Dmaj7][Amaj7][Dmaj7][Amaj7  ][Dmaj7][C#m7][F#m][G][F#m][E  ][Amaj7][C#m7][F#m  ][D][C#m][D][E][D][C#m][Bm  ][C#m][D][C#m][F#m][G][E Amaj7][/][Amaj7][/][Dmaj7][/][Dmaj7][/  ][Asus2][C#m7][F#m][D][C#m][Bm][E r Dmaj7][/][Amaj7][/][Dmaj7][/][Amaj7][/][F][/][D][/][Bm][/][E][/  ][Amaj7][C#m7][F#m  ][D][C#m][D][E][D][C#m][Bm  ][C#m][D][C#m][F#m][G][E A][/ A
คนเรามีหัว][ใจ เลยทำให้มี][ความรู้สึก ฉันนึกจะทำ][อะไร ก็คิดถึงใจของ][เธอก่อน][ ว่าเดือด][ร้อนหรือ][ไม่ เธอก็คง][รู้ดี ว่าตัวฉันมี][ความรู้สึก แต่นึกจะทำ][อะไร ไม่คิดถึงใครว่า][ต้องเจ็บ][  เก็บรัก][ให้คนมาก][มาย ถ้า][รักกันไปดีดีโดย][ไม่มีเรื่องคนอื่น มัน][ฝืนใจเธอข][นาดนั้น ถ้า][เห็นฉันมุมแรงแรง เปลี่ยน][แปลงไม่][หวาน และ][ไม่ยอม][เธอเหมือนทุก][ที อยากให้][รู้ว่าฉันมีเธอเป็นคนที่สอนทุกอย่าง อย่าโม][โหถ้าฉัน หลงทางเป็น][คนไม่ดี ถ้าฉัน][มีคนอื่น ][อย่ายืน][ร้อง][ไห้เพื่อบอกกับ][ฉันให้กลับมา][รักเธอได้][ไหม หัว][ใจ ไม่ได้ต้อง][การทำอย่างนี้ หัว][ใจ แค่ลองทำ][ตามสิ่งที่เธอคิดว่า][ดี    ][ แค่เท่านี้เอง m คงไม่มีวิ][ธี ที่ทำให้เธอ][นั้นรู้สึก ว่าลึกลงไปใน][ใจ ฉันร้าวระบมยัง][ไง  ][ นอกจาก][ทำตัวเหมือน][เธอ r m อยากให้][รู้ว่าฉันมีเธอเป็นคนที่สอนทุกอย่าง จากวัน][นี้ถ้าฉัน หลงทางเป็น][คนไม่ดี ถ้าฉัน][มีคนอื่น ][อย่ายืน][ร้อง][ไห้เพื่อบอกกับ][ฉันให้กลับมา][รักเธอได้][ไหม หัว][ใจ ไม่ได้ต้อง][การทำอย่างนี้ หัว][ใจ แค่ลองทำ][ตามสิ่งที่เธอคิดว่า][ดี    ][ แค่เท่านี้เอง m
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Chord

        เพลง         เพลง           Song           Song  Release  Release
สองรักSong Rak2002-09-24
พบเพื่อเพียงผ่านPhop Phuea Phiang Phan2005-12-09
เพราะฉะนั้นPhrochanan2011-08-11
หมดชีวิต (ฉันให้เธอ)Mot Chiwit (Chan Hai Thoe)2008-08-19
หยุดรักยังไงYut Rak Yangngai2013-01-13
วินาทีWinathi2011-09-15
สัมผัสที่เจ็บSamphat Thi Chep2011-09-15
ไม่ต้องการเห็นใครบางคน ( ที่ไม่รักกัน )Mai Tongkan Hen Khrai Bang Khon ( Thi Mai Rak Kan )2009-07-26
แบบไหนที่เธอรักBaep Nai Thi Thoe Rak2010-04-23
ไม่รู้ทำไมMai Ru Thammai2005-08-01
รักไม่ได้ ไม่ใช่ไม่รักRak Mai Dai Mai Chai Mai Rak2010-09-18
ล้มทั้งยืนLomthangyuen2004-10-19
ฉันกำลังจะตายChan Kamlang Cha Tai2011-09-15
สมรภูมิไฟSamoraphum Fai2010-09-18
ความรักคือการต่อสู้Khwam Rak Khue Kan Tosu2008-08-19
คำสาปKham Sap2008-08-19
โง่เขลาNgo Khlao2002-09-24
จูบลาChup La2004-10-19
ใจโทรมโทรมChai Som Som2003-11-04
ดาวDao2008-08-19
บุคคลตัวอย่างBukkhon Tuayang2008-08-19
รักเธอทั้งชีวิตRak Thoe Thang Chiwit2013-12-11
มองตัวเองMong Tua-eng2008-08-19
สิ่งแปลกปลอมSing Plaekplom2011-09-15
หลังชนฝาLang Chon Fa2005-12-09
เหวี่ยงWiang2002-09-24
อย่าอยู่คนเดียวYa Yu Khon Diao2005-12-09
แรงมาแรงไปRaeng Ma Raeng Pai2004-10-19
ยังอยู่ตรงนี้Yang Yu Trongni2006-11-07
เตลิดTaloet2017-05-25

เพลงที่ถูกเรียกดูล่าสุด
Last song


แนะนำการใช้งาน

 | 

Site map

 | 

About me

 | 

Contact us

ขออภัยท่านผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th

เนื่องจากเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th แสดงผลได้ไม่สมบูรณ์ กับ browser Internet Explorer เวอร์ชั่น ที่ต่ำกว่า 9 ลงไป ดังนั้น เพื่อให้การแสดงผลเป็นไปอย่างถูกต้อง สวยงาม และสื่อความหมายได้ครบถ้วนนั้น ท่านผู้เยี่ยมชมคงต้องสละเวลาทดลองใช้ browser ตัวอื่นแทน browser ที่ใช้อยู่เป็นประจำครับ ( และนี่จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ ในการท่องเว็ปไซต์ให้กัท่านผู้เยี่ยมชม ในการใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ครับ )

00:00 / 00:00