Allkeys.in.th

Allkeys.in.th

C Dm Em F G Am Bm7

หน้าค้นหา

0
3s0 3s0 0s0 0s0 0s0 0s0 1s1 1s1 2s2 2s2 1r2 0s0 0s0 0s0 0s0 0s0 0s0 0s0 1r1-r2-r2 4s0 4s0 1r2-r2 0m
Illslick
ถ้าโลกนี้ไม่มีดวงจันทร์

เพลง : ถ้าโลกนี้ไม่มีดวงจันทร์

Song : Tha Lok Ni Mai Mi Duangchan

ศิลปิน : Illslick


มองดวงจันทร์บนฟ้าน้ำตาก็ไหลขึ้นมา เห็นภาพเธออยู่บนนภา คงไม่มีทางจะได้เธอมา ก็เรามันไม่มีวาสนา ดวงจันทร์จันทร์เจ้าเอ๋ยฉันควรจะทำเช่นไร ฟ้าจะช่วยกระซิบถึงคนที่อยู่แสนไกล ก็ในเมื่อความจริงฉันไม่มีวันได้ครอบครอง ฟังฉันหน่อยได้ไหมโอ้ดวงจันทร์ฉันขอวอน ทำได้เพียงอิจฉาคนที่ได้นอนกอดเธอ ก็คงจะมีพร้อมทั้งเงินทองและเลิศเลอ ยิ้มทั้งน้ำตาที่เห็นเธอมีความสุข เหมือนฝันในยามนิทรา อย่าได้มีใครมาปลุก ได้รักเธอในความฝันก็พอ ถึงแม้ว่าฉันต้องปวดร้าวอีกสักเท่าไรก็ยอม แม้เนิ่นนานแต่จะไม่เปลี่ยนไป นั่งมองดวงจันทร์ไม่ไปไหน อยากให้โลกนี้ไม่มีดวงจันทร์ จะได้ไม่ต้องมานั่งคิดถึงเธอทุกวัน วอนให้สายลมช่วยพัดพาไป พัดเอาความคิดถึงฉันลอยล่องไป r ดวงเดือนช่างสาดแสงแวววาวระยับตา ทุกวันฉันอธิษฐานขอให้แสงนั้นลับลา เธอก็เหมาะสมกับคนที่ควรคู่เธอ ได้แต่บอกตัวเองกับความจริงที่ต้องเจอ เป็นแค่คนเดินดินกินข้าวแกง ไม่มีปัญญาไปหาแหวนเพชรให้ใคร มีเพียงความจริงใจเท่านั้นที่มอบให้ไป เกิดใหม่กี่ครั้งก็คงไม่ดีเหมือนเขา จะมีบางไหมละใครซักคนที่จะรู้สึกเหมือนเรา แล้วจะเป็นไปได้ไหมถ้าหากไม่มีดวงจันทร์ เพราะฉันคิดถึงเธอในทุกทุกครั้งที่เห็นมัน พยายามจะลืมแต่มันก็ทำไม่ได้ ให้ร้องไห้ซักกี่ครั้งแต่มันก็ยังไม่หาย r ทุกครั้งที่มอง ฉันเฝ้านึกถึง แต่เธอ ยามที่เห็นดวงจันทร์มันทรมานเหลือเกิน r m
Mong Duangchan Bon Fa Namta Ko Lai Khuen Ma Hen Phap Thoe Yu Bon Napha Khong Mai Mi Thang Cha Dai Thoe Ma Ko Rao Man Mai Mi Watsana Duangchan Chan Chao Oei Chan Khuan Cha Tham Chenrai Fa Cha Chuai Krasip Thueng Khon Thiyu Saen Klai Ko Nai Muea Khwamching Chan Mai Mi Wan Dai Khropkhrong Fang Chan Noi Dai Mai O Duangchan Chan Kho Won Tham Dai Phiang Itcha Khon Thi Dai Non Kot Thoe Ko Khong Cha Mi Phromthang Ngoenthong Lae Loet Loe Yim Thang Namta Thi Hen Thoe Mi Khwam Suk Muean Fan Nai Yam Nitthra Ya Dai Mi Khrai Ma Pluk Dai Rak Thoe Nai Khwam Fan Ko Pho Thuengmaewa Chan Tong Puatrao Ik Sak Thaorai Ko Yom Mae Noennan Tae Cha Mai Plian Pai Nang Mong Duangchan Mai Pai Nai Yak Hai Lok Ni Mai Mi Duangchan Cha Dai Mai Tong Ma Nang Khitthueng Thoe Thuk Wan Won Hai Sailom Chuai Phat Pha Pai Phat Ao Khwamkhit Thueng Chan Loi Long Pai r Duang Duean Chang Sat Saeng Waeowao Rayap Ta Thuk Wan Chan Athitthan Kho Hai Saeng Nan Lap La Thoe Ko Mosom Kap Khon Thi Khuan Khu Thoe Dai Tae Bok Tua-eng Kap Khwamching Thi Tong Choe Pen Khae Khon Doen Din Kin Khaokaeng Mai Mi Panya Pai Ha Waen Phet Hai Khrai Mi Phiang Khwamchingchai Thaonan Thi Mop Hai Pai Koet Mai Ki Khrang Ko Khong Mai Di Muean Khao Cha Mi Bang Mai La Khrai Sak Khon Thi Cha Rusuek Muean Rao Laeo Cha Pen Pai Dai Mai Thahak Mai Mi Duangchan Phro Chan Khitthueng Thoe Nai Thuk Thuk Khrang Thi Hen Man Phayayam Cha Luem Tae Man Ko Tham Mai Dai Hai Ronghai Sak Ki Khrang Tae Man Ko Yang Mai Hai r Thuk Khrang Thi Mong Chan Fao Nuekthueng Tae Thoe Yam Thi Hen Duangchan Man Thoraman Lueakoen r m
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Karaoke

เพลง : ถ้าโลกนี้ไม่มีดวงจันทร์

ศิลปิน : Illslick

Abmaj7][Cm][Gm][Fm][Gm][Abmaj7  ][Cm][Gm][Fm][Gm Abmaj7][Cm][Gm][Fm][Gm][Abmaj7  ][Cm][Gm][Fm][Gm][Abmaj7  ][Cm][Gm][Fm][Gm][Abmaj7  ][Cm][Gm][Fm][Gm][Abmaj7  ][Cm][Gm][Fm][Gm][Abmaj7  ][Cm][Gm][Fm][Gm][Ab][Bb  ][Abmaj7][Cm][Gm][Fm Gm][Abmaj7][Cm][Gm][Fm][Gm r Abmaj7][Cm][Gm][Fm][Gm][Abmaj7  ][Cm][Gm][Fm][Gm][Abmaj7  ][Cm][Gm][Fm  ][Gm][Abmaj7  ][Cm][Gm][Fm][Gm][Abmaj7  ][Cm][Gm][Fm][Gm  ][Abmaj7 r  ][G7][Cm7][Bb][Abmaj7  ][G7][Ab][Gm][Bb r Abmaj7][/][Cm7][][Gm7][/][Fm7][][Gm7][/( 2 ครั้ง) Ab
มองดวงจันทร์บน][ฟ้า  น้ำ][ตาก็ไห][ลขึ้นมา เห็นภาพ][เธออยู่บ][นนภา คง][ไม่มี   ][ทางจะ][ได้เธอมา ก็เรามันไม่มี][วาสนา ดวงจันทร์จันทร์เจ้า][เอ๋ยฉันควรจ][ะทำเช่น][ไร ฟ้าจะช่วยกระซิบถึงคนที่][อยู่แสน][ไกล ก็ในเมื่อความ][จริงฉันไม่มี][วันได้ครอบ][ครอง ฟังฉันหน่อยได้ไหมโอ้ดวง][จันทร์ฉันขอ][วอน ทำได้เพียงอิจ][ฉาคนที่ได้][นอนกอด][เธอ ก็คงจะมีพร้อมทั้งเงิน][ทองและเลิศ][เลอ ยิ้มทั้งน้ำ][ตาที่เห็นเธอ][มีความ][สุข เหมือนฝันในยามนิทรา อย่าได้มี][ใครมา][ปลุก ได้รักเธอในความ][ฝันก็   ][พอ ถึงแม้ว่า][ฉันต้องปวดร้าวอีกสักเท่าไรก็][ยอม    ][  แม้เนิ่น][นานแต่จะไม่][เปลี่ยนไป ][นั่งมองดวงจันทร์][ไม่     ][ไป  ][ไหน อยากให้][โลกนี้ไม่มีดวง][จันทร์ จะ][ได้ไม่ต้องมา][นั่งคิดถึงเธอทุกวัน วอนให้ส][ายลมช่วยพัดพา][ไป    ][พัดเอาความคิด][ถึงฉันลอยล่อง][ไป r ดวงเดือนช่างสาด][แสงแวว][วาวระยับ][ตา ทุกวันฉันอธิษฐานขอให้][แสงนั้นลับ][ลา เธอก็เหมาะ][สมกับคนที่][ควรคู่ เ][ธอ ได้แต่บอกตัวเองกับความ][จริงที่ต้อง][เจอ เป็นแค่คนเดินดินกินข้าว][แกง ไม่มีปัญญาไป][หาแหวน][เพชรให้ใคร มีเพียงความจริงใจเท่า][นั้นที่มอบให้][ไป เกิดใหม่กี่][ครั้งก็คงไม่][ดีเหมือนเ][ขา จะมีบางไหมละใครซักคนที่จะรู้][สึกเหมือน][เรา แล้วจะเป็นไปได้][ไหมถ้าหาก][ไม่มีดวง][จันทร์ เพราะฉันคิดถึงเธอในทุกทุก][ครั้งที่เห็นมัน พยายามจะลืมแต่มันก็ทำไม่ได้ ให้ร้องไห้ซักกี่ครั้งแต่มันก็ยังไม่][หาย r ทุกครั้งที่][มอง ฉันเฝ้านึก][ถึง      ][แต่ เ][ธอ ยามที่เห็นดวง][จันทร์มันทร][มาน][เหลือ  ][เกิน r m
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Chord


เพลงที่ถูกเรียกดูล่าสุด
Last song


แนะนำการใช้งาน

 | 

Site map

 | 

About me

 | 

Contact us

ขออภัยท่านผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th

เนื่องจากเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th แสดงผลได้ไม่สมบูรณ์ กับ browser Internet Explorer เวอร์ชั่น ที่ต่ำกว่า 9 ลงไป ดังนั้น เพื่อให้การแสดงผลเป็นไปอย่างถูกต้อง สวยงาม และสื่อความหมายได้ครบถ้วนนั้น ท่านผู้เยี่ยมชมคงต้องสละเวลาทดลองใช้ browser ตัวอื่นแทน browser ที่ใช้อยู่เป็นประจำครับ ( และนี่จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ ในการท่องเว็ปไซต์ให้กัท่านผู้เยี่ยมชม ในการใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ครับ )

00:00 / 00:00 0