Allkeys.in.th

Allkeys.in.th

C Dm Em F G Am Bm7

หน้าค้นหา

0
0m 0s0 0s0 0m 0s0 0s0 1s0 1s0 0m 2s0 2s0 2s0 1s0 1s0 1s0 0m 0s0 0s0
Bodyslam
ทางกลับบ้าน

เพลง : ทางกลับบ้าน

Song : Thang Klapban

ศิลปิน : Bodyslam


m ในวันที่ใจ มืดหม่น วันที่ชีวิตหลงทางมาไกล ในวันที่ใจ วุ่นวาย ยิ่งทำให้คิดถึงบ้านเรา จากมาตั้งนาน ไกลแสนไกล เมื่อไหร่ความฝันจะเป็นจริง หรือที่ฝันใฝ่ไม่มีจริง m เข้าใจว่าคนทุกคน ย่อมมีเหตุผลของการเดินทาง แต่ใจฉันยังอ้างว้าง เมื่อสิ่งที่หวังนั้นยังไกล หนึ่งใจล่องลอย กลางผู้คน ที่ก็ไม่รู้ใครเป็นใคร หนึ่งใจที่ยัง ต้องเดินไป เมื่อไหร่ที่ล้มยังคิดถึงพ่อ เมื่อไหร่ที่ท้อยังคิดถึงแม่ และยังคงทำตามคำสัญญา ชีวิตเมื่อทำได้ตามความฝัน วันนั้นฉันคงได้กลับ เอาฝันนั้นไปฝาก m ปลิวไปตามกระแสใจคน ยังเคว้งคว้างและไร้จุดหมายมืดมน ความจริงใจสุดท้ายไม่มีความหมาย โลกที่มันลวงหลอก มันช่างโหดร้าย หรือมันอาจเป็นโชคชะตา ที่ฟ้าได้กำหนดเอาไว้ และยังคงคิดถึงพ่อ เมื่อไรที่ท้อยังคิดถึงแม่ และยังคงทำตามคำสัญญา ชีวิตเมื่อทำได้ตามความฝัน วันนั้นฉันคงได้กลับ เอาฝันไปกราบเท้า แม้หนทางมันจะยังห่างไกล ฉันจะไม่ถอดใจ วันนั้นต้องเป็นจริง m ในวันที่ใจมืดหม่น วันที่ชีวิตหลงทางมาไกล แต่ใจฉันยังสู้ไหว จะเหนื่อยแค่ไหนยังเดินต่อ สิ่งที่ฝันใฝ่อาจเลื่อนลอย แต่ว่าความหวังยังยิ่งใหญ่ หนึ่งใจที่ยัง ต้องเดินไป
m Nai Wanthi Chai Muet Mon Wanthi Chiwit Long Thang Ma Klai Nai Wanthi Chai Wunwai Ying Thamhai Khitthueng Ban Rao Chak Ma Tang Nan Klai Saen Klai Muearai Khwam Fan Cha Pen Ching Rue Thi Fan Fai Mai Mi Ching m Khaochai Wa Khon Thuk Khon Yom Mi Hetphon Khong Kan Doenthang Tae Chai Chan Yang Angwang Muea Sing Thi Wang Nan Yang Klai Nueng Chai Long Loi Klang Phukhon Thi Ko Mai Ru Khrai Pen Khrai Nueng Chai Thi Yang Tong Doen Pai Muearai Thi Lom Yang Khitthueng Pho Muearai Thi Tho Yang Khitthueng Mae Lae Yangkhong Tham Tam Khamsanya Chiwit Muea Tham Dai Tam Khwam Fan Wan Nan Chan Khong Dai Klap Ao Fan Nan Pai Fak m Plio Pai Tam Krasae Chai Khon Yang Khwengkhwang Lae Rai Chutmai Muetmon Khwamchingchai Sutthai Mai Mi Khwammai Lok Thi Man Luang Lok Man Chang Hotrai Rue Man At Pen Chokchata Thi Fa Dai Kamnot Ao Wai Lae Yangkhong Khitthueng Pho Muearai Thi Tho Yang Khitthueng Mae Lae Yangkhong Tham Tam Khamsanya Chiwit Muea Tham Dai Tam Khwam Fan Wan Nan Chan Khong Dai Klap Ao Fan Pai Krap Thao Mae Honthang Man Cha Yang Hangklai Chan Cha Mai Thot Chai Wan Nan Tong Pen Ching m Nai Wanthi Chai Muet Mon Wanthi Chiwit Long Thang Ma Klai Tae Chai Chan Yang Su Wai Cha Nueai Khae Nai Yang Doen To Sing Thi Fan Fai At Lueanloi Taewa Khwamwang Yang Yingyai Nueng Chai Thi Yang Tong Doen Pai
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Karaoke

เพลง : ทางกลับบ้าน

ศิลปิน : Bodyslam

Csus2][][Bm7][/][Am7][][G][/( 2 ครั้ง ) Csus2][Bm7][Am7][G][Csus2][Bm7][Am7][G][ Csus2][Bm7][Am7][G][Csus2][Bm7][Am7 Csus2][][Bm7][/][Am7][][G][/( 2 ครั้ง ) Csus2][Bm7][Am7][G][Csus2][Bm7][Am7][G][ Csus2][Bm7][Am7][G][Csus2][Bm7][Am7  ][D][Em7][Csus2][D][Em7][Csus2][D][Em7][Csus2][  ][Am7][Csus2][Cm7 D][][Em7][/][Csus2][/( 2 ครั้ง ) Am7][Bm7 B7][Em7][Am7][Bm7  ][Cm7  ][D][Em7][Csus2][D][Em7][Csus2][D][Em7][Csus2][  ][Am7][Csus2][Cm7][Am7][Bm7  ][Am7][C][C6 Csus2][][Bm7][/][Am7][][G][/ Csus2][Bm7][Am7][G][Csus2][Bm7][Am7][G][ Csus2][Bm7][Am7][G][Csus2][Bm7][Csus2][Bm7][Am7][G C
m   ในวันที่ใ][จ มืดหม่น][ วันที่ชีวิ][ตหลงทางมาไกล][  ในวันที่ใ][จ  วุ่นวา][ย ยิ่งทำให้คิ][ดถึงบ้านเรา จากมาตั้งนา][น ไกลแสนไ][กล เมื่อไหร่ความ][ฝันจะเป็นจริง ][ หรือที่ฝัน][ใฝ่ ไม่มี][จริง m  เข้าใจว่า][คนทุกคน][ ย่อมมีเหตุผ][ลของการเดินทาง][  แต่ใจฉัน][ยังอ้างว้า][ง เมื่อสิ่งที่ห][วังนั้นยังไกล หนึ่งใจล่องลอย][ กลางผู้คน][  ที่ก็ไม่][รู้ใครเป็นใคร][  หนึ่งใจที่ยั][ง ต้องเดิน][ไป เมื่อไหร่][ที่ล้มยัง][คิดถึงพ่][อ เมื่อไหร่ที่][ท้อยัง][คิดถึงแ][ม่ และยังค][งทำตาม][คำสัญญ][า ชีวิตเมื่อทำได้][ตามความฝัน วันนั้นฉันคงได้][กลับ   เอา][ฝันนั้นไปฝาก m ปลิวไปตามกระแสใจคน][ ยังเคว้งคว้างและไร้จุดหมายมืดมน ความจริงใจสุดท้ายไม่มีความ][หมาย โลกที่มันลวง][หลอก มันช่างโหด][ร้าย หรือมันอา][จเป็นโชคชะตา ที่ฟ้าได้กำหนดเอาไว้ แล][ะยังคง][คิดถึงพ่][อ เมื่อไหร่ที่][ท้อยัง][คิดถึงแ][ม่ และยังค][งทำตาม][คำสัญญ][า ชีวิตเมื่อทำได้][ตามความฝัน วันนั้นฉันคงไ][ด้กลับ เอา][ฝันไปกราบ][เท้า     ][  แม้หนทางมันจะ][ยังห่างไกล ฉันจะไม่ถอดใ][จ วัน][นั้นต้องเป็นจริง m    ในวันที่ใ][จมืดหม่][น วันที่ชีวิ][ตหลงทางมาไกล][  แต่ใจฉัน][ยังสู้ไหว][ จะเหนื่อยแค่ไ][หนยังเดินต่อ   สิ่งที่ฝันใ][ฝ่อาจเลื่อนลอย][ แต่ว่าความห][วังยังยิ่งใหญ่][  หนึ่งใจที่ยั][ง ต้องเดิน][ไป          ][         ][         ][ 
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Chord

        เพลง         เพลง           Song           Song    Album    Album  View  View
ขอบฟ้าKhop FaBelieve6603
ครามKhramคราม5980
ความเชื่อKhwamchueaBelieve19640
ความซื่อสัตย์Khwam SuesatDrive13909
ความรักKhwam Rakคราม14167
ความรักทำให้คนตาบอดKhwam Rak Thamhai Khon TabotBelieve13263
เจ็บจนวันนี้Chep Chon WanniBelieve8460
ชีวิตเป็นของเราChiwit Pen Khong RaoBelieve4394
ทางของฉัน ฝันของเธอThang Khong Chan Fan Khong ThoeBodyslam4559
นาฬิกาตายNalika TaiSave my life17408
เปราะบางPro Bangคราม11215
พูดในใจPhut Nai ChaiBelieve9011
ยาพิษYa PhitSave my live5924
ย้ำYamBodyslam8842
สักวันฉันจะดีพอSak Wan Chan Cha Di PhoBodyslam8810
แสงสุดท้ายSaeng Sutthaiคราม17794
หวั่นไหวWanwaiDrive13228
อากาศAkatBodyslam12143
สติ๊กเกอร์Stickerคราม5857
คนมีตังค์Khon Mi TangSave my life4128
แค่หลับตาKhae LaptaSave my life8194
งมงายNgomngaiBodyslam23175
จันทร์ยังเต็มดวงChan Yang Tem DuangDrive5525
ชีวิตที่ฉันเหลืออยู่Chiwit Thi Chan Luea YuDrive8688
ทางกลับบ้านThang Klapbanคราม10215
ปล่อยPloiคราม3915
ป่านนี้PanniBodyslam3518
ภาพลวงตาPhapluangtaDrive3105
รักก็เป็นอย่างนี้Rak Ko Pen Yang NiBelieve2044
ห้ามใจHam ChaiBelieve4385
BodyslamBodyslamDrive3590
ขอบคุณน้ำตาKhopkhun NamtaSave my life3572
คนที่ถูกรักKhon Thi Thuk RakBelieve10685
เงาNgaoคราม3191
ด้วยกันDuai Kan2471
ท่านผู้ชมThan PhuchomSave my life2735
โทนThonคราม3979
นาทีสุดท้ายNathi SutthaiBodyslam3896
ปลายทางPlaithangDrive13591
เผื่อไว้Phuea WaiBodyslam2748
ไม่รู้เมื่อไหร่Mai Ru MuearaiBelieve2495
ยกโทษYok ThotBodyslam2343
ยิ่งรู้ยิ่งไม่เข้าใจYing Ru Ying Mai KhaochaiSave my life7122
เสียดายSiadaiPlay8472
เสี้ยววินาทีSiao WinathiSave my life4481
แสงแรกSaeng RaekSave my life5455
หลังฝนLang FonDrive3376
ให้รักคุ้มครองHai Rak KhumkhrongDrive3271
อกหักOkhakSave my life5693
เรือเล็กควรออกจากฝั่งRuea Lek Khuan Ok Chak Fangดัมมะชาติ6844
ดัมมะชาติDharmajatiดัมมะชาติ5514
ชีวิตยังคงสวยงามChiwit Yangkhong Suai-ngamดัมมะชาติ6373
คิดถึงKhitthuengดัมมะชาติ6365
รักอยู่ข้างเธอRak Yu Khang Thoeดัมมะชาติ2690
ปลิดปลิวPlit Plioดัมมะชาติ2278
เตรียมตัวตายTriamtua Taiดัมมะชาติ1726
ครึ่งหลับครึ่งตื่นKhrueng Lap Khrueng Tuenดัมมะชาติ1274
หากเราไม่คิดมองHak Rao Mai Khit Mong2167
เวลาเท่านั้นWela Thaonan2851

เพลงที่ถูกเรียกดูล่าสุด
Last song


แนะนำการใช้งาน

 | 

Site map

 | 

About me

 | 

Contact us

ขออภัยท่านผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th

เนื่องจากเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th แสดงผลได้ไม่สมบูรณ์ กับ browser Internet Explorer เวอร์ชั่น ที่ต่ำกว่า 9 ลงไป ดังนั้น เพื่อให้การแสดงผลเป็นไปอย่างถูกต้อง สวยงาม และสื่อความหมายได้ครบถ้วนนั้น ท่านผู้เยี่ยมชมคงต้องสละเวลาทดลองใช้ browser ตัวอื่นแทน browser ที่ใช้อยู่เป็นประจำครับ ( และนี่จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ ในการท่องเว็ปไซต์ให้กัท่านผู้เยี่ยมชม ในการใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ครับ )

00:00 / 00:00 0