Allkeys.in.th

Allkeys.in.th

C Dm Em F G Am Bm7

หน้าค้นหา

0
0s0 0s0 1s1 1s1 1s1 0m 0s0 0s0 0m 1r1 2s0 2s0 2s0 0m
Bodyslam
เจ็บจนวันนี้

เพลง : เจ็บจนวันนี้

Song : Chep Chon Wanni

ศิลปิน : Bodyslam


อาจจะเห็นว่าฉันยังยิ้ม หัวเราะได้ทุกนาที อาจจะเห็นว่าฉันมีชีวิตดีดี เหมือนคนไม่เป็นไร แต่ลึกลึกแล้วใครจะรู้ ถึงแม้ฉันมีความสุขเท่าใร ความจริงวันนี้ข้างในหัวใจ ยังเป็นอย่างเดิม ก็ยังเจ็บมาจนวันนี้ นอนก็มีแต่น้ำตา มีแต่เธออยู่ทุกเวลา ไม่รู้จะทำยังไง ยังต้องเจ็บไปจนวันไหน นานเท่าไหร่กว่าฉันจะทำใจได้ ต้องอยู่อย่างทรมาน อย่างนี้ไปนานเพียงใด m จากวันนั้นที่เธอบอกลา ชีวิตก็ยังเดินไป อาจไปพบผู้คนมากมายเพียงใด ก็ยังไม่ลืมเธอ เมื่อความรักเข้ามากี่ครั้ง สุดท้ายก็ยังร้องไห้เพราะเธอ เจ็บปวดเสมอที่ยังต้องเจอเธออยู่ในใจ m r เธอยังคงอยู่ในหัวใจ นานเท่าไรกว่าฉันจะลืมเธอได้ ต้องอยู่อย่างทรมานอย่างนี้ไปนานแค่ไหน ไม่อยากจะทรมานอย่างนี้ไปจน วันตาย m
At Cha Hen Wa Chan Yang Yim Huaro Dai Thuk Nathi At Cha Hen Wa Chan Mi Chiwit Di Di Muean Khon Mai Penrai Tae Luek Luek Laeo Khrai Cha Ru Thuengmae Chan Mi Khwam Suk Thao Rai Khwamching Wanni Khangnai Huachai Yang Pen Yang Doem Ko Yang Chep Ma Chon Wanni Non Ko Mi Tae Namta Mi Tae Thoe Yu Thuk Wela Mai Ru Cha Tham Yangngai Yang Tong Chep Pai Chon Wan Nai Nan Thaorai Kwa Chan Cha Tham Chai Dai Tong Yu Yang Thoraman Yang Ni Pai Nan Phiangdai m Chak Wan Nan Thi Thoe Bok La Chiwit Ko Yang Doen Pai At Pai Phop Phukhon Makmai Phiangdai Ko Yang Mai Luem Thoe Muea Khwam Rak Khao Ma Ki Khrang Sutthai Ko Yang Ronghai Phro Thoe Cheppuat Samoe Thi Yang Tong Choe Thoe Yu Nai Chai m r Thoe Yangkhong Yu Nai Huachai Nan Thaorai Kwa Chan Cha Luem Thoe Dai Tong Yu Yang Thoraman Yang Ni Pai Nan Khae Nai Mai Yak Cha Thoraman Yang Ni Pai Chon Wan Tai m
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Karaoke

เพลง : เจ็บจนวันนี้

ศิลปิน : Bodyslam

 ][G][D][G][A][D  ][G][Em7][G][A][D  ][G][Em7][G][A][D  ][Em7][F#m][Bm  ][G][F#m][Em][A][D G][][F#m][][Em][][A][/][D][/  ][G][D][G][A][D  ][G][Em7][G][A Em7][/][G][/][D][/][A][/( 2 ครั้ง ) r  ][Em][F#m][Bm  ][G][F#m][Em][A][D  ][G][F#m][Em][A G][][F#m][][Em][][A][/][D][/ G
อาจจะเห็นว่าฉันยัง][ยิ้ม หัวเราะได้ทุกนา][ที อาจจะเห็นว่าฉันมีชี][วิตดีดี เหมือน][คนไม่เป็น][ไร แต่ลึกลึกแล้วใครจะ][รู้ ถึงแม้ฉันมีความ][สุขเท่าใร ความจริงวัน][นี้ข้างในหัว][ใจ ยังเป็นอย่างเ][ดิม ก็ยังเจ็บมาจนวัน][นี้ นอนก็มีแต่][น้ำตา มีแต่เธออ][ยู่ทุกเวลา ไ][ม่รู้จะทำยัง][ไง ยังต้องเจ็บไปจนวัน][ไหน นานเท่าไหร่กว่า][ฉันจะทำใจ][ได้ ต้องอยู่อย่าง][ทรม][าน อย่า][งนี้ไปน][านเพียงใ][ด m จากวันนั้นที่เธอบอก][ลา ชีวิตก็ยังเดินไ][ป อาจไปพบผู้คนมากม][ายเพียงใด ก็][ยังไม่ลืมเ][ธอ เมื่อความรักเข้ามากี่ค][รั้ง สุดท้ายก็ยังร้อง][ไห้เพราะเธอ เจ็บปวดเส][มอที่ยังต้องเ][จอเธออยู่ในใจ m r เธอยังคงอยู่ในหัว][ใจ นานเท่าไรกว่า][ฉันจะลืมเธอ][ได้ ต้องอยู่อย่าง][ทรม][านอย่า][งนี้ไปน][านแค่ไห][น ไม่อยากจะ][ทรม][านอย่า][งนี้ไป ][จน วันตาย m
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Chord

        เพลง         เพลง           Song           Song    Album    Album  View  View
ขอบฟ้าKhop FaBelieve6837
ครามKhramคราม6158
ความเชื่อKhwamchueaBelieve19807
ความซื่อสัตย์Khwam SuesatDrive14171
ความรักKhwam Rakคราม14414
ความรักทำให้คนตาบอดKhwam Rak Thamhai Khon TabotBelieve13609
เจ็บจนวันนี้Chep Chon WanniBelieve8698
ชีวิตเป็นของเราChiwit Pen Khong RaoBelieve4489
ทางของฉัน ฝันของเธอThang Khong Chan Fan Khong ThoeBodyslam4757
นาฬิกาตายNalika TaiSave my life17784
เปราะบางPro Bangคราม11507
พูดในใจPhut Nai ChaiBelieve9295
ยาพิษYa PhitSave my live6123
ย้ำYamBodyslam9118
สักวันฉันจะดีพอSak Wan Chan Cha Di PhoBodyslam9231
แสงสุดท้ายSaeng Sutthaiคราม18120
หวั่นไหวWanwaiDrive13509
อากาศAkatBodyslam12401
สติ๊กเกอร์Stickerคราม6087
คนมีตังค์Khon Mi TangSave my life4284
แค่หลับตาKhae LaptaSave my life8563
งมงายNgomngaiBodyslam23545
จันทร์ยังเต็มดวงChan Yang Tem DuangDrive5719
ชีวิตที่ฉันเหลืออยู่Chiwit Thi Chan Luea YuDrive8890
ทางกลับบ้านThang Klapbanคราม10466
ปล่อยPloiคราม3985
ป่านนี้PanniBodyslam3690
ภาพลวงตาPhapluangtaDrive3270
รักก็เป็นอย่างนี้Rak Ko Pen Yang NiBelieve2087
ห้ามใจHam ChaiBelieve4521
BodyslamBodyslamDrive3735
ขอบคุณน้ำตาKhopkhun NamtaSave my life3749
คนที่ถูกรักKhon Thi Thuk RakBelieve10898
เงาNgaoคราม3350
ด้วยกันDuai Kan2608
ท่านผู้ชมThan PhuchomSave my life2773
โทนThonคราม4025
นาทีสุดท้ายNathi SutthaiBodyslam4080
ปลายทางPlaithangDrive13907
เผื่อไว้Phuea WaiBodyslam2915
ไม่รู้เมื่อไหร่Mai Ru MuearaiBelieve2554
ยกโทษYok ThotBodyslam2493
ยิ่งรู้ยิ่งไม่เข้าใจYing Ru Ying Mai KhaochaiSave my life7344
เสียดายSiadaiPlay8706
เสี้ยววินาทีSiao WinathiSave my life4535
แสงแรกSaeng RaekSave my life5619
หลังฝนLang FonDrive3529
ให้รักคุ้มครองHai Rak KhumkhrongDrive3386
อกหักOkhakSave my life5898
เรือเล็กควรออกจากฝั่งRuea Lek Khuan Ok Chak Fangดัมมะชาติ7033
ดัมมะชาติDharmajatiดัมมะชาติ5658
ชีวิตยังคงสวยงามChiwit Yangkhong Suai-ngamดัมมะชาติ6568
คิดถึงKhitthuengดัมมะชาติ6564
รักอยู่ข้างเธอRak Yu Khang Thoeดัมมะชาติ2866
ปลิดปลิวPlit Plioดัมมะชาติ2436
เตรียมตัวตายTriamtua Taiดัมมะชาติ1874
ครึ่งหลับครึ่งตื่นKhrueng Lap Khrueng Tuenดัมมะชาติ1309
หากเราไม่คิดมองHak Rao Mai Khit Mong2215
เวลาเท่านั้นWela Thaonan3032

เพลงที่ถูกเรียกดูล่าสุด
Last song


แนะนำการใช้งาน

 | 

Site map

 | 

About me

 | 

Contact us

ขออภัยท่านผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th

เนื่องจากเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th แสดงผลได้ไม่สมบูรณ์ กับ browser Internet Explorer เวอร์ชั่น ที่ต่ำกว่า 9 ลงไป ดังนั้น เพื่อให้การแสดงผลเป็นไปอย่างถูกต้อง สวยงาม และสื่อความหมายได้ครบถ้วนนั้น ท่านผู้เยี่ยมชมคงต้องสละเวลาทดลองใช้ browser ตัวอื่นแทน browser ที่ใช้อยู่เป็นประจำครับ ( และนี่จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ ในการท่องเว็ปไซต์ให้กัท่านผู้เยี่ยมชม ในการใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ครับ )

00:00 / 00:00 0