Allkeys.in.th

Allkeys.in.th

C Dm Em F G Am Bm7

หน้าค้นหา

0
0s0 0s0 0s0 0s0 1s1 2s2 2s2 2s2 2s2 3s0 0m 1r1-r2
Sweet mullet
เหตุผลที่ยังหายใจ

เพลง : เหตุผลที่ยังหายใจ

Song : Hetphon Thi Yang Haichai

ศิลปิน : Sweet mullet


ทั้งที่รู้ว่าหัวใจเธอเปลี่ยนไปไม่ค่อยเหมือนเดิม ไม่มีฉันยืน อยู่ในสายตา และก็รู้ว่าทุกวันฉันดูเหมือน แค่คนไร้ค่า แค่เศษของเธอ ทั้งที่รู้ว่าหัวใจที่เธอมีนั้นไม่เคยพอ ปล่อยคนมากมายให้เดินเข้ามา และไม่รู้นานเท่าไรที่ต้องทน ยิ้มกับน้ำตา อยู่ไปก็เหมือนคนที่โง่งมงาย แม้ความจริงจะทำร้ายกันมากมายเท่าไร เพียงศรัทธากับคำคำนั้นไม่เปลี่ยนแปรไป เพราะว่ารักเพียงหนึ่งคำ ค้ำให้ฉันยืนต่อไป ขอแค่ฉันมีเธอเหตุผลที่ยังหายใจ เพราะชีวิตที่ขาดเธอ ฉันก็เหมือนคนขาดใจ แม้ต้องทรมานจะยังคงรักเธอต่อไป ขอแค่เธอเดินกลับมา ขอแค่เธอไม่บอกลา แม้ต้องเสียน้ำตาและแม้เธอเป็นของใคร เพราะว่ารักไม่เปลี่ยนแปลง รักจนวันที่ไม่หายใจ ชีวิตนี้ฉันมีแต่เธอ ความรักยังอยู่เสมอ ถึงแม้ต้องเจ็บ แค่ไหน m r
Thangthi Ru Wa Huachai Thoe Plian Pai Maikhoi Mueandoem Mai Mi Chan Yuen Yu Nai Saita Lae Ko Ru Wa Thuk Wan Chan Dumuean Khae Khon Rai Kha Khae Set Khong Thoe Thangthi Ru Wa Huachai Thi Thoe Mi Nan Mai Khoei Pho Ploi Khon Makmai Hai Doen Khao Ma Lae Mai Ru Nan Thaorai Thi Tong Thon Yim Kap Namta Yu Pai Ko Muean Khon Thi Ngo Ngomngai Mae Khwamching Cha Thamrai Kan Makmai Thaorai Phiang Sattha Kap Kham Kham Nan Mai Plian Paen Pai Phrowa Rak Phiang Nueng Kham Kham Hai Chan Yuen Topai Kho Khae Chan Mi Thoe Hetphon Thi Yang Haichai Phro Chiwit Thi Khat Thoe Chan Ko Muean Khon Khatchai Mae Tong Thoraman Cha Yangkhong Rak Thoe Topai Kho Khae Thoe Doen Klap Ma Kho Khae Thoe Mai Bok La Mae Tong Sianamta Lae Mae Thoe Pen Khong Khrai Phrowa Rak Mai Plianplaeng Rak Chon Wanthi Mai Haichai Chiwit Ni Chan Mi Tae Thoe Khwam Rak Yang Yu Samoe Thuengmae Tong Chep Khae Nai m r
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Karaoke

เพลง : เหตุผลที่ยังหายใจ

ศิลปิน : Sweet mullet

C#m7][A C#m7][A C#m7][A][F#m C#m7][A][F#m][B A][B][A][B E][B][C#m][A][B E][B][C#m][A][B E][B][C#m][A][B E][B][C#m][F#m][G#m][A][B A][B][C#m][B][A][B][C#m][B A][/][B][/][C#m][/][C#m][][B][/][A][/][B][/][C#m][/][G#m][/][A][/][B][/][A][/][B][/ r A
ทั้งที่รู้ว่าหัวใจเธอเปลี่ยนไปไม่ค่อยเหมื][อนเดิม ไม่มีฉันยืน อยู่ในสายตา และก็รู้ว่าทุกวันฉันดูเหมือน แค่คน][ไร้ค่า แค่เศษของเธอ ทั้งที่รู้ว่าหัวใจที่เธอมีนั้นไม่เ][คยพอ ปล่อยคน][มากมายให้เดินเข้ามา และไม่รู้นานเท่าไรที่ต้องทน ยิ้มกับ][น้ำตา อยู่ไปก็เห][มือนคนที่โ][ง่งมงาย แม้ความจริงจะทำร้าย][กันมากมายเท่าไร][ เพียงศรัทธากับคำคำ][นั้นไม่เปลี่ยนแปรไป เพราะว่ารักเพียงหนึ่งคำ][ ค้ำให้ฉันยืนต่อไ][ป ขอแค่ฉันมีเธอเหตุ][ผลที่ยังห][ายใจ เพราะชีวิตที่ขาดเธอ][ ฉันก็เหมือนคนขาดใจ][ แม้ต้องทรมานจะ][ยังคงรักเธ][อต่อไป ขอแค่เธอเดินกลับมา][ ขอแค่เธอไม่บอกลา][ แม้ต้องเสียน้ำตาและแ][ม้เธอเป็นข][องใคร เพราะว่ารักไม่เปลี่ยนแ][ปลง รักจนวันที่ไม่][หายใจ ชีวิ][ตนี้     ][  ฉัน   ][  มีแต่][เธอ ความรั][กยังอยู่เส][มอ    ][     ][  ถึงแ][ม้ต้องเจ็บ แค่][ไหน    ][  m r
ขนาดอักษร
สีเนื้อร้อง
Chord

        เพลง         เพลง           Song           Song    Album    Album  View  View
กลับมาอีกครั้งKlap Ma Ik KhrangLight heavyweight1672
กับดักKapdakSound of silence1694
ขอโทษในสิ่งที่เธอไม่รู้Khothot Nai Sing Thi Thoe Mai Ru34063
ตอบTopShowroom5268
ไต่เย้ยนรกTai Yoei NarokLight heavyweight1594
น้ำตาNamtaLight heavyweight3160
ภาพติดตาPhap TittaSound of silence24557
สงครามเย็นSongkhramyenSound of silence2213
หลอมละลายLomlalaiLight heavyweight2616
หลับข้ามวันLap Kham WanLight heavyweight5100
หัวใจที่หายไปHuachai Thi Hai PaiSound of silence2806
เหตุผลที่ยังหายใจHetphon Thi Yang HaichaiSound of silence3967
ไกลสุดไกลKlai Sut KlaiLight heavyweight1914
คมมีดKhom MitSound of silence3055
คอนเสิร์ตลืมโลกKhonsoet Luem LokSound of silence1612
ฝากเลี้ยงFak LiangPlay project3995
พลังแสงอาทิตย์Phalang Saeng-athitSound of silence5999
เพลงของคนโง่Phleng Khong Khon NgoLight heavyweight5581
เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาPhuea Mai Pen Kan Sia WelaLight heavyweight2250
สภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันSaphawa Huachai Lomleo ChiapphlanSound of silence11562
จะเป็นจะตายCha Pen Cha Tai1764
เจ็บทุกลมหายใจChep Thuk Lomhaichai12178

เพลงที่ถูกเรียกดูล่าสุด
Last song


แนะนำการใช้งาน

 | 

Site map

 | 

About me

 | 

Contact us

ขออภัยท่านผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th

เนื่องจากเว็ปไซต์ www.allkeys.in.th แสดงผลได้ไม่สมบูรณ์ กับ browser Internet Explorer เวอร์ชั่น ที่ต่ำกว่า 9 ลงไป ดังนั้น เพื่อให้การแสดงผลเป็นไปอย่างถูกต้อง สวยงาม และสื่อความหมายได้ครบถ้วนนั้น ท่านผู้เยี่ยมชมคงต้องสละเวลาทดลองใช้ browser ตัวอื่นแทน browser ที่ใช้อยู่เป็นประจำครับ ( และนี่จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ ในการท่องเว็ปไซต์ให้กัท่านผู้เยี่ยมชม ในการใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ครับ )

00:00 / 00:00 0